PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2C NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Phạm Thị Phương Anh 09/03/2009 * Phạm Quốc Việt Kim Thành - Sơn Tây  
2 Nguyễn Trần Việt Anh 22/04/2009   Nguyễn Văn Chung Kim Thành - Sơn Tây  
3 Hà Hải Anh 16/09/2009 * Hà Huy Phong Bồng Phài - Sơn Tây  
4 Nguyễn Phương Anh 22/11/2009 * Nguyễn Hữu Xuân Trung Lưu - Sơn Tây  
5 Lê Khánh Bảo 27/04/2009   Lê Khánh Việt Kim Thành - Sơn Tây  
6 Lê Viết Mạnh Cường 12/08/2009   Lê Viết Hưng Kim Thành - Sơn Tây  
7 Nguyễn Duy Đan 14/02/2009   Nguyễn Đình Tứ Kim Thành - Sơn Tây  
8 Dương Đình Hiếu 01/02/2009   Dương Đình Huỳnh Bồng Phài - Sơn Tây  
9 Nguyễn Huy Hoàng 06/10/2009   Nguyễn Văn Long Kim Thành - Sơn Tây  
10 Tạ Nguyên Khánh 14/11/2009   Tạ Văn Thành Bồng Phài - Sơn Tây  
11 Nguyễn Hoàng Linh 24/09/2009 * Nguyễn Đình Hoàng Bồng Phài - Sơn Tây  
12 Trần Bảo Luân 01/11/2009   Trần Văn Bình Trung Lưu - Sơn Tây  
13 Nguyễn Thành Luân 19/07/2009   Nguyễn Văn Bằng Kim Thành - Sơn Tây  
14 Nguyễn Như Quỳnh 16/12/2009 * Nguyễn Thị Lệ Hà Chua - Sơn Tây  
15 Lê Hoàng Thắng 08/12/2009   Lê Đình Duẩn Kim Thành - Sơn Tây  
16 Lê Thị Anh Thơ 10/08/2009 * Lê Văn Trung Bồng Phài - Sơn Tây  
17 Phan Trần Anh Thư 18/08/2009 * Phan Xuân Giang Bồng Phài - Sơn Tây  
18 Lê Ngọc Bảo Trâm 30/03/2009 * Lê Văn Thạch Trung Lưu - Sơn Tây  
19 Nguyễn Hồ Yến Trang 29/10/2009 * Hồ Thị Diện Thuỳ Xóm 3 - Sơn Lĩnh  
20 Nguyễn Phương Trinh 12/08/2009 * Nguyễn Văn Cường Bồng Phài - Sơn Tây  
21 Phạm Thị Thanh Trúc 13/12/2009 * Phạm Anh Tuấn Bồng Phài - Sơn Tây  
22 Võ Tuấn Tú 18/09/2009   Võ Thăng Long Trung Lưu - Sơn Tây  
23 Trần Thị Phương Uyên 21/12/2009 * Trần Đình Toản Trung Lưu - Sơn Tây  
24 Lý Thị Hải Yến 17/07/2009 * Lý Trần Hùng Bồng Phài - Sơn Tây  
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Dương Thị Hoài Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: