XẾP LOẠI HẠNH KIỂM 
 
TT HỌ VÀ TÊN NỮ HỌC KỲ HỌC KỲ  CUỐI
LỚP MỘT HAI NĂM
61 1 Phan Văn   Bảo   Kh    
61 2 Lương Ngọc   Chánh   Kh    
61 3 Phan Anh   Châu   T    
61 4 Trần Hữu   Chương   Kh      
61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1 T    
61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1 Kh    
61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1 Kh    
61 8 Trần Văn   Dương   Kh    
61 9 Trần Tấn   Đạt   T    
61 10 Trương Vĩnh   Đạt   Kh    
61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1 T    
61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 T    
61 13 Phạm  Thị    Hồng 1 T    
61 14 Nguyễn Hoài   Huy   Kh    
61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1 T    
61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1 T    
61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 T    
61 18 Nguyễn  Phi   Long   T    
61 19 Thi Văn   Lực   TB    
61 20 Bùi Nhật   Lương   Kh    
61 21 Phan Công   Minh   T    
61 22 Trần Công   Minh   Kh    
61 23 Hồ Phương   Nam   Kh    
61 24 Phan Hoài    Nhân   Kh    
61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1 T    
61 26 Thị Thuỳ Nhung 1 T    
61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1 T    
61 28 Châu Ngọc   Phương   T    
61 29 Phạm Thanh   Phương   T    
61 30 Trần  Đình   Quốc   Kh    
61 31 Ngô Thị   Sương 1 T    
61 32 Nguyễn Quốc   Thiên   T    
61 33 Trần  Thị   Tính 1 T    
61 34 Bùi Thị    Tiên 1 T    
61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1 T    
61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1 Kh    
61 37 Phan Anh   Tuấn   Kh    
61 38 Trần     Tùng   T    
61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng   T    
61                  
61                  
61                  
61                  
61                  
61                  
62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1 T    
62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1 T    
62 3 Đoàn Quốc    Ba   Kh    
62 4 Thanh   Bảo        
62 5 Chí   Bền   Kh    
62 6 Văn   Chung   Kh    
62 7 Thị   Dung 1 T    
62 8 Bùi  Minh   Đạt   Kh    
62 9 Văn    Đô   T    
62 10 Văn   Đường   Kh    
62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1 T    
62 12 Hồ    Kỹ        
62 13 Trầm  Thị   Liên 1 T    
62 14 Trần  Thị    Mai 1 T    
62 15 Trần   Nhản 1 T    
62 16 Trần Thị Yến Nhi 1 T    
62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1 Kh    
62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 T    
62 19 Bùi Thị   Nữ 1 T    
62 20 Lương Minh   Phúc   T    
62 21 Nguyễn Thị   Sa 1 T    
62 22 Đinh Ngọc   Sơn   TB    
62 23 Lâm   Sung   Kh    
62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1 T    
62 25 Châu Thị   Tâm 1 Kh    
62 26 Phan An   Tân   Kh    
62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1 T    
62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1 T    
62 29 Phan Thị Thu Thuý 1 T    
62 30 Mai Văn   Tiện   Kh    
62 31 Nguyễn Thị   Tình 1 T    
62 32 Hồng   Trị   T    
62 33 Nguyễn Thành   Trung   Kh    
62 34 Trần Đình   Tứ   TB    
62 35 Mai Thị   Tuyền 1 T    
62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1 T    
62 37 Thị Tường Vi 1 T    
62 38 Trần  Công   Viên   Kh    
62 39 Quang   Việt   Kh    
62 40 Phạm Duy   Vương   T    
62                  
62                  
62                  
62                  
62                  
63 1 Văn    An   Kh    
63 2 Trần Tấn   Bửu   T    
63 3 Trần Thanh   Châu   Kh    
63 4 Trần Văn   Chinh   T    
63 5 Hồ  Văn   Chinh   T    
63 6 Bùi Văn    Công   T    
63 7 Nguyễn Khắc   Cường   Kh    
63 8 Nguyễn Văn   Cường   Kh    
63 9 Thanh   Diệu 1 T    
63 10 Trần 1 T    
63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1 Kh    
63 12 Huỳnh Văn   Hùng   Kh    
63 13 Trần Cao   Huy   T    
63 14 Bùi Ngọc   Huy   Kh    
63 15 Bùi Quốc   Huy   Kh    
63 16 Văn   Huyền   Kh    
63 17 Lương Phước   Khang   Kh    
63 18 Đinh Chí   Linh   Kh    
63 19 Nguyễn Quang   Linh   T    
63 20 Thị   Mận 1 T    
63 21 Hồ Thị   My 1 T    
63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1 T    
63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1 T    
63 24   Thị  Huỳnh Như 1 T    
63 25 Châu Thị   Nữ 1 T    
63 26 Bùi  Văn   Phong   Kh    
63 27 Bùi Văn   Phú   Kh    
63 28 Phan Duy   Phương   Kh    
63 29 Trần     Quốc   Kh    
63 30 Huỳnh Văn   Tân   Kh    
63 31 Nguyễn Anh   Thi   Kh    
63 32 Nguyễn Anh   Thiên   T    
63 33 Bùi Thế   Thiên   T    
63 34 Trần  Đình   Thọ   Kh    
63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1 T    
63 36 Thị Cẩm Tiên 1 T    
63 37 Bùi Thị Thu Trang 1 Kh    
63 38 Lương Văn   Trí   TB    
63 39 Trần  Minh   Trí   TB    
63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1 T    
63                  
63                  
63                  
63                  
63                  
64 1     Ánh   Kh    
64 2 Ngô  Quang    Chương   Kh    
64 3 Bùi Minh   Công   Kh    
64 4 Phạm Quốc   Cường   Kh    
64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1 T    
64 6 Phạm Thị   Đào 1 Kh    
64 7 Châu Ngọc   Đức   T    
64 8 Bùi Trung   Hiếu   T    
64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1 Kh    
64 10 Ngô Quang   Linh   Kh    
64 11 Phan Văn   Long   Kh    
64 12 Nguyễn Thị   Ly 1 Kh    
64 13 Phan Thị   Na 1 T    
64 14 Nguyễn Hữu   Nam   Kh    
64 15 Bùi Thị    Nga 1 T    
64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 Kh    
64 17 Châu Ngọc   Nhật   TB    
64 18 Thị Ái Phi 1 T    
64 19 Châu Ngọc   Phong   Kh    
64 20 Nguyễn Hồng   Phúc   Kh    
64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1 T    
64 22 Phạm Ngọc   Quốc   Kh    
64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1 T    
64 24 Thị Thanh Thảo 1 Kh    
64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 T    
64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1 Kh    
64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1 T    
64 28 Lương Phan  Thanh Triều   T    
64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1 T    
64 30 Đỗ Hồ Như   TB    
64 31 Phạm Ngọc   Tuấn   TB    
64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn   Kh    
64 33 Phạm Viết   Tưởng   Kh    
64 34 Thị Kim Tuyết 1 Kh    
64 35 Hồ Thanh   Vương   Kh    
64 36 Ngô Triệu   Vỹ   TB    
64 37 Văn   Xuân   T    
64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên   Kh    
64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1 T    
64                  
64                  
64                  
64                  
64                  
64                  
65 1 Nguyễn Văn   Dũng   Y    
65 2 Châu Ngọc Anh Duy   T    
65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1 T    
65 4 Thị Thu Hiền 1 T    
65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 T    
65 6 Ngô Quang   Hoàng   T    
65 7     Hùng   T    
65 8 Nguyễn Văn   Hưng   T    
65 9 Ngô  Thị   Lan 1 T    
65 10 Nguyễn Đình   Lộc   Kh    
65 11 Nguyễn Văn   Lộc   Y    
65 12 Nguyễn Văn   Lợi   T    
65 13 Bùi Phương   Nam   Kh    
65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1 Kh    
65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 T    
65 16 Bùi Thị   Ngọc 1 T    
65 17 Trần Trọng Nghĩa   Kh    
65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 T    
65 19 Thị    Ny 1 T    
65 20 Anh   Quốc   Kh    
65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc   T    
65 22 Thị Thảo Quyên 1 T    
65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1 T    
65 24 Trần Nguyên   Tài   T    
65 25 Bùi Tấn   Thanh   T    
65 26 Mai Nhật   Thiên   Kh    
65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1 Kh    
65 28 Thị Thuỳ Trang 1 T    
65 29 Châu Thị   Trang 1 T    
65 30 Châu Thị Mỹ 1 Kh    
65 31 Trần Văn     Kh    
65 32 Lương Anh   Tuấn   T    
65 33 Nguyễn Thanh   Tùng   T    
65 34 Nguyễn Đại     Kh    
65 35 Ngô Quang   Việt   T    
65 36 Mai Thị  Phương Vy 1 T    
65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý   Kh    
65 38 Lương Thị Thu Yên 1 Kh    
65 39 Châu Ngọc   Yên   T    
65                  
65                  
65                  
65                  
65                  
65                  
71 1 Đỗ Thị   Châu 1 T    
71 2 Ngô Thị Kim Chi 1 T    
71 3 Thị   Diễm 1 T    
71 4 Hồ Thị   Diên 1 T    
71 5 Châu     Diệu   T    
71 6 Bùi Thị   Dung 1 T    
71 7 Nguyễn Tiến   Dũng   TB    
71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1 T    
71 9 Huỳnh   Đức   T    
71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1 T    
71 11 Phan Mai Xuân Hân   T    
71 12 Mai Tấn   Hiếu   Y    
71 13 Lương   Huân   T    
71 14 Trần Ngọc   Huân   T    
71 15 Trần Quốc   Hùng   T    
71 16 Huỳnh Tấn   Huy   Kh    
71 17 Huỳnh Xuân   Huy   T    
71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1 T    
71 19 Phan Thị   Huyên 1 Kh    
71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1 T    
71 21 Trần Văn   Lập   T    
71 22 Thi Hoàng   Lên   Y    
71 23 Trần Văn   Lên   Y    
71 24 Mai   Linh   Kh    
71 25 Văn   Lộc   T    
71 26 Nguyễn   Long   T    
71 27 Nguyễn Thanh   Lưu   T    
71 28 Thị Ánh Ly 1 T    
71 29 Thị Diễm Ly 1 T    
71 30 Nguyễn Thanh   Minh   Kh    
71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1 T    
71 32 Hồ Thị Tuyết My 1 T    
71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 T    
71 34 Bùi Trọng   Nghĩa   T    
71 35 Đỗ Thị   Nở 1 T    
71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1 T    
71 37 Trần Thanh   Vỹ   T    
71                  
71                  
71                  
71                  
71                  
71                  
71                  
71                  
72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1 T    
72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1 Kh    
72 3 Hoàng   Duy   TB    
72 4 Thị Thuỳ Dương 1 Kh    
72 5 Tiến   Đạt   Y    
72 6 Trần Sỹ   Điệp   Kh    
72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1 Kh    
72 8 Đoàn Thị   Hằng 1 T    
72 9 Công   Hậu   T    
72 10 Hữu    Hiếu   Kh    
72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1 Kh    
72 12 Mai   Hưng   TB    
72 13 Bùi Vương   Kha   Kh    
72 14 Trần Quang   Khải   T    
72 15 Vương Quang   Khải   Kh    
72 16 Nguyễn Đình   Linh   Kh    
72 17 Phan   Lộc   T    
72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1 Kh    
72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1 T    
72 20 Phương   Nam   Kh    
72 21 Trần Trọng   Nghĩa   Kh    
72 22 Nguyễn Đình   Ngọc   Kh    
72 23 Trần Quốc   Nguyên   Y    
72 24 Hồ Trần Kim Nhi 1 T    
72 25 Đoàn Thị   Oanh 1 T    
72 26 Nguyễn Anh   Phúc   T    
72 27 Phạm Văn   Tâm   T    
72 28 Ngô Thị   Tính 1 T    
72 29 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 T    
72 30 Bùi Ngọc   Thông   Kh    
72 31 Nguyễn   Thức   Kh    
72 32 Trần Quang   Trung   Kh    
72 33 Phan Quốc     Kh    
72 34 Nguyễn Tuấn   Việt   Kh    
72 35 Nguyễn Thị Lệ 1 T    
72 36 Trần Hùng   Vương   Kh    
72 37 Trần Như   Ý   Kh    
72                  
72                  
72                  
72                  
72                  
72                  
72                  
72                  
73 1 Nguyễn   Cường   T    
73 2 Trà Minh   Chương   T    
73 3 Châu Thị Kim Dung 1 T    
73 4 Thị Mỹ Duyên 1 T    
73 5 Nguyễn Thị   Dương 1 Kh    
73 6 Trần Thị   Dương 1 Kh    
73 7 Bùi Thị Thanh Hằng 1 T    
73 8 Tạ Thị Nhật Hằng 1 T    
73 9 Phan Thị   Hồng 1 T    
73 10 Đoàn Thị Thuý Kiều 1 T    
73 11 Phạm Hồng   Khánh   T    
73 12 Phan Thị   Liễu 1 T    
73 13 Thị Ngọc Linh 1 T    
73 14 Đinh Thế   Lực   Kh    
73 15 Thuỷ Vân Lưu 1 T    
73 16 Xuân   Lựu   T    
73 17 Bùi Như   Nam   Kh    
73 18 Bùi Văn   Nam   Kh    
73 19 Thi Đức   Phước   T    
73 20 Nguyễn Duy   Phương   Y    
73 21 Trần Linh   Phương   T    
73 22 Phan Văn   Quang   Kh    
73 23 Châu Thị   Sen 1 T    
73 24 Bùi Thị   Sim 1 T    
73 25 Nguyễn Thị Thu Sương 1 T    
73 26 Phan Thị Mỹ Tiên 1 T    
73 27 Lương Việt   Toàn   T    
73 28 Nguyễn     Tuấn   Kh    
73 29 Bùi Thị   Tuyền 1 T    
73 30 Đỗ Thị Mỹ Thiên 1 T    
73 31 Mai Thị Minh Thuỳ 1 T    
73 32 Phạm Thị Kiều Trâm 1 T    
73 33 Trần Quang   Trường   Kh    
73 34 Minh   Vương   T    
73 35 Nguyễn Thanh   Yên 1 T    
73 36 Nguyễn Thị Phương Yên 1 T    
73                  
73                  
73                  
73                  
73                  
73                  
73                  
73                  
73                  
74 1 Thị   Ba 1 T    
74 2 Ngô Thành   Bảo   T    
74 3 Huỳnh Thị Thu Bình 1 T    
74 4 Châu Ngọc   Cường   T    
74 5 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 1 T    
74 6 Ngô Thị   Diên 1 T    
74 7 Phạm Anh   Dũng   Y    
74 8 Lương Văn   Đạt   Kh    
74 9 Nguyễn Thành   Đạt   Kh    
74 10 Phan Văn   Đạt   T    
74 11 Trương Nữ Quỳnh Giao 1 T    
74 12 Công   Hậu   Kh    
74 13 Thị   Hậu 1 T    
74 14 Ngô Quang   Hậu   Y    
74 15 Nguyễn Ngọc   Hậu   T    
74 16 Phạm Văn   Hậu   Kh    
74 17 Châu Thị   Hiệp 1 T    
74 18 Phạm Minh   Hiếu   Kh    
74 19 Trần Thị Việt Hoa 1 T    
74 20 Cao Thị Tục Hoanh 1 T    
74 21 Hồ Thị Xuân Huỳnh 1 T    
74 22 Phạm Khánh   Hưng   T    
74 23 Phan Hồng   Kiên   Kh    
74 24 Lữ Đình   Khương   T    
74 25 Bùi Thị   Linh 1 T    
74 26 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1 T    
74 27 Tấn   Quang   Y    
74 28 Bùi Anh   Quốc   TB    
74 29 Nguyễn Thị   Quyên 1 T    
74 30 Phan Thị   Quyên 1 T    
74 31 Duy   Thảo   Kh    
74 32 Ngô Quang   Thiện   Y    
74 33 Mai   Thuật   Kh    
74 34 Mai   Triều   T    
74 35 Bùi Như   Trinh   T    
74 36 Nguyễn Văn   Vinh   Kh    
74 37 Châu Thị Ngọc Yên 1 T    
74 38 Châu Thị Ngọc Yến 1 T    
74                  
74                  
74                  
74                  
74                  
74                  
74                  
75 1 Nguyễn Nhật   Duy   T    
75 2 Bùi Thị Đoan Đoan 1 T    
75 3 Nguyễn Minh   Đức   Kh    
75 4 Nguyễn Thị   Hằng 1 T    
75 5 Văn   Hậu        
75 6 Châu Ngọc   Hiền   Kh    
75 7 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 T    
75 8 Thị   Lành 1 T    
75 9 Nguyễn Văn Lệnh  Buôn yă   TB    
75 10 Bùi Văn   Lợi   Kh    
75 11 Văn   Lựu   Kh    
75 12 Bùi Thị Thảo Ly 1 T    
75 13 Trần Thị Ánh Mỹ 1 T    
75 14 Bùi Thị Yến Ngân 1 Kh    
75 15 Bùi Trọng   Nghĩa   T    
75 16 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1 Kh    
75 17 Trần Thục   Nhàn 1 T    
75 18 Phạm Thị Hồng Nhi 1 T    
75 19 Nguyễn Văn   Quốc   Kh    
75 20 Thanh     Kh    
75 21 Nguyễn Văn   Tiên   Y    
75 22 Phan Anh     T    
75 23 Châu Ngọc Anh Tuấn   Kh    
75 24 Trần Quốc   Thịnh   T    
75 25 Nguyễn Anh   Thư 1 T    
75 26 Trần Thị Mỹ Thương 1 T    
75 27 Thị   Trang 1 T    
75 28 Trần Thị Bích Trâm 1 T    
75 29 Ngô Thị   Trinh 1 T    
75 30 Trần Thị Khánh Trinh 1 T    
75 31 Thị Ái Trúc 1 T    
75 32 Châu Ngọc   Truyện   T    
75 33 Ngô Thị Thuý Vi 1 T    
75 34 Phan Như   Vinh   Y    
75 35 Bùi Đức     Kh    
75 36 Thanh   Vương   T    
75 37 Ngô Thị   Vy 1 T    
75                  
75                  
75                  
75                  
75                  
75                  
75                  
75                  
81 1 Trần  Văn   An   T    
81 2 Đinh  Thị Kim  Anh 1 Kh    
81 3 Trần  Minh   Bảo   T    
81 4 Châu Thị   Chung 1 T    
81 5 Bùi  Thị   Diễm 1 T    
81 6 Đoàn Văn   Đại   TB    
81 7 Văn   Đạo   Kh    
81 8 Phan Ngọc   Đạt   Y    
81 9 Hữu   Đạt   Kh    
81 10 Phạm Thị Hoài Giang 1 Kh    
81 11 Nguyễn Thị   Hạnh 1 Kh    
81 12 Thị    Hậu 1 T    
81 13 Nguyễn Châu Diệu Hiền 1 Kh    
81 14 Nguyễn Thị   Hiển 1 T    
81 15 Phạm Thị   Huệ 1 T    
81 16   Thị Kim  Huyền 1 T    
81 17 Nguyễn Thị   Huyền 1 T    
81 18 Trần Thị   Kỳ 1 Kh    
81 19 Nguyễn Đức   Linh   Y    
81 20   Xuân   Luân   T    
81 21 Nguyễn Văn   Luận   T    
81 22 Trần Quang   Luật   Y    
81 23 Châu Thị Ánh Mỹ 1 T    
81 24   Tấn   Ngọc   Kh    
81 25 Mai Thị Thảo Nguyên 1 T    
81 26 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 1 T    
81 27 Nguyễn Thanh   Nhàn   TB    
81 28 Nguyễn Văn   Phương   TB    
81 29 Huỳnh  Văn   Tâm   TB    
81 30 Trần Văn   Tiến   TB    
81 31 Bùi Văn   Tịnh   Kh    
81 32 Anh     T    
81 33 Trần  Văn     Y    
81 34 Thị Dạ Thảo 1 Kh    
81 35 Trần Văn   Thức   Y    
81 36 Nguyễn Thị   Trinh 1 T    
81 37 Khấu Anh   Văn   Kh    
81 38 Trần Thị   Xưng 1 T    
81                  
81                  
81                  
81                  
81                  
81                  
81                  
82 1 Ánh Trường An   Kh    
82 2 Huỳnh  Ngọc Ánh 1 T    
82 3 Ngô Văn   Cần   Kh    
82 4 Trương  Thị Bảo Châu 1 T    
82 5 Nguyễn Thành   Chương   TB    
82 6 Phan Phạm Anh Duy   Kh    
82 7 Trần Anh   Duy   T    
82 8 Trần  Thị Thu Duyên 1 T    
82 9 Nguyễn Hữu   Đạt   TB    
82 10   Thị   Hậu 1 T    
82 11 Nguyễn Thị Ái Hậu 1 T    
82 12 Trần Đình   Lâm   TB    
82 13 Nguyễn       TB    
82 14 Phạm Thị   1 T    
82 15 Đỗ Thị Mỹ Linh 1 T    
82 16 Ngô  Hào   Nam   Kh    
82 17 Nguyễn Thị   Nữ 1 T    
82 18 Ngô  Thị Khánh Ngọc 1 T    
82 19 Bùi    Nhật   Kh    
82 20 Hồ Thị Ái Nhi 1 T    
82 21 Châu Ngọc   Nhiên   Kh    
82 22 Đoàn Thị   Nhung 1 T    
82 23 Trần Tấn   Nhựt   Kh    
82 24 Châu Ngọc   Phong   Kh    
82 25 Đức   Phú   Kh    
82 26 Cao Thị Thanh Phương 1 T    
82 27 Nguyễn Thành   Quân   TB    
82 28 Bùi Thị Minh Tâm 1 T    
82 29 Nguyễn Thị Thuý Tình 1 T    
82 30 Phạm  Văn   Tuấn   Kh    
82 31 Đoàn Công   Tưởng   T    
82 32 Trần Việt   Thuý 1 T    
82 33 Vòng A   Thư   Kh    
82 34 Nguyễn Thị Thu Vân 1 T    
82 35 Trình Thị Yến Vân 1 T    
82 36 Tấn   Vinh   T    
82 37 Nguyễn   Vương   T    
82 38 Bùi Khánh   Vy 1 T    
82                  
82                  
82                  
82                  
82                  
82                  
82                  
83 1 Cao Xuân   Bách   Kh    
83 2   Văn   Chiến   TB    
83 3 Trần Thị Thuỳ Dung 1 T    
83 4 Bùi Thị Ánh Duyên 1 T    
83 5 Trần  Ngọc   Đại   Kh    
83 6 Nguyễn Đạo   Đạt   T    
83 7 Nguyễn Thị Cao Điểm 1 T    
83 8 Phan   Đức   Kh    
83 9 Lương Thị   1 TB    
83 10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1 T    
83 11 Trần Thị   Hằng 1 T    
83 12 Lương Thị   Hiếu 1 T    
83 13 Văn   Huân   T    
83 14 Phan Thanh   Huân   Kh    
83 15 Nguyễn Thị Lệ Huyền 1 T    
83 16 Đoàn Thị Mỹ Lệ 1 T    
83 17 Văn   Lưu   Kh    
83 18 Trần Thị   1 T    
83 19 Châu Ngọc   Nhạt   Kh    
83 20 Lâm   Nhật   Kh    
83 21 Thị Hiển Phúc 1 T    
83 22 Thị   Phương 1 T    
83 23 Nguyễn Ngọc   Quân   T    
83 24 Bùi Văn   Sang   Kh    
83 25 Bùi Thị Mỹ Tiên 1 T    
83 26 Trương  Thị Cẩm Tiên 1 T    
83 27 Anh   Ty   T    
83 28   Thị Kim Thảo 1 T    
83 29 Ngô  Bích   Thảo 1 T    
83 30 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 1 T    
83 31 Nguyễn Văn   Thương   TB    
83 32 Phan Văn   Trường   Kh    
83 33 Trầm Thị   Viên 1 T    
83 34 Nguyễn Thị   Vui 1 T    
83 35 Nguyễn Thị Tố Vy 1 T    
83 36 Trần Tấn   Xuân   Kh    
83                  
83                  
83                  
83                  
83                  
83                  
83                  
83                  
83                  
84 1 Huỳnh Thị Thảo Dương 1 T    
84 2 Thị Thuỳ Dương 1 T    
84 3 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1 T    
84 4 Nguyễn Hồng   Đạt   T    
84 5 Phạm Đặng Đạt   Kh    
84 6 Phạm  Mạnh   Đạt   Kh    
84 7 Ngô Khắc   Điệp   TB    
84 8 Hồng   Đoàn   T    
84 9 Nguyễn Hoàn   Đức   T    
84 10 Nguyễn Thị   1 T    
84 11 Đỗ Thị   Hạnh 1 T    
84 12 Ngô Xuân   Hảo   TB    
84 13 Phạm Thị   Hảo 1 T    
84 14 Châu Thị Thái Hậu 1 T    
84 15 Văn   Hậu   T    
84 16 Bùi Thanh   Hưng   Kh    
84 17 Phạm Thị   Kiều 1 T    
84 18 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 1 T    
84 19 Trần Quang   Phước   Kh    
84 20 Trần Thị   Phương 1 T    
84 21 Bùi Thị   Phượng 1 T    
84 22 Như   Quỳnh 1 T    
84 23 Minh   Rin   T    
84 24 Nguyễn Thị   Tâm 1 T    
84 25 Lương Thị   Tịnh 1 TB    
84 26 Trương Văn   Tịnh   Kh    
84 27 Trần Minh     TB    
84 28 Huỳnh Thị Vui Tươi 1 T    
84 29 Châu Thị   Thảo 1 T    
84 30 Ngô Thị Đoàn Thảo 1 T    
84 31 Trần Thị Thanh Thuỷ 1 T    
84 32 Thị Thu Thuỷ 1 T    
84 33 Phạm Minh   Thượng   T    
84 34 Châu Ngọc   Việt   Kh    
84 35 Văn   Vinh   Kh    
84 36 Bùi Thị Hồng Xuân 1 T    
84 37 Bùi Thị Kim Xuân 1 T    
84 38 Châu Ngọc   Xuân   T    
84                  
84                  
84                  
84                  
84                  
84                  
84                  
85 1 Khấu  Thị    Diễm 1 Kh    
85 2 Trần  Thị    Diệu 1 T    
85 3 Bùi  Thị  Minh  Hiền 1 T    
85 4 Nguyễn Thị Thu Hoài 1 T    
85 5 Thị Kiều Hoanh 1 T    
85 6 Bùi Thị Lệ Hương 1 T    
85 7 Nguyễn Văn   Huy   Kh    
85 8 Lương Thu   Huyền 1 T    
85 9 Nguyễn Thị   Lệ 1 Kh      
85 10 Nguyễn Thị Hồng Linh 1 Kh    
85 11 Mai   Linh   T    
85 12 Văn   Lộc   Y    
85 13 Hồ Tấn   Long   Kh    
85 14 Trần Công Luân   T    
85 15 Nguyễn Ngô Ngân 1 T    
85 16 Trần Thị Thanh Ngân 1 T    
85 17 Trần Đình   Nghĩa   TB    
85 18 Hồ Thị   Nhi 1 Kh    
85 19 Nguyễn Văn   Nhi        
85 20 Thị Quỳnh Như 1 T    
85 21 Nguyễn Thị Xuân Nương 1 T    
85 22 Bùi Thị My Ny 1 Kh    
85 23 Nguyễn Thị   Phượng 1 T    
85 24 Đặng Thị   Quyên 1 T    
85 25   Thị    Sương 1 T    
85 26 Hồ Quang   Sửu   Kh    
85 27 Trần Ngọc   Thành   Kh    
85 28 Bùi  Thị Thanh Thảo 1 Kh    
85 29 Phan  Như   Thảo        
85 30   Trần   Thiện   TB    
85 31 Nguyễn Minh   Thống   TB    
85 32 Phạm Thị Thu Thuỳ 1 Kh    
85 33 Trần Thuỷ   Trúc 1 T    
85 34 Bùi Thị Mỹ 1 T    
85 35 Nguyễn Quốc   Tuấn   T    
85 36 Đinh Tấn   Tùng   T    
85 37 Nguyễn Thị Tường Vi 1 T    
85 38 Nguyễn Thị Mỹ Viên 1 T    
85                  
85                  
85                  
85                  
85                  
85                  
85                  
91 1 Phan Thanh     Kh    
91 2 Trần Thị   Châu 1 T    
91 3 Văn   Châu   T    
91 4 Văn   Duy   T    
91 5 Nguyễn Ngọc   Đức   Kh    
91 6 Trần Việt   Đức   T    
91 7 Trần Thị   Hạnh 1 T    
91 8 Trương Thị   Hạnh 1 T    
91 9 Hồ Xuân   Hảo 1 T    
91 10 Ngô  Văn Công Hậu   Kh    
91 11 Nguyễn Thị Phúc Hậu 1 T    
91 12 Hồ Thị   Hiền 1 T    
91 13 Thị Thuý Kiều 1 Kh    
91 14 Thái Văn   Kha   Kh    
91 15 Trần Quang   Kha   T    
91 16 Trần Đình   Khánh   Kh    
91 17 Nguyễn Thị   1 T    
91 18 Trần Thị   Linh 1 T    
91 19 Châu Hoàng   Long   Kh    
91 20 Nguyễn Thị   Luận 1 T    
91 21 Nguyễn Văn     T    
91 22 Trần Thanh   Minh   Kh    
91 23 Nguyễn Thị   Mỹ 1 T    
91 24 Trần Yến Nhi 1 T    
91 25 Trần Thị Ái Nhi 1 T    
91 26 Phạm Thị   Nhị 1 T    
91 27 Nguyễn Thị Kiêm Phong 1 T    
91 28 Nguyễn Thị Kim Phụng 1 T    
91 29 Dương  Thị Mỹ Phượng 1 T    
91 30 Nguyễn Phú   Quốc   Kh    
91 31 Thị Mai Sa 1 T    
91 32 Nguyễn Thị   Sen 1 T    
91 33 Trần Văn   Sự   TB    
91 34 Nguyễn Thị   Tiến 1 T    
91 35 Nguyễn Văn   Tùng   Kh    
91 36 Huỳnh Văn     TB    
91 37 Trần Trọng   Thảo   Kh    
91                  
91                  
91                  
91                  
91                  
91                  
91                  
91                  
92 1 Phan Thiên   Cảnh   Kh    
92 2 Văn   Cường   Kh    
92 3   Chương   Kh    
92 4 Lương Thị   Diểm 1 T    
92 5 Thị Mỹ Diên 1 T    
92 6 Huỳnh Thị Hồng Diệu 1 T    
92 7 Phạm Thị   Dung 1 T    
92 8 Đặng Văn   Hãi   T    
92 9 Ngô Ngọc   Hải   T    
92 10 Phan Hồng   Hãi   Kh    
92 11 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1 T    
92 12 Lương Thị   Hằng 1 T    
92 13 Nguyễn Thị Mai Hậu 1 T    
92 14 Thị Da Hi 1 T    
92 15 Phan  Trọng   Hiếu   Kh    
92 16 Bùi Minh   Hoàng   Kh    
92 17 Phạm Ngọc   Hoàng   Kh    
92 18 Phạm Thị   Hương 1 T    
92 19 Hoài     TB    
92 20 Nguyễn Thị Thanh Lang 1 T    
92 21 Trần Văn   Ngân   Kh    
92 22 Thị   Nhàn 1 T    
92 23 Trần Văn   Nhàng   T    
92 24 Bùi Văn   Phúc   T    
92 25 Khấu Đình   Phước   Kh    
92 26 Đoàn  Thị Thu Quyên 1 T  <