Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Thị Ngoãn
Giới tính Nữ
Email hitim_ql@yahoo.com
Đơn vị THCS vong xuyen
Tỉnh/thành ha noi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 152 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 88 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này