THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5690529
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4706419
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3183029
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3132984
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120695
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2648892
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613492
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2375676