PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Phan Hoàng Anh 21/09/2010   Phan Văn Hải Hà Chua - Sơn Tây   
2 Nguyễn Khánh Băng 12/09/2010 * Nguyễn Song Hào Tân Thủy - Sơn Tây   
3 Đinh Gia Bảo 17/12/2010   Đinh Nho Hùng Sơn Lĩnh  
4 Trần Khánh Duy 18/11/2010   Lê Trọng Hùng Hoàng Nam - Sơn Tây   
5 Hà Đức Duy 21/10/2010   Hà Học Tình Nam Nhe - Sơn Tây   
6 Trương Lin Đan 12/11/2010 * Trương Công Hoàng Kim Thành - Sơn Tây   
7 Trần Trà Giang 10/10/2010 * Trần Mạnh Hùng Kim Thành - Sơn Tây   
8 Cao Thanh Hà 20/10/2010 * Cao Văn Lực Kỳ Anh - Hà Tĩnh  
9 Phạm Hoàng Hải 17/10/2010   Phạm Văn Tú Kim Thành - Sơn Tây   
10 Hà Huy Hoàng 30/11/2010   Hà Huy Cường Cây Chanh - Sơn Tây   
11 Hoàng Trí Hùng 17/09/2010   Hoàng Trung Kiên Kim Thành - Sơn Tây   
12 Nguyễn Đình Viết Hưng 15/12/2010   Nguyễn Thế Nhật Cây Chanh - Sơn Tây   
13 Nguyễn Quốc Gia Huy 06/12/2010   Nguyễn Quốc Cường Kim Thành - Sơn Tây   
14 Phan Cao Bình Khôi 14/11/2010 * Phan Xuân Duy Hoàng Nam - Sơn Tây   
15 Hoàng Thị Xuân Lộc 28/10/2010 * Hoàng Thị Hương Hà Chua - Sơn Tây   
16 Ngô Phạm Hà My 04/10/2010 * Phạm Thị Kim Anh Cây Chanh - Sơn Tây   
17 Đặng Hà Ngân 03/09/2010 * Đặng Văn Thành Hoàng Nam - Sơn Tây   
18 Phan Đức Nghĩa 03/11/2010   Phan Thị Mơ Hoàng Nam - Sơn Tây   
19 Phạm Yến Nhi 02/12/2010 * Phan Thị Mơ Sơn Kim 2  
20 Đinh Nho Phước 11/11/2010   Đinh Nho Hưng Cây Thị - Sơn Tây   
21 Nguyễn Thị Quý 19/11/2010 * Nguyễn Văn Thành Hà Chua - Sơn Tây   
22 Lê Phương Thảo 23/08/2010 * Lê Sĩ Hạnh Cây Chanh - Sơn Tây   
23 Phạm Anh Thơ 23/08/2010 * Phạm Anh Tuấn Kim Thành - Sơn Tây   
24 Nguyễn Thái Anh Thư 17/10/2010 * Nguyễn Thành Luân Nam Nhe - Sơn Tây   
25 Lê Tịnh Tịnh 18/11/2010 * Lê Trọng Hùng Hoàng Nam - Sơn Tây   
26 Phan Cẩm Tú 04/09/2010 * Phan Văn Tuấn Kim Thành - Sơn Tây   
27 Nguyễn Thị Phương Uyên 25/10/2010 * Nguyễn Viết Hùng Cây Chanh - Sơn Tây   
28 Lê Đào Thảo Vy 08/12/2010 * Lê Hữu Thắng Bồng Phài - Sơn Tây   
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Trần Thị Mến Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: