PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Lê Thị Hồng Anh 26/11/2009 * Lê Sĩ Đàm Cây Chanh - Sơn Tây   
2 Phạm Minh Anh 10/11/2009 * Phạm Tiến Sĩ Cây Chanh - Sơn Tây   
3 Võ Bùi Thái Bảo 14/11/2009   Võ Tiến Thành Hà Chua - Sơn Tây  
4 Lương Thị Ngọc Bích 01/11/2009 * Lương Sĩ Hiệp Hà Chua - Sơn Tây  
5 Nguyễn Quỳnh Chi 25/07/2009 * Ng. Tiến Chương Cây Chanh - Sơn Tây   
6 Đào Đông Đô 24/08/2009   Đào Đình Đại Cây Chanh - Sơn Tây   
7 Nguyễn Văn Đức 26/10/2009   Ng. Quyết Thắng Hà Chua - Sơn Tây  
8 Phạm Văn Hải 21/12/2009   Phạm Văn Hùng Hà Chua - Sơn Tây  
9 Nguyễn Lê Minh Hoài 16/10/2009 * Nguyễn Văn Hải Hà Chua - Sơn Tây  
10 Hoàng Xuân Huy 03/01/2009   Hoàng Trung Sơn Cây Chanh - Sơn Tây   
11 NguyễnVũ Công Minh 28/09/2009   Ng.Thị Cẩm Duyên Hà Chua - Sơn Tây  
12 Nguyễn Hồng Mơ 06/06/2009 * Nguyễn Đình Hiền Hà Chua - Sơn Tây  
13 Trần Lê Na 17/08/2009 * Lê Thị Ngân Hoàng Nam - Sơn Tây  
14 Hoàng Bảo Nam 26/05/2009   HoàngTiến Dũng Hà Chua - Sơn Tây  
15 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21/11/2009 * Nguyễn Văn Anh Cây Chanh - Sơn Tây   
16 Lê Thiện Nhân 23/07/2009   Nguyễn Thị Hà Hà Chua - Sơn Tây  
17 Lê Bảo Nhật 07/10/2009   Lê Quang Hòa Cây Chanh - Sơn Tây   
18 Đặng Thu Phương 12/08/2009 * Đặng Ngọc Hải Hà Chua - Sơn Tây  
19 Lê Thị Mai San 10/03/2009 * Lê Khánh Thuần Cây Chanh - Sơn Tây   
20 Nguyễn Văn Thái 26/08/2009   Nguyễn Văn Luân Khí Tượng - Sơn Tây  
21 Nguyễn Hoàng Thiên 27/03/2009   Nguyễn Thị Hà Khí Tượng - Sơn Tây  
22 Nguyễn Quốc Thịnh 28/05/2009   Nguyễn Quốc Nam Xóm 10 - Sơn Kim 1  
23 Phạm Quốc Thịnh 04/02/2009   Phạm Quốc Việt Hà Chua - Sơn Tây  
24 Đồng Thùy Trang 22/03/2009 * Đồng Ngọc Tiệp Cây Chanh - Sơn Tây   
25 Lê Hà Trinh 30/07/2009 * Lê Văn Bắc Hà Chua - Sơn Tây  
26 Cao Thị Hải Yến 29/12/2009 * Cao Văn Long Kim Thành - Sơn Tây  
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Trương Thị Thúy Hà Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: