THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5642196
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4491130
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3114788
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3113195
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3040359
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2634211
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2606121
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2322783