THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5672380
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4628647
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3146238
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126548
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3118889
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644119
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612262
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367528