PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4C NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Lê Quang Anh 10/01/2007   Lê Quang Bình Kim Thành - Sơn Tây   
2 Phạm Lê Ngọc Ánh 06/03/2007 * Phạm Sơn Bồng Phài - Sơn Tây   
3 Nguyễn Văn Bảo 23/01/2007   Nguyễn Văn Hùng Kim Thành - Sơn Tây   
4 Nguyễn Duy Bảo 06/08/2007   Nguyễn Chí Thanh Hà Chua - Sơn Tây   
5 Nguyễn Thái Bảo 25/02/2007   Nguyễn Hữu Biên Trung Lưu - Sơn Tây   
6 Lê Ngọc Châu 27/03/2007 * Lê Đức Sơn Kim Thành - Sơn Tây   
7 Nguyễn Văn Dũng 30/09/2007   Nguyễn Văn Tùng Kim Thành - Sơn Tây   
8 Nguyễn Thế Đan 15/08/2007   Nguyễn Anh Đức Hà Chua - Sơn Tây   
9 Lê Hải Đăng 12/07/2007   Lê Hoài Nam Khí Tượng - Sơn Tây  
10 Ng Thị Trà Giang 23/08/2007 * Nguyễn Đức Huấn Kim Thành - Sơn Tây   
11 Đoàn T Khánh Huyền 02/04/2007 * Đoàn Xuân Hùng Kim Thành - Sơn Tây   
12 Lê Đức Bảo Lâm 14/09/2007   Lê Đức Luận Hà Chua - Sơn Tây   
13 Võ Thị Thùy Linh 18/02/2007 * Võ Quốc Hương Hà Chua - Sơn Tây   
14 Lê Thanh Long 07/11/2007   Lê Thanh Sơn Kim Thành - Sơn Tây   
15 Ng Hoàng Bảo Long 27/08/2007   Ng Trung Minh Kim Thành - Sơn Tây   
16 Đinh Ngọc Luân 11/11/2007   Định Ngọc Phong  Kim Thành - Sơn Tây  ? 
17 Ng Thị Cẩm Ly 22/12/2007 * Ng Cao Cường Kim Thành - Sơn Tây   
18 Lê Quang Minh 01/05/2007   Lê Minh Huấn Hà Chua - Sơn Tây   
19 Huỳnh Hà My 22/11/2007 * Huỳnh Trọng Long Kim Thành - Sơn Tây   
20 Phạm Thị Thanh Ngân 15/10/2007 * Phạm Anh Tuấn Bồng Phài - Sơn Tây   
21 Nguyễn Thảo Nhi 19/10/2007 * Nguyễn Văn Hòa Kim Thành - Sơn Tây   
22 Đào T Tuyết Nhi 26/02/2007 * Đào Trọng Bằng Cây Thị - Sơn Tây   
23 Hoàng Thị Nhi 24/01/2007 * Hoàng Văn Hinh Hà Chua - Sơn Tây   
24 Dương Thị Hoài Sương  07/10/2007 * Dương Văn Hiến Kim Thành - Sơn Tây   
25 Nguyễn Trọng Thành 18/06/2007   Ng Văn Trường Kim Thành - Sơn Tây   
26 Đặng Đức Thịnh 26/09/2007   Đặng Ngọc Hải Hà Chua - Sơn Tây   
27 Nguyễn Hoài Thơ 20/06/2007 * Nguyễn Xuân Lai Cây Chanh - Sơn Tây   
28  Nguyễn Bảo Anh Thư 11/10/2007 * Nguyễn Trần Dũng Hà Chua - Sơn Tây   
29 Lê Trần Bảo Trâm 09/08/2007 * Lê Hùng Mạnh Kim Thành - Sơn Tây   
30 Phan Anh Tú 26/03/2007   Phan Văn Khương Kim Thành - Sơn Tây   
31 Ng Thị Tú Uyên 12/01/2007 * Ng Thành Trung Kim Thành - Sơn Tây   
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Lê Thị Vui Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: