Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Xứ Sở Sương Mù
Giới tính Nam
Email the.smile.of.devil@gmail.com
Đơn vị trường kỹ thuật 3
Tỉnh/thành nghệ an
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 169 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2722 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này