PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Phan Quang Anh 04/11/2007   Phan Thanh Đạt Hồ Sen - Sơn Tây   
2 Đặng Thanh Bình 16/11/2007   Đặng Thanh Hải Đội 1 - Sơn Hồng  
3 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 22/02/2007 * Nguyễn Văn Bảo Tân Thủy - Sơn Tây   
4 Phan Thế Đan 12/08/2007   Phan Đình Thế Hồ Sen - Sơn Tây   
5 Lê Hải Đăng 22/11/2007   Lê Đình Tráng Tân Thủy - Sơn Tây   
6 Nguyễn Hải Đăng 20/07/2007   Phan Thị Thanh Hà Hồ Sen - Sơn Tây  ? 
7 Phan Thùy Dung 06/03/2007 * Phan Trọng Đại Tân Thủy - Sơn Tây   
8 Võ Sĩ  Duy 09/12/2007   Võ Phi Long Bồng Phài - Sơn Tây   
9 Phan Tuấn Hải 11/05/2007   Phan Thanh Tuấn Cây Tắt - Sơn Tây   
10 Hà Phương Hiền 18/02/2007 * Hà Học Đoan Nam Nhe - Sơn Tây   
11 Nguyễn Thị Hòa 23/12/2007 * Nguyễn Văn Bằng Nam Nhe - Sơn Tây   
12 Nguyễn Huy Hoàng 23/04/2007   Nguyễn Gia Hương Tân Thủy - Sơn Tây   
13 Nguyễn Hữu Hưng 17/03/2007   Nguyễn Hữu Xuân Phố Tây - Sơn Tây  ? 
14 Phan Thị Trần Linh 27/07/2007 * Phan Thành Đồng Hồ Sen - Sơn Tây   
15 Lê Thị Ánh Linh 21/06/2007 * Lê Đức Xuyên Tân Thủy - Sơn Tây   
16 Nguyễn Bảo Lộc 15/03/2007   Nguyễn Trường Sơn Tân Thủy - Sơn Tây   
17 Nguyễn Khánh Ly 25/12/2007 * Nguyễn Văn Huấn Cây Tắt - Sơn Tây   
18 Hoàng Thị Ngoan 29/03/2007 * Hoàng Văn Cương Hà Chua - Sơn Tây   
19 Lê Thị Hồng Nhung 11/10/2007 * Lê Văn Mậu Tân Thủy - Sơn Tây   
20 Nguyễn Hồ Hoàng Quân 29/11/2007   Nguyễn Quốc Tuấn Tân Thủy - Sơn Tây   
21 Huỳnh Văn Sơn 25/05/2007   Huỳnh Văn Hương Phố Tây - Sơn Tây   
22 Nguyễn Minh Thư 22/12/2007 * Nguyễn Đình Thành Phố Tây - Sơn Tây   
23 Phan Nguyễn Nghĩa Tình 21/10/2007 * Phan Thanh Lâm Hồ Sen - Sơn Tây   
24 Nguyễn Doanh Toại 09/02/2007   Nguyễn Văn Thìn Cây Tắt - Sơn Tây  Con TB
25 Phan Thị  QuỳnhTrâm 09/11/2007 * Phan Thanh Hứa Hồ Sen - Sơn Tây   
26 Lê Nguyễn HuyênTrang 30/04/2007 * Lê Đình Thương Tân Thủy - Sơn Tây   
27 Lê Thị KimTuyến 12/02/2007 * Lê Hồng Khanh Tân Thủy - Sơn Tây   
28 Nguyễn Tuấn Vũ 09/12/2007   Nguyễn Tiến Chương Hồ Sen - Sơn Tây   
29 Phan Triệu Vy 26/06/2007 * Phan Như Vui Hồ Sen - Sơn Tây   
30 Trần Thị Thảo Vy 02/05/2007 * Trần Thế Anh Cây Tắt - Sơn Tây   
31 Bùi Chí Vỹ 24/10/2007   Bùi Như Hải Hà Chua - Sơn Tây   
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Trương Thị Hồng Phấn Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: