PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Trần Lê Vân Anh 01/03/2010 * Trần Đình Vinh Hà Chua - Sơn Tây  
2 Nguyễn Hoàng Anh 01/02/2010   Nguyễn Quyết Thắng Hoàng Nam - Sơn Tây  
3 Nguyễn Thị Lan Anh 22/01/2010 * Nguyễn Thị Huế Trung Lưu - Sơn Tây  
4 Trần Gia Bảo 06/02/2010   Trần Xuân Lam Kim Thành - Sơn Tây  
5 Bạch Thị Ru Bi 19/03/2010 * Bạch Văn Lim Kim Thành - Sơn Tây  
6 Phan Trần Viết Cường 02/04/2010   Phan Tiến Dũng Kim Thành - Sơn Tây  
7 Phạm Hải Đăng 18/01/2010   Phạm Văn Hùng Hà Chua - Sơn Tây  
8 Đinh Nho Tiến Đạt 10/01/2010   Đinh Nho Tĩnh Khí Tượng - Sơn Tây  
9 Nguyễn Văn Đạt 30/03/2010   Nguyễn Văn Truyền Hà Chua - Sơn Tây  
10 Bùi Nguyễn Tấn Dũng 10/02/2010   Bùi Trung Hậu Hà Chua - Sơn Tây  
11 Dương Hồng Hạnh 02/01/2010 * Dương Đình Huỳnh Bồng Phài - Sơn Tây  
12 Lê Đình Trung Hiếu 08/02/2010   Lê Đình Thành Bồng Phài - Sơn Tây  
13 Dương Văn Hoàng 20/02/2009   Dương Văn Khương Nam Nhe - Sơn Tây  
14 Nguyễn Anh Kiệt 14/01/2010   Nguyễn Trần Dũng Hà Chua - Sơn Tây  
15 Vi Nguyễn Hoàng Linh 15/03/2010 * Vi Viết Thông Hà Chua - Sơn Tây  
16 Nguyễn Gia Hoàng Long 22/03/2010   Nguyễn Tiến Anh Hà Chua - Sơn Tây  
17 Đào Bảo Luân 02/01/2010   Đào Xuân Thắng Hà Chua - Sơn Tây  
18 Nguyễn Trần Hà Ngân 10/04/2010 * Nguyễn Văn Hợp Kim Thành - Sơn Tây  
19 Nguyễn Phương Nhi 16/04/2010 * Nguyễn Văn Ngọc Hà Chua - Sơn Tây  
20 Phan Thị Uyển Nhi 21/02/2010 * Phan Thị Hoa Thị trấn Phố Châu - Hương Sơn  
21 Nguyễn Quỳnh Như 14/01/2010 * Nguyễn Hữu Ái Cây Chanh - Sơn Tây  
22 Lê Thị Tú Phương 02/01/2010 * Lê Quốc Khánh Cây Chanh - Sơn Tây  
23 Phạm Hồng Quân 24/01/2010   Phạm Hồng Sơn Cây Tắt - Sơn Tây  
24 Nguyễn Duy Sáng 03/02/2010   Nguyễn Hữu Lâm Sơn Kim 2  
25 Nguyễn Thùy Trâm 07/04/2010 * Nguyễn Văn Thi Cây Chanh - Sơn Tây  
26 Hà Anh Tuấn 02/01/2010   Hà Văn Quân Kim Thành - Sơn Tây  
27 Ngân Thị Tố Uyên 25/01/2010 * Ngân Văn Trường Kim Thành - Sơn Tây  
28 Phạm Thị Hải Yến 13/03/2010 * Phạm Tiến Đạt Hà Chua - Sơn Tây  
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Phan Thị Hương Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: