PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Nguyễn Thị Lan Anh 03/05/2007 * Nguyễn Văn Tình Cây Thị - Sơn Tây  
2 Phạm Ngọc Ánh 05/01/2007 * Phạm Minh Hải Nam Nhe - Sơn Tây  
3 Lương Anh Bảo 17/10/2007   Lương Văn Đạt Bông Phài - Sơn Tây  
4 Lê Gia Bảo 17/11/2007   Lê Văn Thế Hoàng Nam - Sơn Tây  
5 Trần Bảo Châu 24/11/2007 * Trần Văn Hoàn Hà Chua - Sơn Tây  
6 Nguyễn Hoàng Duy 08/02/2007   Nguyễn Văn Ninh Cây Thị - Sơn Tây  
7 Nguyễn Hoang Đan 11/03/2007   Nguyễn Mạnh Vũ Cây Chanh - Sơn Tây  
8 Phạm Hồng Đô 20/12/2007   Phạm Hồng Sáng Hoàng Nam - Sơn Tây  
9 Nguyễn Hoàng Hải 02/08/2007   Nguyễn Mạnh Hà Bồng Phài - Sơn Tây  
10 Lê Quang Hải 25/03/2007   Lê Văn Hà Hà Chua - Sơn Tây  
11 Lê Anh Hán 09/03/2007   Lê Văn Hà Trung Lưu - Sơn Tây  
12 Nguyễn Gia Hưng 13/09/2007   Nguyễn Đình Nam Nam Nhe - Sơn Tây  
13 Nguyễn Gia Huy 06/09/2007   Nguyễn Tiến Dũng Bồng Phài - Sơn Tây  
14 Lê Vĩnh Khang 16/08/2007   Lê Khắc Tuấn Khí Tượng - Sơn Tây  
15 Phan Duy Kiệt 13/07/2007   Phan Duy Thanh Cây Thị - Sơn Tây  
16 Hồ Hoàng Lê 17/07/2007 * Hồ Kim Hiệp Hoàng Nam - Sơn Tây  
17 Đặng Phương Linh 12/06/2007 * Đặng Huy Hoàng Cây Thị - Sơn Tây  
18 Nguyễn thành Lộc 19/02/2007   Nguyễn Quang Hòa Cây Thị - Sơn Tây  
19 Nguyễn Thị Cẩm Ly 17/03/2007 * Nguyễn Tiến Đạo Nam Nhe - Sơn Tây  
20 Nguyễn Trà Mi 10/03/2007 * Nguyễn Tiến Chương Cây Chanh - Sơn Tây  
21 Nguyễn Lê Na 21/09/2007 * Nguyễn Anh Sơn Cây Chanh - Sơn Tây  
22 Hoàng Thị Thúy Nga 27/02/2007 * Hoàng Ngọc Chính Cây Thị - Sơn Tây  
23 Nguyễn Thị Thanh Ngân 28/12/2007 * Nguyễn Văn Tiếp Cây Chanh - Sơn Tây  
24 Đào Tuấn Nhã 31/10/2007   Đào Xuân Huy Trung Lưu - Sơn Tây  
25 Hoàng Tuấn Phi 15/01/2007   Hoàng Tiến Dũng Hà Chua - Sơn Tây  
26 Đặng Thiên Phong 18/05/2007   Đặng Minh Học Cây Chanh - Sơn Tây  
27 Lê Trần Lan Phương 20/01/2007 * Lê Xuân Thọ Nam Nhe - Sơn Tây  
28 Phan Thị Anh Thư 26/06/2007 * Phan Anh Đức Hoàng Nam - Sơn Tây  
29 Nguyễn Thu Trang 17/05/2007 * Nguyễn Thành Công Hoàng Nam - Sơn Tây  
30 Lê Ngọc Huyền Trinh 09/06/2007 * Lê Ngọc Anh Cây Thị - Sơn Tây  
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Trần Văn Hoàn Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: