PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Phạm Gia Bảo 22/04/2009   Phạm Lê Hanh Cây Thị - Sơn Tây  
2 Đinh  Lê Quỳnh Chi 01/02/2009 * Đinh Nho Huân Cây Thị - Sơn Tây  
3 Nguyễn Thành Công 09/07/2009 Nguyễn Văn Chinh Hồ Sen - Sơn Tây  
4 Nguyễn Ngọc Tiến Đạt 10/02/2009   Nguyễn Ngọc Diện Cây Thị - Sơn Tây  
5 Nguyễn Tiến Đức 07/02/2009 Nguyễn Văn Dũng Hồ Sen - Sơn Tây  
6 Nguyễn Thái Hà 01/02/2009 * Nguyễn Thanh Sơn Cây Thị - Sơn Tây   
7 Nguyễn Thị Mai Hoa 27/10/2009 * Nguyễn Thừa Thanh Tân Thủy - Sơn Tây  
8 Phan Thị Huế 12/06/2009 * Phan Thanh Tuấn Cây Tắt - Sơn Tây  
9 Lê Quốc Huy 30/03/2009 Lê Đình Tráng Tân Thủy - Sơn Tây  
10 Phan Thị Thúy Hường 12/03/2009 * Phan Văn Lượng Cây Thị - Sơn Tây   
11 Hồ Trung Kiên 28/05/2009 Hồ Trung Thành Hồ Sen - Sơn Tây   
12 Nguyễn Ngọc Lan 21/04/2009 * Nguyễn Văn Luận Cây Tắt - Sơn Tây  
13 Nguyễn Nhật Linh 06/01/2009 * Nguyễn Hồng Quân Tân Thủy - Sơn Tây  
14 Lương Tiến Mạnh 03/05/2009   Lương Ngọc  Kiều Cây Thị - Sơn Tây  
15 Phan Lê Duy Mạnh 07/04/2009 Phan Tiến Dũng Hồ Sen - Sơn Tây  
16 Trần Đào Hà My 27/07/2009 * Trần Quốc Bảo Tân Thủy - Sơn Tây  
17 Nguyễn Lê Na 10/06/2009 * Nguyễn Quốc Huy Hồ Sen - Sơn Tây  
18 Lê Sỹ Hà Nam 08/05/2009 * Lê Văn Hạnh Cây Thị - Sơn Tây  
19 Lê Bảo Ngọc 27/06/2009   Lê Chiến Công Tân Thủy - Sơn Tây  
20 Phạm Hà Phương 29/05/2009 * Phạm Văn Kháng Cây Thị - Sơn Tây  
21 Phan Xuân Sang 17/11/2009   Phan Hồng Hanh Cây Thị - Sơn Tây  
22 Nguyễn Duy Thành 20/6/2009 Nguyễn Văn Vinh Phố Tây - Sơn Tây  
23 Nguyễn Anh Thơ 11/08/2009 * Nguyễn Ngọc Vượng Hồ Sen - Sơn Tây  
24 Đặng Bảo Trâm 10/12/2009 * Đặng Quốc Bảo Hồ Sen - Sơn Tây  
25 Bùi Dỹ Tường 28/02/2009 * Bùi Lâm Tới Tân Thủy - Sơn Tây  
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Phạm Thị Thanh Huyền Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: