Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Thị Đào
Giới tính Nữ
Đơn vị thcs khanh hong
Tỉnh/thành ninh binh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1088 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 79 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này