PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2E NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Hồ Hoàng Anh 08/01/2009 * Hồ Văn Núi Cây Chanh - Sơn Tây  
2 Dương Thế Hà 08/07/2009   Dương Quyết Thắng Hoàng Nam - Sơn Tây  
3 Hồ Hoàng Hải 18/04/2009   Hồ Đình Bắc Kim Thành - Sơn Tây  
4 Nguyễn Bảo Hằng 05/12/2009 * Nguyễn Thị Thắm Kim Thành - Sơn Tây  
5 Nguyễn Chí Hoàng 11/02/2009   Nguyễn Văn Hồng Cây Chanh - Sơn Tây  
6 Huỳnh Trọng Hoàng 22/08/2009   Huỳnh Trọng long Kim Thành - Sơn Tây  
7 Hồ Khánh Lâm 09/06/2009   Hồ Văn Dung Hà Chua - Sơn Tây  
8 Hoàng Bảo Long 21/08/2009   Hoàng Văn Giang Hoàng Nam - Sơn Tây  
9 Lê Anh Luân 02/12/2009   Lê Anh Dũng Hoàng Nam - Sơn Tây  
10 Đào Trịnh Hoàng Nam 13/04/2009   Đào Xuân Hiệu Hoàng Nam - Sơn Tây  
11 Phạm Thị Phương Nam 21/05/2009 * Phạm Công Hoàng Hoàng Nam - Sơn Tây  
12 Đặng Hoài Ngân 20/11/2009 * Đặng Minh Hoài Hà Chua - Sơn Tây  
13 Lê Thị Yến Nhi 22/11/2009 * Lê Xân Thuyết Hoàng Nam - Sơn Tây  
14 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/02/2009 * Nguyễn văn Mạnh Kim Thành - Sơn Tây  
15 Trần Thượng Phát 26/03/2009   Trần Quang Hiệp Hoàng Nam - Sơn Tây  
16 Nguyễn Thanh Tâm  16/11/2009 * Nguyễn Thanh Thiện Cây Chanh - Sơn Tây  
17 Phan Nguyễn Đính Thiên 14/04/2009   Phan Thanh Hải Hoàng Nam - Sơn Tây  
18 Nguyễn Anh Thư 02/07/2009 * Nguyễn Hồ Bắc Kim Thành - Sơn Tây  
19 Nguyễn Hoài Thương 20/02/2009 * Nguyễn Thị Hương Kim Thành - Sơn Tây  
20 Nguyễn Phan Ngọc Trinh 14/08/2009 * Nguyễn Ngọc Toán Hoàng Nam - Sơn Tây  
21 Phan Đình Trọng 31/05/2009   Phan Đình Thọ Cây Chanh - Sơn Tây  
22 Phạm Tố Uyên 01/01/2009 * Phạm Đình Cương Hoàng Nam - Sơn Tây  
23 Đào Tiến Vũ 04/03/2009   Đào Xuân Bình Kim Thành - Sơn Tây  
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Vì Thị Như Thúy Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: