PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2B NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Lê Văn Bảo 25/08/2009   Lê Văn Tài Hà Chua - Sơn Tây   
2 Phan Lê Lệ Bình 14/12/2009 * Phan Anh Tuấn Phố Tây - Sơn Tây   
3 nguyễn Thị Thùy Dung 21/11/2009 * Nguyễn Quốc Lân Khí Tượng - Sơn Tây  
4 Nguyễn Minh Đăng 01/06/2009   Nguyễn Tiến Đạo Nam Nhe - Sơn Tây   
5 Đinh Xuân Hải 09/04/2009   Đinh Văn Việt Hà Chua - Sơn Tây   
6 Nguyễn Văn Hiếu 20/09/2009    Nguyễn Văn Thái Hà Chua - Sơn Tây   
7 Đinh Nho Gia Huy 03/10/2009   Đinh Nho Lợi Khí Tượng - Sơn Tây  
8 Nguyễn Huy Hoàng 01/09/2009   Nguyễn Tiến Dũng Xóm 4- Sơn Lĩnh  
9 Nguyễn Hà Linh 17/01/2009 * Nguyễn Đình Thi Hà Chua - Sơn Tây   
10 Phạm Hà Linh 05/05/2009 * Phạm Thanh Quang Hà Chua - Sơn Tây   
11 Phan Thị Thảo My 29/04/2009 * Phan Xuân Dũng Hà Chua - Sơn Tây    
12 Lưu Viết Nghĩa 27/01/2009   Lưu Viết Nghệ Giao Thuỷ - Nam Định  
13 Nguyễn Bảo Ngọc 23/11/2009 * Nguyễn Văn Hưng Cây Tắt - Sơn Tây   
14 Nguyễn Dung Nhi 25/02/2009 * Nguyễn Văn Dũng Khí Tượng - Sơn Tây  
15 Nguyễn Yến Nhi 19/01/2009 * Nguyễn Quốc Tiến Khí Tượng - Sơn Tây  
16 Phan Thị Yến Nhi 01/01/2009 * Phan  Đình Hiệp Kim Thành - Sơn Tây   
17 Phạm Khánh Phương 16/09/2009   Phạm Mại Hà Chua - Sơn Tây   
18 Lê Chí Quân 31/05/2009   Lê Văn Dũng Hà Chua - Sơn Tây   
19 Đặng Hà Sang 23/08/2009 * Đặng Thái Duẫn Hà Chua - Sơn Tây   
20 Nguyễn Minh Thành 28/06/2009   Nguyễn Hoàng Giang Hà Chua - Sơn Tây   
21 Nguyễn Bảo Thy 17/07/2009 * Nguyễn Đình Nam Nam Nhe - Sơn Tây   
22 Lê Phương Trúc 06/12/2009 * Lê Xuân Niên Nam Nhe - Sơn Tây   
23 Nguyễn Văn Tuấn 24/11/2009   Nguyễn Văn Tình Cây Thị - Sơn Tây   
24 Lê Thị Hà Vy 07/07/2009 *   Văn Kỳ Phố Tây - Sơn Tây   
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Trần Thị Huyền Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: