Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Tấn
Giới tính Nam
Email trongtantp@gmail.com
Đơn vị THPT Thái Phiên
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 278 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 28 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này