Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh Trương
Giới tính Nam
Email nvthuong123@gmai.com
Đơn vị truong TH Ngo Quyen
Tỉnh/thành Can Tho
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 473 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 11 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này