PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1D NĂM HỌC 2016 - 2017
TT[1] Họ tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Con ông (bà) Chỗ ở (thôn/xã) Ghi chú
 (Con TB, Khuyết tật)
1 Cao Thị Ngọc Ánh  02/02/2010 * Cao Trọng Hậu Xóm Hồ Sen-Sơn Tây  
2 Phan Gia Bảo 06/08/2010   Phan Văn Giáp Xóm Cây Thị-Sơn Tây  
3 Trịnh Đức Cương 23/01/2010   Trịnh Sơn Xóm Cây Thị-Sơn Tây  
4 Lê Minh Đạt 01/05/2010   Lê Công Thành Xóm Tân Thủy-Sơn Tây  
5 Cao Mạnh Dũng 14/01/2010   Cao Trường Giang Xóm Cây Tắt-Sơn Tây  
6 Nguyễn Ngọc Hà 29/10/2010 * Nguyễn Văn Luận Xóm Cây Tắt-Sơn Tây  
7 Phạm Hồng Hải 29/03/2010   Phạm Thanh Sơn Xóm Cây Tắt-Sơn Tây  
8 Trần Lê Bảo Hân 08/11/2010 * Trần Anh Trúc Xóm Hồ Sen-Sơn Tây  
9 Phan Cẩm Ly 24/01/2010 * Phan Xuân Bình Xóm Cây Tắt-Sơn Tây  
10 Trần Quang Minh 09/07/2010   Trần Văn Ninh Xóm Cây Tắt-Sơn Tây  
11 Phan Quang Minh 09/05/2010   Phan Thanh Đạt Xóm Hồ Sen-Sơn Tây  
12 Lê Thảo My 02/05/2010 * Lê Khánh Duẩn Xóm Hồ Sen-Sơn Tây  
13 Nguyễn Thị Yến Nhi 05/01/2010 * Nguyễn Hải Hoàng Xóm Cây Tắt-Sơn Tây  
14 Phan Lan Phương 16/03/2010 * Phan Thanh Lâm Xóm Cây Thị-Sơn Tây  
15 Nguyễn Thanh Phượng 29/08/2010 * Nguyễn Công Mừng Xóm Tân Thủy-Sơn Tây  
16 Lê Quân 12/01/2010   Phan Thị Hiền Xóm Hồ Sen-Sơn Tây  
17 Nguyễn Tô Thục Quyên 30/01/2010 * Nguyễn Văn Hùng Xóm 1- Sơn Lĩnh  
18 Đinh Lê Bảo Sơn 29/09/2010   Đinh Nho Huân Xóm Cây Thị-Sơn Tây  
19 Trần Tú Tài 21/08/2010   Trần Giang Nam Xóm Cây Thị-Sơn Tây  
20 Phan Đức Thành 27/07/2010   Phan Xuân Nhật Xóm Cây Tắt-Sơn Tây  
21 Lê Đình Khánh Thành 01/03/2010   Lê Đình Thuận Xóm Tân Thủy-Sơn Tây  
22 Nguyễn An Thành 20/01/2010   Nguyễn Ngọc Tuấn Xóm Hồ Sen-Sơn Tây  
23 Đặng Quốc Thịnh 02/02/2010   Đặng Xuân Hoàng Xóm Trưng-Sơn Kim  
24 Lê Thị Phương Trinh 13/02/2010 * Lê Mạnh Hùng Xóm Cây Thị-Sơn Tây  
25 Nguyễn Thanh Trúc 31/08/2010 * Nguyễn Văn Thịnh Xóm Hồ Sen-Sơn Tây  
26 Phan Duy Vũ 08/02/2010   Phan Duy Hà Xóm Cây Thị-Sơn Tây  
27 Nguyễn Ngọc Tường Vy 16/04/2010 * Nguyễn Quang Long Xóm Cây Tắt-Sơn Tây  
28 Trần Nguyễn Hải Yến 08/10/2010 * Trần Văn Tiến Xóm Cây Tắt-Sơn Tây  
             
Sơn Tây, ngày 06 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
Phạm Thị Kim Hoa   Nguyễn Quang Viện

[1]
Tran Minh: