Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Vy Thảo
Giới tính Nữ
Đơn vị aaaaaa
Tỉnh/thành hcm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 600 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1412 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này