THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5716038
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4822071
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3241129
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3143119
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3124164
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2658342
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2616000
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2387340