Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Ngoc Thanh
Giới tính Nam
Email ngocthanhchauthanh@gmail.com
Đơn vị Trương THCS Ban Long
Tỉnh/thành tiengiang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 31 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 85 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này