PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5B NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Bùi Phương Chinh 21/12/2006 * Bùi Quang Đạt Trung Lưu - Sơn Tây  ?
2 Cao Thái Công 29/03/2006   Cao Văn Thành Kim Thành - Sơn Tây   
3 Võ Bùi Hải Đăng 29/11/2006   Võ Tiến Thành Hà Chua - Sơn Tây   
4 Nguyễn Văn Đức 18/07/2006   Nguyễn Văn Thu Kim Thành - Sơn Tây   
5 Trần Phương Thanh Hà 03/02/2005   Trần Thị Tý Kim Thành - Sơn Tây   
6 Nguyễn Khánh Hoài 23/04/2006 * Nguyễn Văn Cương Hà Chua - Sơn Tây   
7 Nguyễn Minh Học 06/12/2006   Nguyễn Xuân Linh Kim Thành - Sơn Tây   
8 Lê Phi Hùng 26/04/2006   Lê Thị Vân Kim Thành - Sơn Tây   
9 Trần Quang Huy 16/04/2006   Trần Mạnh Hùng Kim Thành - Sơn Tây   
10 Nguyễn Duy Khánh 04/04/2006   Nguyễn Quốc Công Kim Thành - Sơn Tây   
11 Bùi Thành Luân 18/01/2006   Bùi Như Hải Hà Chua - Sơn Tây   
12 Nguyễn Cẩm Ly 11/11/2006 * Ng. Thị Thu Hương Kim Thành - Sơn Tây   
13 Nguyễn Ngọc Ly Na 03/06/2006 * Nguyễn Hải Lý Hà Chua - Sơn Tây   
14 Phan Văn Nam 22/12/2006   Phan Văn Sơn Kim Thành - Sơn Tây   
15 Trần Thị Hoài Ngân 24/09/2006 * Trần Anh Đức Hà Chua - Sơn Tây   
16 Lê Thị Hồng Ngọc 08/05/2006 * Lê Thanh Sơn Kim Thành - Sơn Tây   
17 Lê Uyển Nhi 02/11/2006 * Lê Văn Minh Hà Chua - Sơn Tây   
18 Phạm Lê Hoàng Phúc 07/10/2006   Phạm Thế Hòa Cây Tắt - Sơn Tây   
19 Phan Thị Anh Sao 29/07/2006 * Phan Thị Hồng Lê Kim Thành - Sơn Tây   
20 Nguyễn Thị Minh Tâm 22/07/2006 * Nguyễn Văn Sơn Hà Chua - Sơn Tây   
21 Đào Thị Thanh Tâm 29/05/2006 * Đào Xuân Giao Trung Lưu - Sơn Tây   
22 Lê Ngọc Anh Thư 14/09/2006 * Lê Văn Duy Hà Chua - Sơn Tây   
23 Nguyễn Mai Thương 02/08/2006 * Nguyễn Văn Huy Kim Thành - Sơn Tây   
24 Cao Hà Trang 12/12/2006 * Cao Văn Khương Trung Lưu - Sơn Tây   
25 Trần Phương Trinh 02/06/2006 * Trần Minh Quang Tân Thủy - Sơn Tây   
26 Nguyễn Văn Trọng 04/11/2006   Nguyễn Mạnh Hùng Kim Thành - Sơn Tây   
27 Nguyễn Hữu Trung 24/01/2006   Nguyễn Hữu Lợi Kim Thành - Sơn Tây   
28 Phan Anh Trường 19/09/2006   Phan Văn Hội Khí Tượng - Sơn Tây  
29 Đào Viết Tuấn 05/06/2006   Đào Xuân Hoàn Hà Chua - Sơn Tây   
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Phạm Chí Công Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: