NĂM HỌC  
2010-2011 DANH SÁCH HỌC SINH - LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRÃI-   NĂM HỌC 2009-2010
 
TT HỌ          TÊN NGÀY THÁNG NƠI SINH HỌ VÀ TÊN CHA HỌ VÀ TÊN MẸ TS  TỰ CHỌN
NĂM SINH THÔN VẮNG                              
1 61 1 Phan Văn   Bảo   01.01.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phan Văn Tuệ Trần Thị Thanh Quyên       TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI           PHẦN GHI ĐIỂM      
2 61 2 Lương Ngọc   Chánh   13.02.1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lương Phúc Lê Thị Thê           PHÒNG GD NÚI THÀNH     MÔN HOCKÌ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM GHI CHÚ  
3 61 3 Phan Anh   Châu   25.02.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phan Minh Lương Thị Phượng             TOÁN 9.6        
4 61 4 Trần Hữu   Chương   14.04.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Lâm Trần Thị Thu Thuỷ             VẠT LÝ 8.8        
5 61 5 Lương Thị  Thuý Diễm 1 01.01.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lương Văn Lực Trần Thị Thuận        
    HOÁ HỌC           
6 61 6 Vỏ  Thị    Diệu 1 05.08.1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Vỏ Văn Cẫm Tạ Thị Ánh Tuyết             SINH HỌC 8.4        
7 61 7 Ngô Thị  Kim Duyên 1 01.01.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Ngô Văn Tí Khấu Thị Loan             VĂN- T.VIỆT 7.3        
8 61 8 Trần Văn   Dương   13.03.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Văn Nui Trần Thị Tùng             LỊCH SỬ 8.9        
9 61 9 Trần Tấn   Đạt   29.10.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Công Định Châu Thị Tình             ĐỊA LÝ 8.9        
10 61 10 Trương Vĩnh   Đạt   28.7.1999 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trương Văn Trúc Bùi Thị Xuân             NGOẠI NGỮ 8.3        
11 61 11 Nguyễn Thị  Thanh Hằng 1 28.02.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Nguyễn Thanh Minh Trần Thị Chiến             CÔNG DÂN 8.7        
12 61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 18.02.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Huỳnh Bá Thơ Đoàn Thị Minh Sương             CÔNG NGHỆ 7.3        
13 61 13 Phạm  Thị    Hồng 1 14.06.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Phạm Phương Nguyễn Thị Can       Số danh bạ: 143     THỂ DỤC 8.4        
14 61 14 Nguyễn Hoài   Huy   04.9.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Công Danh Phạm Thị Bài       Họ và tên: Bùi Trung Hiếu   ÂM NHẠC 8.9        
15 61 15 Phạm  Thị Ngọc Huyền 1 31.07.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Phạm Phi Khanh Phan Thị Bé       Ngày, tháng, năm sinh: 13.02.1999     MỸ THUẬT 7.9        
16 61 16 Bùi Thị Diệu Linh 1 08.8.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Bùi Bá Trị Châu Thị Hoanh       Lớp: 64     TỰ CHỌN 9.4        
17 61 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 16.01.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Thanh Tùng Trần Thị Lựu         NĂM HỌC 2010-2011   TB CÁC MÔN 8.5        
18 61 18 Nguyễn  Phi   Long   07.06.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Chính Vỏ Thị Phụng         PHẦN NHẬN XÉT     HỌC LỰC G        
19 61 19 Thi Văn   Lực   03.10.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Thi Văn Nghị Mai Thị Hành Lễ       HỌC KỲ 1     GV CHỦ NHIỆM   HẠNH KIỂM T        
20 61 20 Bùi Nhật   Lương   25.02.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Bùi Quang Thanh Trịnh Thị Ân               DH THI ĐUA HSG        
21 61 21 Phan Công   Minh   15.01.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phan Ngọc Bá Nguyễn Thị Tịnh               GIẢI THƯỞNG KHÁC   0    
22 61 22 Trần Công   Minh   31.8.1999 Đồng Cố Tam Mỹ Tây Trần Phú Thọ Nguyễn Thị Cúc Hoa               KỶ LUẬT     0    
23 61 23 Hồ Phương   Nam   28.02.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Hồ Chí Trung Phan Thị Như Hồng               TỐT NGHIỆP THCS        
24 61 24 Phan Hoài    Nhân   31.05.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Phan Thanh Liêm Phạm Thị Phường       CUỐI NĂM     GV CHỦ NHIỆM   THI LẠI MÔN          
25 61 25 Trần Thị Yến  Nhi 1 21.12.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Ngọc Đắc Nguyễn Thị Yến               Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH CHŨ KÝ  
26 61 26 Thị Thuỳ Nhung 1 18.4.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Lê Tấn Binh Lê Thị Dũng               HỌC KỲ I          
27 61 27 Nguyễn  Thị Ly Ni 1 15.12.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Ngọc Nhi Nguyễn Thị Xin                            
28 61 28 Châu Ngọc   Phương   15.07.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Bảo Nguyễn Thị Tín             CUỐI NĂM          
29 61 29 Phạm Thanh   Phương   07.11.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phạm Văn Sang Nguyễn Thị Bích Dũng                              
30 61 30 Trần  Đình   Quốc   22.03.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Đình Phú Nguyễn Thị Ba                                
31 61 31 Ngô Thị   Sương 1 20.09.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Ngô Tặng Lê Thị Lâm      
32 61 32 Nguyễn Quốc   Thiên   27.01.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Ngọc Sanh Trầm Thị Long    
33 61 33 Trần  Thị   Tính 1 21.08.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Hoà Trần Thị Trâm    
34 61 34 Bùi Thị    Tiên 1 17.4.1999 Tú Mỹ Tam Mỹ Tây Bùi Ngọc Quân Trương Thị Thu    
35 61 35 Châu Thị Ngọc Trâm 1 26.02.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Châu Ngọc Xuân Sái Thái Thị Hồng    
36 61 36 Hồ  Thị Mỹ Trang 1 02.08.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông   Hồ Thị Thanh    
37 61 37 Phan Anh   Tuấn   22.04.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Phan Thanh Vinh Phạm Thị Hà    
38 61 38 Trần     Tùng   15.01.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Chung Ngô Thị Nga    
39 61 39 Nguyễn Tấn   Tưởng   10.02.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Nguyễn Tấn Minh Nguyễn Thị Lệ    
40 61                          
41 61                          
42 61                          
43 61                          
44 61                          
45 61                          
46 62 1 Châu Thị  Quỳnh Anh 1 02.02.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Võ Hữu Hà Trần Thị Tùng    
47 62 2 Nguyễn  Thị Hồng  Ân 1 24.3.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Chiến Ngô Thị Anh    
48 62 3 Đoàn Quốc    Ba   15.07.1999 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Đoàn Chung Lê Thị Hương    
49 62 4 Thanh   Bảo   10.10.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông   Lê Thị Cúc    
50 62 5 Chí   Bền   10.10.1999 Trung Thành Tam Mỹ Tây Vũ Chí Bồng Nguyễn Thị Hồng    
51 62 6 Văn   Chung   11.02.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Võ Văn Vui Trương Thị Hà    
52 62 7 Thị   Dung 1 25.01.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Võ Hồng Sanh Nguyễn Thị Hạnh    
53 62 8 Bùi  Minh   Đạt   30.07.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Minh Hiệp Nguyễn Thị Bích    
54 62 9 Văn    Đô   04.08.1999 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Văn Quyền Trần Thị Hiệp    
55 62 10 Văn   Đường   05.12.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông   Lê Thị Sơn    
56 62 11 Đặng  Thị Thuý Hằng 1 25.02.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Đặng Văn Hùng Ngô Thị Hoà    
57 62 12 Hồ    Kỹ   27.04.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Hồ Bá Hữu Trần Thị Liễu    
58 62 13 Trầm  Thị   Liên 1 15.03.1999 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Trầm Văn Thanh Phan Thị Hồng    
59 62 14 Trần  Thị    Mai 1 20.03.1999 Đa phú 1 Tam Mỹ Đông Trần Thanh Bộ Trần Thị Vân    
60 62 15 Trần   Nhản 1 27.06.1999 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Văn Mận Trần Thị Huyền    
61 62 16 Trần Thị Yến Nhi 1 28.3.1999 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Ngọc Hân Võ Thị Tánh    
62 62 17 Phạm Thị Quỳnh Như 1 16.01.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Phạm Sư Đinh Thị Bân    
63 62 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 28.01.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Ngô Văn Kim Nguyễn Thị Lục    
64 62 19 Bùi Thị   Nữ 1 01.01.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Ngọc Thành Nguyễn Thị Thuỷ    
65 62 20 Lương Minh   Phúc   06.06.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Lương Minh Triều Trần Thị Bằng    
66 62 21 Nguyễn Thị   Sa 1 02.3.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Hội Phạm Thị Lý    
67 62 22 Đinh Ngọc   Sơn   15.7.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Đinh Văn Sự Hồ Thị Toà    
68 62 23 Lâm   Sung   01.12.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Văn Tỉnh Lâm Thị Ngọc    
69 62 24 Đỗ Thị Mỹ Tài 1 07.10.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Đỗ Văn Tư Lê Thị Phương    
70 62 25 Châu Thị   Tâm 1 04.9.1999 Trung Thành Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Hùng Nguyễn Thị Hồng Minh    
71 62 26 Phan An   Tân   29.8.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phan Cường Nguyễn Thị Huệ    
72 62 27 Phan Thị  Hoài Thương 1 11.12.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phan Ngọc Hiền Phan Thị Kim Hiệp    
73 62 28 Bùi  Thị Minh Thuý 1 17.02.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Tây Bùi Văn Hiển Phan Thị Thu Ba    
74 62 29 Phan Thị Thu Thuý 1 01.01.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Phan Văn Linh Phan Thị Kim Loan    
75 62 30 Mai Văn   Tiện   16.8.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Mai Công Đỗ Thị Thu Thuỷ    
76 62 31 Nguyễn Thị   Tình 1 10.06.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Trình Trần Thị Lan    
77 62 32 Hồng   Trị   17.3.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Thái Hùng Lê Thị Láng    
78 62 33 Nguyễn Thành   Trung   27.7.1999 Trung Thành Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Trí Châu Thị Kim Kiều    
79 62 34 Trần Đình   Tứ   19.11.1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Minh Tình Phan Thị Go    
80 62 35 Mai Thị   Tuyền 1 16.8.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Mai Công Đỗ Thị Thu Thuỷ    
81 62 36 Nguyễn  Thị   Vân 1 19.07.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Nhi Lê Thị Lý    
82 62 37 Thị Tường Vi 1 16.01.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Sỹ Nguyễn Thanh Thuỷ    
83 62 38 Trần  Công   Viên   24.10.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Công Tiến Lê Thị Minh    
84 62 39 Quang   Việt   12.10.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Lê Quang Dương Nguyễn Thị Hoanh    
85 62 40 Phạm Duy   Vương   25.5.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Phạm Ngọc Vinh Võ Thị Nguyên    
86 62                          
87 62                          
88 62                          
89 62                          
90 62                          
91 63 1 Văn    An   28.10.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Lê Văn Trí Phạm Thị Ánh Minh    
92 63 2 Trần Tấn   Bửu   17.10.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Đình Dưỡng Lê Thị Anh Phương    
93 63 3 Trần Thanh   Châu   26.6.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trần Thanh Liêm Phạm Thị Mai    
94 63 4 Trần Văn   Chinh   29.7.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Trần Soạn Cao Thị Tình    
95 63 5 Hồ  Văn   Chinh   15.11.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Hồ Văn Bảy Võ Thị Hiền    
96 63 6 Bùi Văn    Công   01.6.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Minh Phan Thị Hạnh    
97 63 7 Nguyễn Khắc   Cường   26.01.1999 Trung Thành Tam Mỹ Tây Nguyễn Khắc Nam Nguyễn Thị Tây    
98 63 8 Nguyễn Văn   Cường   16.10.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Thương Phạm Thị Hồng    
99 63 9 Thanh   Diệu 1 20.11.1999 Trung Thành Tam Mỹ Tây Võ Thanh Quân Hồ Thị Kim Nga    
100 63 10 Trần 1 05.11.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Trần Hưng Đạo Võ Thị Cảnh Thiện    
101 63 11 Đỗ Thị Thu Hiền 1 20.7.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông   Đoàn Thị Hoa    
102 63 12 Huỳnh Văn   Hùng   01.11.1998 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Huỳnh Nghĩa Nguyễn Thị Quá  
103 63 13 Trần Cao   Huy   21.02.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Trần Minh Cảnh Cao Thị Hạnh    
104 63 14 Bùi Ngọc   Huy   10.7.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Bùi Ngọc Quý Phạm Thị Mỹ Hương    
105 63 15 Bùi Quốc   Huy   23.7.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Hiển Bùi Thị Thanh    
106 63 16 Văn   Huyền   29.7.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Lê Văn Tam Nguyễn Thị Cẩm Vân    
107 63 17 Lương Phước   Khang   13.3.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Lương Văn Quang Võ Thị Thu    
108 63 18 Đinh Chí   Linh   24.01.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Đinh Tiến Dũng Huỳnh Thị Tâm    
109 63 19 Nguyễn Quang   Linh   25.3.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Tấn Ảnh Phạm Thị Gái    
110 63 20 Thị   Mận 1 01.01.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Võ Hạnh Lê Thị Bền    
111 63 21 Hồ Thị   My 1 08.10.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Hồ Chí Ánh Đỗ Thị Linh    
112 63 22 Nguyễn Thị Ly Na 1 10.6.1999 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Ngọc Huy Ngô Thị Biên    
113 63 23 Trần Thị Ánh Nguyệt 1 09.01.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trần Văn Luận Lê Thị Hiền    
114 63 24   Thị  Huỳnh Như 1 08.3.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Lê Trường Anh Nguyễn Thị Phương Anh    
115 63 25 Châu Thị   Nữ 1 24.5.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Châu Ngọc Tuế Huỳnh Thị Sen    
116 63 26 Bùi  Văn   Phong   06.06.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Tiến Phước Mai Thị Dung    
117 63 27 Bùi Văn   Phú   06.06.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Tiến Phước Mai Thị Dung    
118 63 28 Phan Duy   Phương   25.9.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phan Văn Trí Trần Thị Hoa    
119 63 29 Trần     Quốc   28.11.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Trần Trung Phạm Thị Sách    
120 63 30 Huỳnh Văn   Tân   07.3.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Huỳnh Văn chi Lê Thị Nga    
121 63 31 Nguyễn Anh   Thi   24.05.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Học Lê Thị Nên    
122 63 32 Nguyễn Anh   Thiên   07.01.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Thống Trà Thị Lan    
123 63 33 Bùi Thế   Thiên   09.07.1999 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Bùi Thế Ngôn Võ Thị Thu    
124 63 34 Trần  Đình   Thọ   01.10.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Trần đình Hoà Nguyễn Thị Sanh    
125 63 35 Đoàn  Thị  Thanh Thuý 1 16.06.1999 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Đoàn Tấn Trí Trần Thị Liền    
126 63 36 Thị Cẩm Tiên 1 27.02.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Lê Vũ Lộc Lương Thị Kim Quyên    
127 63 37 Bùi Thị Thu Trang 1 04.12.1999 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Đức Tân Vỏ Thị Quyển    
128 63 38 Lương Văn   Trí   29.4.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Lương Sỹ Lân Phạm Thị Vân    
129 63 39 Trần  Minh   Trí   05.12.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Trần Minh Trình Nguyễn Thị Lan    
130 63 40 Nguyễn Thị Cẩm 1 26.11.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Tiên Phạm Thị Hạnh    
131 63                          
132 63                          
133 63                          
134 63                          
135 63                          
136 64 1     Ánh   05.02.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Võ Nhơn Nguyện Thị Bình    
137 64 2 Ngô  Quang    Chương   05.5.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Cường Phạm Thị Lâm    
138 64 3 Bùi Minh   Công   22.4.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Hiệp Châu Thị Lan    
139 64 4 Phạm Quốc   Cường   14.02.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Phạm Văn Phú Nguyễn Thị Hạnh    
140 64 5 Bùi  Thị Phú Diễm 1 06.12.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Ngận Đinh Thị Thão    
141 64 6 Phạm Thị   Đào 1 01.7.1999 Đồng Cố Tam Mỹ Tây Phạm Văn Thanh Nguyễn Thị Tâm    
142 64 7 Châu Ngọc   Đức   19.4.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Quý Mai Thị Nhung    
143 64 8 Bùi Trung   Hiếu   13.02.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Bùi Hữu Học Lê Thị Xuyến    
144 64 9 Nguyễn Thị Thanh Liêm 1 18.10.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây   Trần Thị Kim Thanh    
145 64 10 Ngô Quang   Linh   09.8.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Ngô Quang Trí Võ Thị Mai    
146 64 11 Phan Văn   Long   17.5.1997 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Phan Văn Giác Nguyễn Thị Bích    
147 64 12 Nguyễn Thị   Ly 1 16.10.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Thương Phạm Thị Hồng    
148 64 13 Phan Thị   Na 1 01.01.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Phan Thanh Dương Châu Thị Sử    
149 64 14 Nguyễn Hữu   Nam   05.11.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Hữu Thành Nguyễn Thị Yến Nhi    
150 64 15 Bùi Thị    Nga 1 09.9.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Ba Bình Châu Thị Thương    
151 64 16 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 02.9.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Thanh Hùng Hồ Thị Lan    
152 64 17 Châu Ngọc   Nhật   18.4.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Cường Lê Thị Hồng Vân    
153 64 18 Thị Ái Phi 1 03.8.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Hồng Hà Bùi Thị Châu    
154 64 19 Châu Ngọc   Phong   15.7.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Châu Ngọc Nhạc Lê Thị Bài    
155 64 20 Nguyễn Hồng   Phúc   02.3.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông   Nguyễn Thị Lợi    
156 64 21 Đỗ Thị Hiền Phước 1 07.10.1999 Đồng Cố Tam Mỹ Tây Đỗ Kim Ba Võ Thị Trần Phục Hưng    
157 64 22 Phạm Ngọc   Quốc   17.9.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Phạm Ngọc Thật Mai Thị Gái    
158 64 23 Ngô Thị  Hồng Tâm 1 24.6.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Hào Hùng Lê Thị Thu    
159 64 24 Thị Thanh Thảo 1 16.02.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Văn Tâm Đoàn Thị Nhi    
160 64 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 16.02.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Đức Đại Trần Thị Đông    
161 64 26 Nguyễn Thị   Thảo 1 16.10.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Bình Trần Thị Lan    
162 64 27 Nguyễn Thị Thuý Tiên 1 01.8.1999 Trung Thành Tam Mỹ Tây Nguyễn Xưng Trần Thị Trinh    
163 64 28 Lương Phan  Thanh Triều   28.3.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Lương Minh Vương Phan Thị Thu Dung    
164 64 29 Phạm Thị Lan Trinh 1 18.12.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Phạm Văn Xuân Bùi Thị Ánh Tuyết    
165 64 30 Đỗ Hồ Như   04.12.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Đỗ Hoàng Tuấn Hồ Thị Chín    
166 64 31 Phạm Ngọc   Tuấn   05.3.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phạm Ngọc Cảnh Phạm Thị Cẩn    
167 64 32 Nguyễn Thanh   Tuấn   16.3.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Huy Cường Ngô Thị Thu Ba    
168 64 33 Phạm Viết   Tưởng   31.10.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Phạm Viết Tú Lê Thị Sương    
169 64 34 Thị Kim Tuyết 1 20.6.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Lê Quang Hiệp Trương Thị Cơ    
170 64 35 Hồ Thanh   Vương   30.12.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Hồ Thanh Hùng Ngô Thị Chánh    
171 64 36 Ngô Triệu   Vỹ   22.12.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Quang Liêm Lê Thị Hoà    
172 64 37 Văn   Xuân   20.11.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Văn Vinh Nguyễn Thị Hoa    
173 64 38 Nguyễn Trần Quốc Xuyên   25.3.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Hồng Trần Thị Thanh Tuyền    
174 64 39 Phạm Thị Mỹ Yến 1 23.7.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Phạm Hùng Võ Thị Thuỷ    
175 64                          
176 64                          
177 64                          
178 64                          
179 64                          
180 64                          
181 65 1 Nguyễn Văn   Dũng   23.5.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Hùng Lương Thị Đài    
182 65 2 Châu Ngọc Anh Duy   30.4.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Châu Ngọc Toản Huỳnh Thị Ngà    
183 65 3 Nguyễn Thị   Hảo 1 11.8.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Thiên Nguyễn Thị Thẩm    
184 65 4 Thị Thu Hiền 1 01.02.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Ấn Huỳnh Thị Bích    
185 65 5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 05.12.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Nguyễn Thanh Phong Lê Thị Thu    
186 65 6 Ngô Quang   Hoàng   09.01.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Quang Trưởng Trần Thị Thuỷ    
187 65 7     Hùng   10.9.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông   Lê Thị Hà    
188 65 8 Nguyễn Văn   Hưng   28.8.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Nam Phạm Thị Cúc    
189 65 9 Ngô  Thị   Lan 1 06.5.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Hùng Trung Trần Thị Hoa    
190 65 10 Nguyễn Đình   Lộc   15.5.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Dũng Trần Thị Tuyết    
191 65 11 Nguyễn Văn   Lộc   14.4.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Thanh Hùng Đỗ Thị Vân    
192 65 12 Nguyễn Văn   Lợi   22.3.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Hồng Ly    
193 65 13 Bùi Phương   Nam   26.11.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Bùi Ngọc Phụng Lê Thị Hào    
194 65 14 Ngô Thị Thanh Nga 1 13.02.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Văn Mỹ Huỳnh Thị Nhàn    
195 65 15 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 25.3.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Thanh Minh Võ Thị Lê    
196 65 16 Bùi Thị   Ngọc 1 17.4.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Bùi Ngọc Hậu Nguyễn Thị Thuỳ    
197 65 17 Trần Trọng Nghĩa   01.12.1999 Trung Thành Tam Mỹ Tây Lê Sơn Hải Trần Thị Trang    
198 65 18 Ngô Thị Hồng Nhung 1 11.02.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Hồ Triều Nguyễn Thị Hậu    
199 65 19 Thị    Ny 1 24.3.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Võ Văn Minh Lê Thị Thu Kiệm    
200 65 20 Anh   Quốc   25.01.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Lê Văn Tỉnh Phan Thị Như Hoa    
201 65 21 Nguyễn Hiếu   Quốc   01.5.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Hiếu Lê Thị Tâm    
202 65 22 Thị Thảo Quyên 1 20.3.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Lê Tấn Huy Nguyễn Thị Hồng Nguyệt    
203 65 23 Nguyễn Thị Mỵ Sương 1 02.9.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Quyền Trần Thị Phú    
204 65 24 Trần Nguyên   Tài   24.8.1999 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Văn Nhựt Nguyễn Thị Quý    
205 65 25 Bùi Tấn   Thanh   05.01.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Bùi Văn Công Nguyễn Thị Yên    
206 65 26 Mai Nhật   Thiên   24.3.1999 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Mai Linh Phạm Thị Thêm    
207 65 27 Châu Thị Ngọc Trang 1 06.9.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Thành Trần Thị Xu    
208 65 28 Thị Thuỳ Trang 1 16.02.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Văn Lựu Phạm Thị Thành    
209 65 29 Châu Thị   Trang 1 10.7.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Chiến Phạm Thị Tuyết    
210 65 30 Châu Thị Mỹ 1 09.12.1999 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Công Đoàn Thị Mai    
211 65 31 Trần Văn     10.01.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Trần Văn Tính Ngô Thị Ngâ    
212 65 32 Lương Anh   Tuấn   16.02.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lương Chiến Trần Thị Phú    
213 65 33 Nguyễn Thanh   Tùng   16.7.1999 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Thiết Nguyễn Thị Lan    
214 65 34 Nguyễn Đại     15.4.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Khan Võ Thị Cúc    
215 65 35 Ngô Quang   Việt   18.5.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Quang Triều Lương Thị Hường    
216 65 36 Mai Thị  Phương Vy 1 10.10.1999 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Mai Văn Khánh Trần Thị Hiền    
217 65 37 Nguyễn Trần Thiên Ý   20.02.1999 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Nhựt Trần Thị Yến    
218 65 38 Lương Thị Thu Yên 1 10.10.1999 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lương Bá Bình Phạm Thị Hạnh    
219 65 39 Châu Ngọc   Yên   03.11.1999 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Hiển Nguyễn Thị Hoa    
220 65                          
221 65                          
222 65                          
223 65                          
224 65                          
225 65                          
226 71 1 Đỗ Thị   Châu 1 16/6/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Đỗ Mượt Lê Thị Thu    
227 71 2 Ngô Thị Kim Chi 1 15/3/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Hùng Tá Trần Thị Yến    
228 71 3 Thị   Diễm 1 20/8/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Lợi Lê Thị Phương    
229 71 4 Hồ Thị   Diên 1 23/10/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Hồ Văn Dinh Ngô Thị Thuỳ    
230 71 5 Châu     Diệu   29/3/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Châu Nguyên Bùi Thị Thêm    
231 71 6 Bùi Thị   Dung 1 10/10/1998 Tịch Tây Tam Nghĩa Bùi Xuân Khoá Nguyễn Thị Huệ    
232 71 7 Nguyễn Tiến   Dũng   5/8/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Phương    
233 71 8 Phan Thị Mỹ Duyên 1 9/6/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Phan Thanh Xuyên Phạm Thị Hà    
234 71 9 Huỳnh   Đức   24/4/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Lê Bá Ảnh Huỳnh Thị Lan    
235 71 10 Huỳnh Thị Hương Giang 1 23/4/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Huỳnh Dương Võ Thị Xanh    
236 71 11 Phan Mai Xuân Hân   28/10/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông   Mai Thị Lựu    
237 71 12 Mai Tấn   Hiếu   02.12.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Mai Tấn Khê Phạm Thị Một    
238 71 13 Lương   Huân   22/11/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lương Bá Linh Phạm Thị Trang    
239 71 14 Trần Ngọc   Huân   9/2/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Ngọc Hân Võ Thị Tánh    
240 71 15 Trần Quốc   Hùng   20/11/1998 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Trần Quốc Dủng Trần Thị Tài    
241 71 16 Huỳnh Tấn   Huy   12/7/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Huỳnh Tấn Cảnh Trần Thị Thu    
242 71 17 Huỳnh Xuân   Huy   28/7/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Huỳnh Văn Nam Lê Thị Xuân    
243 71 18 Trần Thị Lệ Huyên 1 12/8/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Trần Minh Hải Bùi Thị Linh    
244 71 19 Phan Thị   Huyên 1 8/1/1998 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Phan Ngọc Châu Võ Thị Thanh    
245 71 20 Trần Thị Thuý Kiều 1 8/6/1996 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Thị Luyến Nguyễn Thị Luyến    
246 71 21 Trần Văn   Lập   18/10/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Ngọc Thành Nguyễn Thị Dương    
247 71 22 Thi Hoàng   Lên   21/12/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Thi Văn Luôn Trần Thị Thể    
248 71 23 Trần Văn   Lên   20/5/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Hoè Nguyễn Thị Thiết    
249 71 24 Mai   Linh   11/9/1998 Thôn 3 Tam Mỹ Đông Mai Bá Nghị Trần Thị Lan    
250 71 25 Văn   Lộc   3/8/1998 Trung Lương Tam Mỹ Đông Nguyễn Thanh Phương Lương Thị Thuỷ    
251 71 26 Nguyễn   Long   21/6/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Văn Mười Võ Thị Thoa    
252 71 27 Nguyễn Thanh   Lưu   5/1/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Thuộc Trần Thị Thu    
253 71 28 Thị Ánh Ly 1 17/01/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Lý Văn Tư Trần Thị Bé    
254 71 29 Thị Diễm Ly 1 21/12/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Tin Võ Thị Việt    
255 71 30 Nguyễn Thanh   Minh   26/11/1998 Thôn 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Thế Hồng Võ Thị Hạnh    
256 71 31 Nguyễn Thị Diễm My 1 10/11/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Tấn Nghĩa Nguyễn Thị Nhị    
257 71 32 Hồ Thị Tuyết My 1 4/3/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Hồ Thị Kiểm Hồ Thị Kiểm    
258 71 33 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 11/9/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Trung Phan Thị Mai    
259 71 34 Bùi Trọng   Nghĩa   2/3/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Đỗ Ý  Lê Thị Ly    
260 71 35 Đỗ Thị   Nở 1 13/10/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Như Nhân Trần Thị Hoa    
261 71 36 Nguyễn Thị   Phượng 1 2/12/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Lòng Mai Thị Kim Hoàng    
262 71 37 Trần Thanh   Vỹ   17/2/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Thanh Vũ Nguyễn Thị Lắm    
263 71                          
264 71                          
265 71                          
266 71                          
267 71                          
268 71                          
269 71                          
270 71                          
271 72 1 Trần Thị Ngọc Ánh 1 26/11/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Minh Công Trần Thị Minh    
272 72 2 Nguyễn Thị Mai Ân 1 20/10/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Hoàng Lại Nguyễn Thị Sâm    
273 72 3 Hoàng   Duy   19/5/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Lê Hoàng Hải Trần Thị Dung    
274 72 4 Thị Thuỳ Dương 1 18/5/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Bá Khâm Trần Thị Sương    
275 72 5 Tiến   Đạt   14/10/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Thành Hương Bùi Thị Bích Ngọc    
276 72 6 Trần Sỹ   Điệp   11/3/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Trần Quang Phục Lương Thị Khoa    
277 72 7 Lương Thị Vân Đuyển 1 7/10/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Lương Văn Minh Đoàn Thị Loan    
278 72 8 Đoàn Thị   Hằng 1 1/1/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Đoàn Tấn Kỳ Phạm Thị Liên    
279 72 9 Công   Hậu   10/8/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Công Hải Trần Thị Bình    
280 72 10 Hữu  Hiếu   3/5/1995 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Võ Hữu Tín Huỳnh Thị Bích    
281 72 11 Nguyễn Thị   Hoa 1 29/4/1998 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Quốc Tư Nguyễn Thị Ánh Mai    
282 72 12 Mai   Hưng   15/11/1998 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Mai Tấn Anh Lê Thị Hạnh    
283 72 13 Bùi Vương   Kha   26/8/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Bùi Như Sen Vương Thị Thuỳ Dung    
284 72 14 Trần Quang   Khải   7/9/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Trần Quang Thanh Lê Thị Thu Hạnh    
285 72 15 Vương Quang   Khải   12/9/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Vương Sỹ Được Lê Thị Hồng Lam    
286 72 16 Nguyễn Đình   Linh   10/7/1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Hoàng Lại Nguyễn Thị Sâm    
287 72 17 Phan   Lộc   14/6/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Phan Bá Gia Trương Thị Liên    
288 72 18 Nguyễn Thị   Lưu 1 24.02.1998 Đồng Cố Tam Mỹ Tây Nguyễn Lên Phan Thị Huệ    
289 72 19 Nguyễn Thị Kim Ly 1 14/9/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Nguyễn Tấn Ngạt Nguyễn Thị Tâm    
290 72 20 Phương   Nam   18/4/1998 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Lê Anh Phương Trương Thị Lan    
291 72 21 Trần Trọng   Nghĩa   23/1/1998 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Trần Lễ Ngô Thị Hương    
292 72 22 Nguyễn Đình   Ngọc   24/5/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Đình Tiến Trần Thị Thuỳ Lê    
293 72 23 Trần Quốc   Nguyên   29/6/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Trần Thị Toàn Trần Thị Toàn    
294 72 24 Hồ Trần Kim Nhi 1 26/8/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Thị Kim Anh Trần Thị Kim Anh    
295 72 25 Đoàn Thị   Oanh 1 20/8/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Đoàn Văn Khôi Phạm Thị Thu Thuỷ    
296 72 26 Nguyễn Anh   Phúc   29/4/1998 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Mai Đoàn Thị Hoa    
297 72 27 Phạm Văn   Tâm   19/1/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Phạm Hồng Sơn Phạm Thị Phượng    
298 72 28 Ngô Thị   Tính 1 13/2/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Ngô Bảng Nguyễn Thị Thu Sương    
299 72 29 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 10/10/1998 Đồng Cố  Tam Mỹ Tây Nguyễn Hải Cao Thị Xuân Nương    
300 72 30 Bùi Ngọc   Thông   21/5/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Bùi Ngọc Thương Trần Thị Mỹ Anh    
301 72 31 Nguyễn   Thức   1/8/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Nguyễn Bá Lộc © Lương Thị Lang    
302 72 32 Trần Quang   Trung   28/10/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Trần Trung Lập Nguyễn Thị Hoà    
303 72 33 Phan Quốc     7/1/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Phạm Văn Tình Phạm Thị Lệ Dung    
304 72 34 Nguyễn Tuấn   Việt   10/7/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Anh Trần Thị Thảo    
305 72 35 Nguyễn Thị Lệ 1 17/4/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Hữu Đạt Trần Thị Thuý    
306 72 36 Trần Hùng   Vương   8/6/1998 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Đình Hùng Nguyễn Thị Lê    
307 72 37 Trần Như   Ý   19/11/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Trần Văn Dung Nguyễn Thị Kiểm    
308 72                          
309 72                          
310 72                          
311 72                          
312 72                          
313 72                          
314 72                          
315 72                          
316 73 1 Nguyễn   Cường   8/2/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Dũng Bùi Thị Thêm    
317 73 2 Trà Minh   Chương   13/8/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trà Minh Quế Nguyễn Thị Tâm    
318 73 3 Châu Thị Kim Dung 1 21/7/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Tuý Hồ Thị Nhơn    
319 73 4 Thị Mỹ Duyên 1 12/2/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Võ Văn Dũng Lê Thị Lý    
320 73 5 Nguyễn Thị   Dương 1 19/11/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Một Bùi Thị Tư    
321 73 6 Trần Thị   Dương 1 7/12/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trần Hiến Nguyễn Thị Vân    
322 73 7 Bùi Thị Thanh Hằng 1 10/2/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Bùi Bá Bình Châu Thị Thương    
323 73 8 Tạ Thị Nhật Hằng 1 23/9/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Tạ Một Lê Thị Hường    
324 73 9 Phan Thị   Hồng 1 26/7/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Phan Văn Hàm Lê Thị Chín    
325 73 10 Đoàn Thị Thuý Kiều 1 1/1/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Đoàn Ngọc Vân Châu Thị Lý    
326 73 11 Phạm Hồng   Khánh   7/10/1998 Phú Quý 3  Tam Mỹ Đông Phạm Khanh Châu Thị Thanh    
327 73 12 Phan Thị   Liễu 1 27/1/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Phan Văn Tần Trần Thị Dương    
328 73 13 Thị Ngọc Linh 1 21/6/1998 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Võ Tấn Bình Nguyễn Thị T.Chung    
329 73 14 Đinh Thế   Lực   26/1/1998 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Đinh Thế Tài Nguyễn Thị Cúc    
330 73 15 Thuỷ Vân Lưu 1 19/5/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Công Sinh Trần Thị Thuỷ    
331 73 16 Xuân   Lựu   16/8/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Xuân Nhãn Trần Thị Nguyên    
332 73 17 Bùi Như   Nam   26/12/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Bùi Văn Thành Lê Thị Bài    
333 73 18 Bùi Văn   Nam   3/1/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Bùi Văn Quế Nguyễn Thị Thiện    
334 73 19 Thi Đức   Phước   20/1/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Thi Đức Đạo Trần Thị Lan    
335 73 20 Nguyễn Duy   Phương   28.3.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Một Bùi Thị Tư    
336 73 21 Trần Linh   Phương   20/10/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Trần Hoàng Kiệt Bùi Thị Ánh    
337 73 22 Phan Văn   Quang   15/5/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây   Phan Thị Thu    
338 73 23 Châu Thị   Sen 1 7/2/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Châu Ngọc Anh Phạm Thị Nở    
339 73 24 Bùi Thị   Sim 1 8/12/1998 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Xâng Nguyễn Thị Nghĩa    
340 73 25 Nguyễn Thị Thu Sương 1 10/11/1998 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Lý Nguyễn Thị Xanh    
341 73 26 Phan Thị Mỹ Tiên 1 20/6/1998 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Phan Lựu Nguyễn Thị Hạnh    
342 73 27 Lương Việt   Toàn   19/4/1998 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Lương Văn Thắng Bùi Thị Lưu    
343 73 28 Nguyễn     Tuấn   23/4/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Đi Ngô Thị Hoà    
344 73 29 Bùi Thị   Tuyền 1 12/9/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Bùi Thế Cường Trần Thị Hoàng    
345 73 30 Đỗ Thị Mỹ Thiên 1 24/4/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Đỗ Văn Tư Lê Thị Phương    
346 73 31 Mai Thị Minh Thuỳ 1 4/9/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Mai Tấn Khê Phạn Thị Một    
347 73 32 Phạm Thị Kiều Trâm 1 20/10/1998 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Phạm Đó Võ Thị Tuyết    
348 73 33 Trần Quang   Trường   5/6/1998 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Trần Minh Kiểm Nguyễn Thị Nga    
349 73 34 Minh   Vương   9/3/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Minh Thế Nguyễn Thị Thu    
350 73 35 Nguyễn Thanh   Yên 1 20/2/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Thọ Ngô Thị Thanh Hiền    
351 73 36 Nguyễn Thị Phương Yên 1 2/4/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Kĩ Trần Thị Mỹ Hạnh    
352 73                          
353 73                          
354 73                          
355 73                          
356 73                          
357 73                          
358 73                          
359 73                          
360 73                          
361 74 1 Thị   Ba 1 7/1/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Văn Hiến Nguyễn Thị Giá    
362 74 2 Ngô Thành   Bảo   11/1/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Thành Đông Nguyễn Thị Sáu    
363 74 3 Huỳnh Thị Thu Bình 1 20/11/1998 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Huỳnh Văn Hùng Nguyễn Thị Đường    
364 74 4 Châu Ngọc   Cường   10/8/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Phục Đinh Thị Trà    
365 74 5 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 1 10/1/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Huỳnh Thanh Tuấn Lương Thị Dung    
366 74 6 Ngô Thị   Diên 1 6/29/1998 phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Quang Bửu Ngô Thị Thu Hồng    
367 74 7 Phạm Anh   Dũng   3/3/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Phạm Vinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh    
368 74 8 Lương Văn   Đạt   6/1/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Lương Văn Hoa Nguyễn Thị Nguyệt    
369 74 9 Nguyễn Thành   Đạt   4/4/1998 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Hùng Trần Thị Viên    
370 74 10 Phan Văn   Đạt   19/5/1998 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phan Văn Lâm Nguyễn Thị Diêm    
371 74 11 Trương Nữ Quỳnh Giao 1 12/3/1998 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Trương Thanh Hiền Võ Thị Ngọc Linh    
372 74 12 Công   Hậu   4/5/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Bá Trình Lê Thị Long    
373 74 13 Thị   Hậu 1 9/7/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Lê Thanh Tùng Nguyễn Thị Thuỳ    
374 74 14 Ngô Quang   Hậu   8/13/1998 PhúQuý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Quang Phúc Trần Thị Phương    
375 74 15 Nguyễn Ngọc   Hậu   5/8/1998 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Ngọc Hơn Mai Thị Kết    
376 74 16 Phạm Văn   Hậu   26/5/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Phạm Văn Thơ Phan Thị Thành    
377 74 17 Châu Thị   Hiệp 1 1/5/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Châu Văn Thanh Nguyễn Thị Thành    
378 74 18 Phạm Minh   Hiếu   5/4/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Phạm Đức Khánh Huỳnh Thị Hà    
379 74 19 Trần Thị Việt Hoa 1 5/11/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Trần Việt Cường Nguyễn Thị Minh Hương    
380 74 20 Cao Thị Tục Hoanh 1 12/1/1998 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông   Bùi Thị Lý Dung    
381 74 21 Hồ Thị Xuân Huỳnh 1 2/5/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Hồ Văn Hường Nguyễn Thị Mai    
382 74 22 Phạm Khánh   Hưng   28/8/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Phạm Văn Phúc Trần Thị Ngọc    
383 74 23 Phan Hồng   Kiên   7/19/1998 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phan Ngọc Loan Phạm Thị Ngọc Diễm    
384 74 24 Lữ Đình   Khương   7/27/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Lữ Ngọc Hoàng Trịnh Cao Thiên Hương    
385 74 25 Bùi Thị   Linh 1 9/5/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Lý Trần Thị Tố Trang    
386 74 26 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1 7/4/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Đình Hải Bùi Thị Kim Hoàng    
387 74 27 Tấn   Quang   3/8/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Lê Thanh Phong Trần Thị Lan    
388 74 28 Bùi Anh   Quốc   16/11/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Phấn Ngô Thị Huệ    
389 74 29 Nguyễn Thị   Quyên 1 10/6/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Đình Cầu Phan Thị Học    
390 74 30 Phan Thị   Quyên 1 6/11/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Phan Toàn Đặng Thị Kim    
391 74 31 Duy   Thảo   14/3/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Vũ Xuân Hữu Nguyễn Thị Ngọc    
392 74 32 Ngô Quang   Thiện   4/24/1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Quang Xanh Đoàn Thị Nga    
393 74 33 Mai   Thuật   20/6/1998 Phú Qúy 3 Tam Mỹ Đông Mai Bá Tri Nguyễn Thị Tùng    
394 74 34 Mai   Triều   11/1/1998 Phú Qúy 2 Tam Mỹ Đông Mai Bá Dương Trần Thị Mỹ Lệ    
395 74 35 Bùi Như   Trinh   24/7/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Bùi Như Tỉnh Lê Thị Nhàn    
396 74 36 Nguyễn Văn   Vinh   14/11/1998 Phú Qúy 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Lai Ngô Thị Lanh    
397 74 37 Châu Thị Ngọc Yên 1 22/11/1998 Phú Qúy 3 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Vinh Bùi Thị Lệ Thu    
398 74 38 Châu Thị Ngọc Yến 1 22/11/1998 Phú Qúy 3 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Vinh Bùi Thị Lệ Thu    
399 74                          
400 74                          
401 74                          
402 74                          
403 74                          
404 74                          
405 74                          
406 75 1 Nguyễn Nhật   Duy   24/11/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Hường Trần Thị Nương    
407 75 2 Bùi Thị Đoan Đoan 1 7/6/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Bùi Trọng Bình Ngô Thị Nhị Hà    
408 75 3 Nguyễn Minh   Đức   6/6/1998 Khối 7 Tam Mỹ Đông Nguyễn Minh Hoà Phan Thị Kim Hoa    
409 75 4 Nguyễn Thị   Hằng 1 22/10/1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Thị Viên    
410 75 5 Văn   Hậu   9/8/1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông        
411 75 6 Châu Ngọc   Hiền   26/4/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Cường Nguyễn Thị Tuyết Bưởi    
412 75 7 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 15/1/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Lạc Trần Thị Hương    
413 75 8 Thị   Lành 1 10/12/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Võ Sĩ Lương Trần Thị Liếng    
414 75 9 Nguyễn Văn Lệnh  Buôn yă   6/2/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Trí H'Hạnh Buôn Yă    
415 75 10 Bùi Văn   Lợi   11/9/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Bùi Quyền Nguyễn Thị Đông    
416 75 11 Văn   Lựu   1/5/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Võ Sĩ Hựu Huỳnh Thị Minh    
417 75 12 Bùi Thị Thảo Ly 1 7/9/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Vương Trần Thị Thanh Thảo    
418 75 13 Trần Thị Ánh Mỹ 1 2/7/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Quang Tuấn Trần Thị Tuyết    
419 75 14 Bùi Thị Yến Ngân 1 10/12/1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Có Trần Thị Bích Thuỷ    
420 75 15 Bùi Trọng   Nghĩa   1/1/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Bùi Trọng Lâm Lê Thị Kim Hoanh    
421 75 16 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1 15/4/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Thái Bình Lê Thị Minh Cẩn    
422 75 17 Trần Thục   Nhàn 1 7/11/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Trần Vinh Bùi Thị Lệ Nga    
423 75 18 Phạm Thị Hồng Nhi 1 2/10/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Phạm Hồng Thạch Lê Thị Lan    
424 75 19 Nguyễn Văn   Quốc   25/11/1998 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Anh Trịnh Thị Bích    
425 75 20 Thanh     1/5/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Võ Thanh Được Nguyễn Thị Yến    
426 75 21 Nguyễn Văn   Tiên   23/8/1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây        
427 75 22 Phan Anh     17/1/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Phan Ngô Huỳnh Thị Tư    
428 75 23 Châu Ngọc Anh Tuấn   9/8.1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Xuân Trần Thị Ngoan    
429 75 24 Trần Quốc   Thịnh   23/9/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Mộng Vinh Phan Thị Kim Liên    
430 75 25 Nguyễn Anh   Thư 1 4/11/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Thành Lập Võ Thị Anh    
431 75 26 Trần Thị Mỹ Thương 1 1/1/1998 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Trần Thành Sự Phạm Thị Quý    
432 75 27 Thị   Trang 1 19/8/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Lê Quang Văn Bùi Thị Tuyết    
433 75 28 Trần Thị Bích Trâm 1 19/5/1998 Trung Thành Tam Mỹ Tây   Trần Hữu Nghị Lương Trinh    
434 75 29 Ngô Thị   Trinh 1 29/3/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Quang Toàn Lê Thị Thu Cần    
435 75 30 Trần Thị Khánh Trinh 1 4/8/1998 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trần Văn A Nguyễn Thị Bình    
436 75 31 Thị Ái Trúc 1 8/6/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Văn Diệu Bùi Thị Việt    
437 75 32 Châu Ngọc   Truyện   5/6/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Truyền Đinh Thị Mận    
438 75 33 Ngô Thị Thuý Vi 1 13/8/1998 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Ngô Xuân Mùa Lê Thị Tài    
439 75 34 Phan Như   Vinh   20/12/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Phan Như Tín Lê Thị Bút    
440 75 35 Bùi Đức     16/2/1998 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Bùi Đức Dũng Ngô Thị Thu Thuỷ    
441 75 36 Thanh   Vương   2/2/1998 Trung Lương Tam Mỹ Tây Võ Mai Đỗ Thị Hoa    
442 75 37 Ngô Thị   Vy 1 25/1/1998 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Hào Hiệp Châu Thị Nhựt    
443 75                          
444 75                          
445 75                          
446 75                          
447 75                          
448 75                          
449 75                          
450 75                          
451 81 1 Trần  Văn   An   15.6.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Đình Cường Lê Thị Phúc    
452 81 2 Đinh  Thị Kim  Anh 1 08.9.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Đinh Đức Nguyễn Thị Chính    
453 81 3 Trần  Minh   Bảo   24.8.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trần Minh Hoàng Châu Thị Thu    
454 81 4 Châu Thị   Chung 1 20.9.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Châu Nữa Lê Thị Thọ    
455 81 5 Bùi  Thị   Diễm 1 24.01.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Bùi Xuân Khoá Nguyễn Thị Huệ    
456 81 6 Đoàn Văn   Đại   15.8.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Đoàn Văn Khôi Phạm Thị Nhi    
457 81 7 Văn   Đạo   20.5.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Văn Trung Ngô Thị Thu    
458 81 8 Phan Ngọc   Đạt   06.11.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Phan Ngọc Hoanh Ngô Thị viên    
459 81 9 Hữu   Đạt   25.10.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Võ Hữu Linh Trần Thị Thuỳ Trang    
460 81 10 Phạm Thị Hoài Giang 1 15.02.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Phạm Văn Dung Nguyễn Thị Hảo    
461 81 11 Nguyễn Thị   Hạnh 1 29.8.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Hữu Nguyễn Thị Đông    
462 81 12 Thị    Hậu 1 13.02.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Võ Văn Xuân Châu Thị Mai    
463 81 13 Nguyễn Châu Diệu Hiền 1 09.02.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Sang Châu Thị Lê    
464 81 14 Nguyễn Thị   Hiển 1 20.4.1997 Đồng Cố Tam Mỹ Tây Nguyễn Tài Bùi Thị Tiễn    
465 81 15 Phạm Thị   Huệ 1 20.11.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Phạm Phi Khanh Phan Thị Bé    
466 81 16   Thị Kim  Huyền 1 06.7.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Lê Văn Trung Nguyễn Thị Thập    
467 81 17 Nguyễn Thị   Huyền 1 15.8.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Ngọc Đường Lê Thị sanh    
468 81 18 Trần Thị   Kỳ 1 30.8.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Văn Thanh Nguyễn Thị Bích    
469 81 19 Nguyễn Đức   Linh   24.8.1997 Đồng Cố Tam Mỹ Tây Nguyễn Huỳnh Võ Thị Thiệp    
470 81 20   Xuân   Luân   08.9.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Võ Xuân Lâm Huỳnh Thị Ánh Hương    
471 81 21 Nguyễn Văn   Luận   08.6.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Phước  Nguyễn Thị Nở    
472 81 22 Trần Quang   Luật   22.02.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trần Văn An Trần Thị Lý    
473 81 23 Châu Thị Ánh Mỹ 1 01.02.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Châu Thôi Thi Thị Ngọc    
474 81 24   Tấn   Ngọc   03.3.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Lê Tấn Ba Bùi Thị Ninh    
475 81 25 Mai Thị Thảo Nguyên 1 29.5.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Mai Đình Chiến Ngô Thị Minh    
476 81 26 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 1 16.7.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Hướng Trần Thị Nương    
477 81 27 Nguyễn Thanh   Nhàn   12.02.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Lảm Võ Thị Hồng    
478 81 28 Nguyễn Văn   Phương   14.11.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Đô Trần Thị Lan    
479 81 29 Huỳnh  Văn   Tâm   26.12.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Huỳnh Phục Bùi Thị Phương    
480 81 30 Trần Văn   Tiến   10.9.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Hoè Nguyễn Thị Thiết    
481 81 31 Bùi Văn Tịnh   01.8.1997 Đồng Cố Tam Mỹ Tây Bùi Văn Bảy Huỳnh Thị Kim Tính    
482 81 32 Anh     31.10.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Lê Văn Giang Hồ Thị Đáng    
483 81 33 Trần  Văn     10.5.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Văn Hải Ngô Thị Biện    
484 81 34 Thị Dạ Thảo 1 05.9.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Võ Văn Đông Lương Thị Tri    
485 81 35 Trần Văn   Thức   16.6.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Sách Võ Thị Cang    
486 81 36 Nguyễn Thị   Trinh 1 25.9.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Công Hiểu Nguyễn Thị Ánh Tuyết    
487 81 37 Khấu Anh   Văn   11.11.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Khấu Lĩnh Trần Thị Bằng    
488 81 38 Trần Thị   Xưng 1 02.12.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Trần Văn Hoà Nguyễn Thị Lâm    
489 81                          
490 81                          
491 81                          
492 81                          
493 81                          
494 81                          
495 81                          
496 82 1 Ánh Trường An   27.6.1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Ánh Thiên Bùi Thị Thuý    
497 82 2 Huỳnh  Ngọc Ánh 1 01.5.1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Huỳnh Công Khai Võ Thị Ngọc    
498 82 3 Ngô Văn   Cần   10.11.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Ngô Hiền Nguyễn Thị Phú    
499 82 4 Trương  Thị Bảo Châu 1 16.11.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trương Tiến Dũng Lê Thị dung    
500 82 5 Nguyễn Thành   Chương   23.12.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông   Nguyễn Thị Lệ Thu    
501 82 6 Phan Phạm Anh Duy   23.5.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Phan Hòa Phạm Thị Lan    
502 82 7 Trần Anh   Duy   15.4.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Trần Ngọc Lân Phan Thị Hoàng    
503 82 8 Trần  Thị Thu Duyên 1 20.4.1997 Đa phú 2 Tam Mỹ Đông Trần Hoàng Kiệt Bùi Thị ánh    
504 82 9 Nguyễn Hữu   Đạt   20.10.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Hữu Quang Lê Thị Mỹ Dung    
505 82 10   Thị   Hậu 1 02.12.1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Văn Truyện Nguyễn Thị Hoa    
506 82 11 Nguyễn Thị Ái Hậu 1 09.12.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Nguyên Nguyễn Thị Triều    
507 82 12 Trần Đình   Lâm   23.10.1997 Đa phú 2 Tam Mỹ Đông Trần Minh Kiểm Nguyễn Thị Nga    
508 82 13 Nguyễn       02.02.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Luân Lê Thị Giáo    
509 82 14 Phạm Thị   1 28.10.1997 Đa phú 2 Tam Mỹ Đông Phạm Minh Nguyễn Thị Đào    
510 82 15 Đỗ Thị Mỹ Linh 1 10.02.1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Đỗ Văn Bường Phan Thị Thanh Minh    
511 82 16 Ngô  Hào   Nam   16.10.1997 Đa Phú 1  Tam Mỹ Đông Ngô Hào Quyền Lê Thị Dương    
512 82 17 Nguyễn Thị   Nữ 1 29.4.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Nugyễn Văn Đức Trương Thị Lãnh    
513 82 18 Ngô  Thị Khánh Ngọc 1 25.3.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông   Ngô Thị Quý Sửu    
514 82 19 Bùi    Nhật   05.6.1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Bùi Bá Luận Phạm Thi Minh Hường    
515 82 20 Hồ Thị Ái Nhi 1 14.8.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Hồ Chí Ánh Đỗ Thị Linh    
516 82 21 Châu Ngọc   Nhiên   15.10.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Châu Ngọc Kỳ Nguyễn Thị Lâm    
517 82 22 Đoàn Thị   Nhung 1 08.02.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Đoàn Văn Thoại Phan Thị Hiệp    
518 82 23 Trần Tấn   Nhựt   01.01.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Trần Tấn Âu Nguyễn Thị Xuyến    
519 82 24 Châu Ngọc   Phong   16.10.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Châu Ngọc Kỳ Lê Thị Xuân Lang    
520 82 25 Đức   Phú   06.01.1997 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Võ Ngọc Bích Nguyễn Thị Hồng    
521 82 26 Cao Thị Thanh Phương 1 05.10.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Cao Văn Hoà Nguyễn Thị Lan    
522 82 27 Nguyễn Thành   Quân   23.12.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông   Nguyễn Thị Lệ Thu    
523 82 28 Bùi Thị Minh Tâm 1 12.01.1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Bùi Đức Ân Nguyễn Thị Minh    
524 82 29 Nguyễn Thị Thuý Tình 1 19.4.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Ánh Đức Phạm Thiị Minh Hoàng    
525 82 30 Phạm  Văn   Tuấn   24.8.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Phạm Văn Tâm Lương Thị Vinh    
526 82 31 Đoàn Công   Tưởng   09.3.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Đoàn Văn Tuyết Dương Thị Thu Thiên    
527 82 32 Trần Việt   Thuý 1 15.4.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Trần Việt Cường Nguyễn Thị Minh Hương    
528 82 33 Vòng A   Thư   02.10.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây   Nguyễn Thị Toà    
529 82 34 Nguyễn Thị Thu Vân 1 05.02.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Dũng Phạm Thị Bích    
530 82 35 Trình Thị Yến Vân 1 06.02.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Trình Quốc Dũng Nguyễn Thị Huệ    
531 82 36 Tấn   Vinh   10.10.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Lê Tấn Tam Võ Thị Tuyển    
532 82 37 Nguyễn   Vương   05.6.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Chanh Nguyễn Thị Hiến    
533 82 38 Bùi Khánh   Vy 1 25.02.1997 Trà Tây Tam Mỹ Đông Bùi Văn Tuấn Phan Thị Hường    
534 82                          
535 82                          
536 82                          
537 82                          
538 82                          
539 82                          
540 82                          
541 83 1 Cao Xuân   Bách   24.12.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Cao Thanh Viên Châu Thị Thanh Hồng    
542 83 2   Văn   Chiến   30.01.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Lê Văn Trung Lê Thị Thanh    
543 83 3 Trần Thị Thuỳ Dung 1 20.10.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Trần Duy Tân Châu Thị Đến    
544 83 4 Bùi Thị Ánh Duyên 1 08.6.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Việt Trần Thị Nữ    
545 83 5 Trần  Ngọc   Đại   27.6.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Ngọc Đa Võ Thị Yến    
546 83 6 Nguyễn Đạo   Đạt   23.8.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Đạo Đàn Trần Thị Lê    
547 83 7 Nguyễn Thị Cao Điểm 1 05.8.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Mạnh Phú Cao Thị Thọ    
548 83 8 Phan   Đức   02.6.1997 phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Phan Bá Toàn Phạm Thị Thu Hà    
549 83 9 Lương Thị   1 24.02.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Lương Văn Tấn Trần Thị Sang    
550 83 10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1 25.01.1997 Trung thành Tam Mỹ Tây Nguyễn Thanh Bình Phạm Thị Xuân Hương    
551 83 11 Trần Thị   Hằng 1 26.7.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Trần Văn Thiện Lê Thị Phương    
552 83 12 Lương Thị   Hiếu 1 02.10.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lương Văn Hà Phạm Thị Huệ    
553 83 13 Văn   Huân   16.9.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Lê Văn Tiên Nguyễn Thị Yến    
554 83 14 Phan Thanh   Huân   05.4.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phan Thanh Dương Nguyễn Thị Tâm    
555 83 15 Nguyễn Thị Lệ Huyền 1 17.10.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Minh Hiến Nguyễn Thị Thanh    
556 83 16 Đoàn Thị Mỹ Lệ 1 05.10.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Đoàn ngọc Tiên Lê Thị Xuyến    
557 83 17 Văn   Lưu   24.10.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Văn Lộc Châu Thị Thu    
558 83 18 Trần Thị   1 13.02.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Trần Văn Minh Lê Thị Tơ    
559 83 19 Châu Ngọc   Nhạt   06.6.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Truyền Đinh Thị Mận    
560 83 20 Lâm   Nhật   22.3.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Võ Văn Dũng Võ Thị Lâm    
561 83 21 Thị Hiển Phúc 1 16.11.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Văn Tá Lương Thị Bích    
562 83 22 Thị   Phương 1 04.7.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Võ Bá Lương Bùi Thị Nhi    
563 83 23 Nguyễn Ngọc   Quân   12.6.1997 Trung thành Tam Mỹ Tây Nguyễn Ngọc Ẩn Huỳnh Thị Chánh    
564 83 24 Bùi Văn   Sang   01.01.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Bùi Nhàn Trần Thị Hương    
565 83 25 Bùi Thị Mỹ Tiên 1 10.10.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Bùi Ngọc thành Nguyễn Thị Thuỷ    
566 83 26 Trương  Thị Cẩm Tiên 1 19.6.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Trương Văn Xum Võ Thị Trang    
567 83 27 Anh   Ty   20.9.1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Văn Thường Võ Thị Hằng    
568 83 28   Thị Kim Thảo 1 20.11.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Lê Bá Hường Nguyễn Thị Toàn    
569 83 29 Ngô  Bích   Thảo 1 12.6.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Ngô Công Hoàng Nguyễn Thị Kiều    
570 83 30 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 1 26.11.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Tiến thành Bùi Thị Thu    
571 83 31 Nguyễn Văn   Thương   01.8.1997 Đồng Cố Tam Mỹ Tây Nguyễn Nguyên Lương Thị Hà    
572 83 32 Phan Văn   Trường   30.8.1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Phan Văn Đông Nguyễn Thị Lợi    
573 83 33 Trầm Thị   Viên 1 18.9.1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Trầm Văn Thanh Phan Thị Hồng    
574 83 34 Nguyễn Thị   Vui 1 20.02.1997 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Thịnh Huỳnh Thị Tiên    
575 83 35 Nguyễn Thị Tố Vy 1 31.10.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Thảo Nguyễn Thị Mỹ Lệ    
576 83 36 Trần Tấn   Xuân   21.5.1995 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Tấn Phát Bùi Thị Xiêu    
577 83                          
578 83                          
579 83                          
580 83                          
581 83                          
582 83                          
583 83                          
584 83                          
585 83                          
586 84 1 Huỳnh Thị Thảo Dương 1 10.4.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Huỳnh Trợ Trà Thị Xuân Hương    
587 84 2 Thị Thuỳ Dương 1 04.12.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Lê Công Thanh Phan Thị Lan    
588 84 3 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1 02.5.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Nghị Lương Thị Hảo    
589 84 4 Nguyễn Hồng   Đạt   07.01.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Hoà Hồng Thị Diễm song    
590 84 5 Phạm Đặng Đạt   24.10.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Phạm Ngọc Tuấn Đặng Thi Hiền    
591 84 6 Phạm  Mạnh   Đạt   26.12.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Phạm Văn Cường Lê Thị Anh    
592 84 7 Ngô Khắc   Điệp   27.02.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Ngô Văn Cửu Phạm Thị Việt    
593 84 8 Hồng   Đoàn   26.6.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Võ Hồng Chi Trần Thị Mai    
594 84 9 Nguyễn Hoàn   Đức   20.9.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Lợi Ngô Thị Thế    
595 84 10 Nguyễn Thị   1 25.9.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông   Nguyễn Thị Thanh    
596 84 11 Đỗ Thị   Hạnh 1 10.9.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Đỗ Văn Bá Võ Thị Hương    
597 84 12 Ngô Xuân   Hảo   18.3.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô xuân Ngọc Lê Thị Thu Hường    
598 84 13 Phạm Thị   Hảo 1 28.8.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phạm Nhựt Trần Thị Loan    
599 84 14 Châu Thị Thái Hậu 1 22.10.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Truyền Trần Thị Diệu    
600 84 15 Văn   Hậu   02.10.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Danh Võ Văn Phú    
601 84 16 Bùi Thanh   Hưng   10.10.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Bùi Thanh Sơn Võ Thị Thanh    
602 84 17 Phạm Thị   Kiều 1 03.01.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Phạm Ngọc Vinh Võ Thị Nguyên    
603 84 18 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 1 01.02.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Phân Trần Thị Hoa    
604 84 19 Trần Quang   Phước   02.02.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Trần Quang Chiến Nguyễn Thị Thu    
605 84 20 Trần Thị   Phương 1 24.4.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Trần Nuôi Phạm Thị thuỷ    
606 84 21 Bùi Thị   Phượng 1 17.11.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Ngọc Trang Trần Thị Yến    
607 84 22 Như   Quỳnh 1 22.9.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Võ Quốc Thông Ngô Thị Hào    
608 84 23 Minh   Rin   20.10.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Lê Văn Được Huỳnh Thị Hoa    
609 84 24 Nguyễn Thị   Tâm 1 16.5.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Trình Trần Thị Lan    
610 84 25 Lương Thị   Tịnh 1 24.02.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Lương Văn Tấn Trần thị Sang    
611 84 26 Trương Văn   Tịnh   29.8.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Trương Văn Thực Nguyễn Thị Bắc    
612 84 27 Trần Minh     22.8.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trần Minh Ngọc Châu Thị Nhung    
613 84 28 Huỳnh Thị Vui Tươi 1 15.12.1997 Trung thành Tam Mỹ Tây Huỳnh Huy Yên Đoàn Thị Minh Hoè    
614 84 29 Châu Thị   Thảo 1 30.11.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Sỷ Bùi Thị Hiển    
615 84 30 Ngô Thị Đoàn Thảo 1 29.11.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Ngô Hào Thuỵ Lê Thị Trang    
616 84 31 Trần Thị Thanh Thuỷ 1 22.12.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Trần Ga Nguyễn Thị Hoa    
617 84 32 Thị Thu Thuỷ 1 01.01.1997 Trung thành Tam Mỹ Tây Võ Tấn Tâm Phạm Thị Bình    
618 84 33 Phạm Minh   Thượng   26.11.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Phạm Thanh Phước Lê Thị Trang    
619 84 34 Châu Ngọc   Việt   21.9.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Châu Ngọc Tiến Trần Thị Hoanh    
620 84 35 Văn   Vinh   12.8.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây   Lê Thị Liên    
621 84 36 Bùi Thị Hồng Xuân 1 24.6.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Bùi Sự Lương Thị Mỹ Anh    
622 84 37 Bùi Thị Kim Xuân 1 26.10.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Bùi Quang Dân Huỳnh Thị Niêm    
623 84 38 Châu Ngọc   Xuân   10.02.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Anh Lê Thị Hồng    
624 84                          
625 84                          
626 84                          
627 84                          
628 84                          
629 84                          
630 84                          
631 85 1 Khấu  Thị    Diễm 1 24.4.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Khấu Văn Lợi Lương Thị Linh    
632 85 2 Trần  Thị    Diệu 1 10.5.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Trần Công Trung Nguyễn Thị Kỳ    
633 85 3 Bùi  Thị  Minh  Hiền 1 5.8.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Minh Hiếu Trịnh Thị Lê    
634 85 4 Nguyễn Thị Thu Hoài 1 08.10.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Tấn Dũng Trần Thị Tỉnh    
635 85 5 Thị Kiều Hoanh 1 05.4.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Võ Trọng Ngô Thị Mai    
636 85 6 Bùi Thị Lệ Hương 1 08.5.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Bùi Trọng Sơn Trần Thị Lang    
637 85 7 Nguyễn Văn   Huy   22.6.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Lợi Đặng Thị Thu Thuỷ    
638 85 8 Lương Thu   Huyền 1 17.9.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Lương Văn Minh Ngô Thị Thu    
639 85 9 Nguyễn Thị   Lệ 1 15.02.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Bá Nguyệt Mai Thị Liễu    
640 85 10 Nguyễn Thị Hồng Linh 1 01.10.1997 Đồng Cố Tam Mỹ Tây   Nguyễn Thị Hồng    
641 85 11 Mai   Linh   02.8.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Mai Bá Tề Đào Thị Thành    
642 85 12 Văn   Lộc   03.02.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Lê Văn Sanh Nguyễn Thị Tâm    
643 85 13 Hồ Tấn   Long   10.6.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông   Hồ Thị Lan    
644 85 14 Trần Công Luân   27.8.1997 Trung thành Tam Mỹ Tây Trần Công Kính Lê Thị Phương    
645 85 15 Nguyễn Ngô Ngân 1 25.10.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Hữu Tình Ngô Thị    
646 85 16 Trần Thị Thanh Ngân 1 07.12.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Trần Văn Thanh Phan Thị Ninh    
647 85 17 Trần Đình   Nghĩa   13.9.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Trần Đình Vũ Nguyễn Thị Phúc    
648 85 18 Hồ Thị   Nhi 1 08.02.1997 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây   Hồ Thị Thanh    
649 85 19 Nguyễn Văn   Nhi   03.3.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Công Huỳnh Thị Tuyết    
650 85 20 Thị Quỳnh Như 1 22.10.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Võ Hữu Hà Trần Thị Tùng    
651 85 21 Nguyễn Thị Xuân Nương 1 08.12.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Quy Trần Thị Nga    
652 85 22 Bùi Thị My Ny 1 09.3.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Bùi Văn Quang Lê Thị Bình    
653 85 23 Nguyễn Thị   Phượng 1 28.01.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Khang Võ Thị Cúc    
654 85 24 Đặng Thị   Quyên 1 02.7.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Đặng Tấn Lý Võ Thị Nhung    
655 85 25   Thị    Sương 1 28.10.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Lê Đức Tiểu Lê Thị Tâm    
656 85 26 Hồ Quang   Sửu   17.9.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Hồ Duy Tâm Nguyễn Thị Vân    
657 85 27 Trần Ngọc   Thành   27.10.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Trần Ngọc Thắng Ngô Thị Cúc    
658 85 28 Bùi  Thị Thanh Thảo 1 02.10.1997 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Bá Long Võ Thị Ly    
659 85 29 Phan  Như   Thảo   31.5.1996 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây   Châu Thị Ngọc Tuyết    
660 85 30   Trần   Thiện   28.8.1997 Trung Lương Tam Mỹ Tây Võ Sĩ Lương Trần Thị Liêng    
661 85 31 Nguyễn Minh   Thống   03.9.1997 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Minh Quý Lê Thị Em    
662 85 32 Phạm Thị Thu Thuỳ 1 10.5.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Phạm Văn Nhì Võ Thị Dung    
663 85 33 Trần Thuỷ   Trúc 1 16.9.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Trần Đa Bùi Thị Mận    
664 85 34 Bùi Thị Mỹ 1 28.7.1997 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Bùi Bá Phiếu Nguyễn Thị Nhánh    
665 85 35 Nguyễn Quốc   Tuấn   01.11.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Bình Châu Thị Hường    
666 85 36 Đinh Tấn   Tùng   04.4.1997 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Đinh Tấn Thanh Lê Thị Hương    
667 85 37 Nguyễn Thị Tường Vi 1 22.10.1997 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Nhung Trần Thị Bình    
668 85 38 Nguyễn Thị Mỹ Viên 1 7.10.1997 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Đạo Nguyễn Thị Hoa    
669 85                          
670 85                          
671 85                          
672 85                          
673 85                          
674 85                          
675 85                          
676 91 1 Phan Thanh     19.8.1996 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Phan Thanh Bình Nguyễn Thị Thiết    
677 91 2 Trần Thị   Châu 1 17.6.1996 phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Trần Văn Phân Trần Thị Loan    
678 91 3 Văn   Châu   25.10.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Võ Văn Sang Trần Thị Lâm    
679 91 4 Văn   Duy   19.4.1996 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Lế Tấn Ánh Mai Thị Hoa    
680 91 5 Nguyễn Ngọc   Đức   09.4.1996 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Thành Đông Lê Thị Nhung    
681 91 6 Trần Việt   Đức   12.12.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Trần Viết Chương Trần Thị Xuân    
682 91 7 Trần Thị   Hạnh 1 03.6.1996 Phú Quý Tam Mỹ Đông Trần Văn Tá Bùi Thị Hằng    
683 91 8 Trương Thị   Hạnh 1 11.6.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trương Thanh Nguyễn Thị Liên    
684 91 9 Hồ Xuân   Hảo 1 10.7.1996 Trung chánh Tam Mỹ Tây Hồ Văn Nhi Trần Thị Luận    
685 91 10 Ngô  Văn Công Hậu   03.10.1995 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Ngô Văn Hiền Nguyễn Thị Phú    
686 91 11 Nguyễn Thị Phúc Hậu 1 12.12.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Thuyền Võ Thị Hương    
687 91 12 Hồ Thị   Hiền 1 26.10.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Hồ Sáu Nguyễn Thị Vinh    
688 91 13 Thị Thuý Kiều 1 20.11.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Lê Quang Dương Nguyễn Thị Hoanh    
689 91 14 Thái Văn   Kha   10.11.1996 Trung Thành Tam Mỹ Tây   Thái Thị Cẩm    
690 91 15 Trần Quang   Kha   05.3.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Trần Quang Thanh Lê Thị Hạnh    
691 91 16 Trần Đình   Khánh   11.8.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Đình Phú Nguyễn Thị Thu Ba    
692 91 17 Nguyễn Thị   1 04.10.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Anh Trịnh Thị Bích    
693 91 18 Trần Thị   Linh 1 15.9.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Thành Châu Thị Lý    
694 91 19 Châu Hoàng   Long   20.10.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Châu Thành Huỳnh Thị Viện    
695 91 20 Nguyễn Thị   Luận 1 05.9.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Văn Nhi Lê Thị Lý    
696 91 21 Nguyễn Văn     02.02.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Xử Trần Thị Thọ    
697 91 22 Trần Thanh   Minh   19.8.1996 Trung Thành Tam Mỹ Tây   Nguyễn Thị Tàu    
698 91 23 Nguyễn Thị   Mỹ 1 03.3.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Thiên Nguyễn Thị Thấn    
699 91 24 Trần Yến Nhi 1 03.11.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Lê Vũ Phước Trần Thị Yến Nhạn    
700 91 25 Trần Thị Ái Nhi 1 15.7.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Giảng Huỳnh Thị Phiếu    
701 91 26 Phạm Thị   Nhị 1 26.11.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Phạm Phương Nguyễn Thị Cang    
702 91 27 Nguyễn Thị Kiêm Phong 1 10.5.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Thuộc Trần Thị Thu    
703 91 28 Nguyễn Thị Kim Phụng 1 18.9.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Anh Đức Phan Thị Minh Hoàng    
704 91 29 Dương  Thị Mỹ Phượng 1 27.02.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Dương Văn Thọ Trần Thị Hồng    
705 91 30 Nguyễn Phú   Quốc   12.9.1996 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Thuần Lê Thị Mai    
706 91 31 Thị Mai Sa 1 07.5.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Lê Văn Trường Mai Thị Ngọc Sương    
707 91 32 Nguyễn Thị   Sen 1 15.6.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Học Nguyễn Thị Mai    
708 91 33 Trần Văn   Sự   24.7.1995 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Nhỏ Lê Thị Dân    
709 91 34 Nguyễn Thị   Tiến 1 29.9.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Thị Tiền Trần Thị Tiền    
710 91 35 Nguyễn Văn   Tùng   03.9.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Nguyễn Thanh Quang Châu Thị Xí    
711 91 36 Huỳnh Văn     05.12.1995 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Huỳnh Văn Minh Đổ Thị Tình    
712 91 37 Trần Trọng   Thảo   30.8.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Trọng Thư Trần Thị Minh    
713 91                          
714 91                          
715 91                          
716 91                      
717 91                          
718 91                          
719 91                          
720 91                          
721 92 1 Phan Thiên   Cảnh   10.3.1996 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phan Thanh Quang Nguyễn Thị Lê    
722 92 2 Văn   Cường   22.6.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Lê Văn Hùng Phan Thị Xuân    
723 92 3   Chương   10.8.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Lê Bá Luận Trần Thị Mai    
724 92 4 Lương Thị   Diểm 1 11.3.1996 Đa phú 2 Tam Mỹ Đông Lương Văn Trường Trần Thị Thuỷ    
725 92 5 Thị Mỹ Diên 1 20.3.1996 Đa phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Thế Điện Bùi Thị Dung    
726 92 6 Huỳnh Thị Hồng Diệu 1 16.02.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Huỳnh Ngọc Ly Lương Thị Lan    
727 92 7 Phạm Thị   Dung 1 09.10.1996 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Phạm Một Lưu Thị Hồng    
728 92 8 Đặng Văn   Hãi   06.7.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Đặng Văn Hùng Ngô Thị Hoà    
729 92 9 Ngô Ngọc   Hải   23.02.1996 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Ngô Ngọc Binh Nguyễn Thị Hạnh    
730 92 10 Phan Hồng   Hãi   10.7.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Phan Văn Hạ Ngô Thị Hay    
731 92 11 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1 12.7.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Thanh Phong Lê Thị Nguyệt    
732 92 12 Lương Thị   Hằng 1 10.01.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lương Văn Sơn Phan Thị Phúc    
733 92 13 Nguyễn Thị Mai Hậu 1 08.3.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Minh Quang Nguyễn Thị Cẩn    
734 92 14 Thị Da Hi 1 02.6.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Văn Vũ Trần Thị Hạnh    
735 92 15 Phan  Trọng   Hiếu   04.01.1995 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây   Phan Thị Nhơn    
736 92 16 Bùi Minh   Hoàng   11.1.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Quốc Việt Lê Thị Bông    
737 92 17 Phạm Ngọc   Hoàng   21.02.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Phạm Châu Nguyễn Thị Hồng    
738 92 18 Phạm Thị   Hương 1 08.5.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Phạm Kim Phạm Thị Hoa    
739 92 19 Hoài     16.8.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Văn Nhựt Mai Thị Hoa    
740 92 20 Nguyễn Thị Thanh Lang 1 15.5.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông   Trần Thị Thương    
741 92 21 Trần Văn   Ngân   16.6.1995 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Trần Sở Đỗ  Thị Bích    
742 92 22 Thị   Nhàn 1 30.4.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Văn An Cao Thị Hồng Phúc    
743 92 23 Trần Văn   Nhàng   20.5.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Trần Thanh Nguyễn Thị Bích    
744 92 24 Bùi Văn   Phúc   06.3.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Tiên Phước Mai Thị Bích Dung    
745 92 25 Khấu Đình   Phước   15.8.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Khấu Đình Hoà Lê Thị Minh Nam    
746 92 26 Đoàn  Thị Thu Quyên 1 15.02.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Đoàn Thành Tâm Nguyễn T.Phương Chi    
747 92 27 Trần Thanh   Sang   04.6.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Trần Quốc Tuấn Trần Thị Tuyết    
748 92 28 Phạm Thị Thuỷ Tiên 1 10.3.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Phạm Văn Binh Lương Thị Bích    
749 92 29 Trịnh Công   Tiến   01.1.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Trịnh Văn Sĩ Lương Thị Việt Thu    
750 92 30 Bùi Minh     15.3.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Minh Linh Trần Thị Phi    
751 92 31 Trần       04.3.1996 Trung Thành Tam Mỹ Tây   Trần Thị Lương Trinh    
752 92 32 Mai Anh   Tuấn   16.3.1995 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Mai Bằng Lê Thị Liểu    
753 92 33 Nguyễn Văn   Tuấn   21.01.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Tâm Bùi Thị Lệ    
754 92 34 Bùi   Thiện   11.7.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Bùi Bá Trí Châu Thị Kim Oanh    
755 92 35 Bùi Văn   Thơ   7.9.1996 Đồng Cố Tam Mỹ Tây Bùi Văn Huy Nguyễn Thị Lan    
756 92 36 Hồ Thị   Thu 1 14.6.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Hồ Văn Hải Lương Thị Hồng    
757 92 37 Phan Anh Thư 1 01.5.1996 Trung Thành Tam Mỹ Tây Phan Anh Thi Phan Thị Thiên    
758 92                          
759 92                          
760 92                          
761 92                          
762 92                          
763 92                          
764 92                          
765 92                          
766 93 1 Bùi Văn   An   30.10.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Bình Ngô Thị Phương    
767 93 2 Trần Thị   Ánh 1 11.9.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Trần Thế Hải Nguyễn Thị Thị    
768 93 3 Quang   Chức   02.9.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông   Trần Thị Lâm    
769 93 4 Bùi Thị   Diệp 1 13.12.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Bân Lê Thị Thanh    
770 93 5 Lương Quốc   Hảo   03.5.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Lương Minh Hải Phạm Thị Lệ Nghi    
771 93 6 Phạm Thị   Hằng 1 15.02.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Phạm Văn Sĩ Bùi Thị Thuỷ    
772 93 7 Trần Thị Khánh Hằng 1 03.12.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Trần Đình Thành Nguyễn Thị Lệ Tâm    
773 93 8     Hậu   17.3.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Bé Nguyễn Thị Thương    
774 93 9 Ngô Hào   Hậu   28.4.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Hào Bửu Đỗ Thị Thu Trang    
775 93 10 Trần Thị Bích Hoa 1 06.10.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Trần Đình Thiệu Ngô Thị Thu Sương    
776 93 11 Thị   Huệ 1 09.5.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Văn Kế Lê Thị Long    
777 93 12 Trần Công   Huy   25.4.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Trần Đình Hoà Trần Thị Tô    
778 93 13 Trần Hoàng   Huy   22.4.1996 phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Trần Văn Hải Nguyễn Thị Thanh    
779 93 14 Bùi Thị   Kiễm 1 30.6.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Như An      
780 93 15 Trần Thị   Kiều 1 09.10.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Trần Anh Tuấn Vương Thị Dũng    
781 93 16 Bùi Văn   Linh   08.3.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Minh Phan Thị Hạnh    
782 93 17 Nguyễn Thế   Linh   21.02.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Nguyễn Quế Phạm Thị Huệ    
783 93 18 Bùi Văn   Long   03.02.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Bùi Văn Nhị Nguyễn Thị Phu    
784 93 19 Bùi Vĩnh   Lộc   29.8.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Luật Châu Thị lệ    
785 93 20 Nguyễn Ngọc   Lộc   26.5.1996 Trung Thành Tam Mỹ Tây Nguyễn Ngọc Phước Nguyễn T.Huyền Trang    
786 93 21 Nguyễn Tấn   Lộc   08.01.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Chánh Bùi Thị Bút    
787 93 22 Trần Đình   Ngọc   30.12.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Trần Đình Long Mai Thị Liểu    
788 93 23 Trần Văn   Nguyên   30.10.1994 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Trần Văn Sĩ Trần Thị Bút    
789 93 24 Đinh Thị   Nhi 1 19.01.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Đinh Văn Hải Nguyễn Thị Kim Liên    
790 93 25 Trần Thị Cẩm Nhung 1 08.5.1995 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Văn Tiếng Trần Thị Nguyên    
791 93 26 Thị Yến Phi 1 16.02.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây   Lê Thị Xuyến    
792 93 27 Xuân   Quyền   18.9.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Xuân Hùng Bùi Thị Chi    
793 93 28 Thị   Tiên 1 03.7.1996 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Lê Tấn Lâm Bùi Thị Chuân    
794 93 29 Lương Quốc   Thiện   22.9.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lương Tài Bùi Thị Liểu    
795 93 30 Phạm Thị Kim Thoai 1 11.10.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Phạm Đức Bổ Phạm Thị Lan    
796 93 31 Thị Xuân Thuý 1 04.4.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Xuân Hải Huỳnh Thị Thuận    
797 93 32 Phan Anh   Thư 1 15.7.1996 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Phan Ngọc Loan Phạm Thị Ngọc Diễm    
798 93 33 Bùi Thị   Trang 1 12.01.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Tĩnh Nguyễn Thị Nhi    
799 93 34 Phạm Thị Thuỳ Trang 1 05.4.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Phạm Đó Võ Thị Tuyết    
800 93 35 Trần Thị   Trang 1 25.5.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Trần Hoà Nguyễn Thị Liệu    
801 93 36 Đỗ Thị Mỹ Trinh 1 16.9.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Đỗ Văn Toan Lê Thị Tuyết    
802 93 37 Đoàn Tấn   Vủ   28.8.1996 Đa Phú 2  Tam Mỹ Đông Đoàn Tấn Quang Châu Thị Hương    
803 93 38 Thị   Vy 1 28.12.1996 Đa Phú 2 Tam Mỹ Đông Lê Văn Quyền Trần Thị Hiệp    
804 93                          
805 93                          
806 93                          
807 93                          
808 93                          
809 93                          
810 93                          
811 94 1 Trịnh Văn   Ẩn   2.5.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Trịnh Văn Sơn Phạm Thị Lý    
812 94 2 Bùi Quốc   Bảo   13.5.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Ngọc Cảnh Phạm Thị Dung    
813 94 3 Nguyễn Thị   1 4.7.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Nguyễn Hoàng Lê Thị Nhị    
814 94 4 Phạm Thị Mỹ Châu 1 30.10.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Phạm Cảnh Thành Bùi Thị Hỷ    
815 94 5 Nguyễn Đình   Chiến   23.6.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Đình Đồng Lê Thị Mỹ    
816 94 6 Nguyễn Văn   Chinh   20.10.1996 phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn văn Thịnh Lê Thi Thu Hồng    
817 94 7 Trần Kim   Chương   20.10.1996 Trung Thành Tam Mỹ Tây Trần Đăng Trí Đỗ Thị Ân    
818 94 8 Phạm Thị   Diệu 1 01.10.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây   Phạm Thị Hồng    
819 94 9 Nguyễn Thị Thu Hằng 1 13.12.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Duy Phúc Lê Thiị Thư    
820 94 10 Trần Phạm Thuý Hằng 1 5.4.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Nghị Phan Thị Phương    
821 94 11 Hồ Văn   Hoàng   13.7.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Hồ Văn Bảy Võ Thị Huyền    
822 94 12 Ngô Thị Mỹ Hoanh 1 17.7.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Ngô Hùng Tá Trần Thị Yến    
823 94 13 Nguyễn Thị Kim Hoanh 1 02.3.1996 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Minh Phạm Thị Hoa    
824 94 14 Nguyễn Đình   Huy   21.4.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Nguyễn Đình Phụng Dương Thị Tài    
825 94 15 Châu Thị   Huyền 1 20.10.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Châu Ngọc Nguyên Bùi Thị Thêm    
826 94 16 Nguyễn Thị   Huỳnh 1 15.10.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Nguyễn Văn Hội Phạm Thị Lý    
827 94 17 Thị Thuỳ Lâm 1 12.4.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Võ Hựu Huỳnh Thị Minh    
828 94 18 Hồng   Linh   04.02.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Văn Lang Châu Thị Thanh    
829 94 19 Thị   Lợi 1 02.11.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Văn Mười Lương Thị Thuỷ    
830 94 20 Trần Thị Kim Nhi 1 12.10.1996 Phú quý 1 Tam Mỹ Đông Trần Quang Tịnh Nguyễn Thị Thu    
831 94 21 Nguyễn Đức   Nhi   26.10.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Nguyễn Đức Đại Trần Thị Diệuông    
832 94 22 Bùi Anh   Phương   04.02.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Bá Châu Nguyễn Thị Hồng hà    
833 94 23 Châu Thị   Phương 1 14.9.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Thành Trần Thị Đông    
834 94 24 Châu Ngọc   Quốc   24.4.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Hảo Nguyễn Thị Kim Tuyền    
835 94 25 Nguyễn   Quý   28.9.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Lê Ngọc Nguyễn Thị Hoàng    
836 94 26 Bùi Thiện   Tâm   13.4.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông   Bùi Thị Vân    
837 94 27 Bùi Văn     27.9.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Bùi Văn Miên Lê Thị Thọ    
838 94 28 Châu Thị Phương Thảo 1 03.12.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông châu Văn Thịnh Trần Thị Tuyết Yến    
839 94 29 Ngô  Quang   Thảo   05.8.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Ngô Quang Ba Lê Thị Thọ    
840 94 30 Cao Đức Thiện   30.3.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Cao Văn Tài Võ Thị Xuân Mai    
841 94 31 Trần Minh   Trân   20.01.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trần Cảnh Lê Thị Huyền    
842 94 32 Bùi Thị Hồng Trinh 1 05.6.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Bùi Thị Kính Bùi Thị Kính    
843 94 33 Nguyễn Thanh   Vân   08.12.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Phụng Trần Thị Sâm    
844 94 34 Trần Thanh   Viên   24.11.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Trần Thanh Phụng Mai Thị Nguyệt    
845 94 35 Nguyễn Hoàng     22.11.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Hoàng Tuấn Lê Phượng Uyên    
846 94 36 Ngọc   Vương   16.4.1996 Phú Quý 3 Tam Mỹ Đông Lê Văn Hùng Bùi Thị Thu Huệ    
847 94 37 Đoàn Trần   Xuân   29.4.1996 Trung Thành Tam Mỹ Tây Đoàn Xuân Hưng Lê Thị Phương Trang    
848 94 38 Nguyễn Văn   Xuân   09.4.1996 Trung Chánh Tam Mỹ Tây Nguyễn Lụa Trần Thị Tâm    
849 94                          
850 94                          
851 94                          
852 94                          
853 94                          
854 94                          
855 94                          
856 95 1 Bùi Thị   Luỹ 1 03.7.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Bùi Như Tĩnh Lê Thị Nhàn    
857 95 2 Nguyễn Trúc Ly 1 31.01.1996 Thạnh Mỹ Tam Mỹ Tây Lê Văn Sĩ Nguyễn T. Thanh Thuỷ    
858 95 3 Thị Khánh Ly 1 08.12.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Công Nhân Phạm Thị Hựu    
859 95 4 Mai Thị   Nga 1 03.01.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Mai Thanh Sơn Ngô Thị Nở    
860 95 5 Trần Thị Thuý Nga 1 25.4.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Trần Minh Phương Lê Thị Hà    
861 95 6 Châu Ngọc   Nghị   19.02.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Hội Phạm Thị Sương    
862 95 7 Lương Thị   Nguyệt 1 26.3.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lương Bá Linh Phạm Thị Trang    
863 95 8 Văn   Nhàng   06.02.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Bùi Thị Kĩnh Bùi Thị Kỉnh    
864 95 9   Thị   Nhi 1 10.10.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lê Văn Vinh Nguyễn Thị Hoa    
865 95 10 Trần Thị Ý Nhi 1 12.01.1996 Tịnh Sơn Tam Mỹ Tây Trần Ngọc Đồng Lê Thị Hồng    
866 95 11 Thị Vân Như 1 10.8.1996 Đa phú 1 Tam Mỹ Đông Lê Văn Hùng Ngô Thị Thu Ba    
867 95 12 Đỗ Thị   Oanh 1 01.01.1996 Đa phú 1 Tam Mỹ Đông Đỗ Văn Trung Lê Thị Huân    
868 95 13 Nguyễn Duy   Phi   22.11.1996   Tam Mỹ Đông Nguyễn Duy Linh Hồ Thị Chí    
869 95 14 Đỗ Văn   Phương   01.8.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Đỗ Văn Đông Nguyễn Thị Nguyệt    
870 95 15 Nguyễn Duy   Phương   15.10.1996 Láy Tam Mỹ Đông Nguyễn Duy Thu Nguyễn Thị Dung    
871 95 16 Nguyễn Tấn   Quang   19.02.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Tấn Kiện Châu Thị Dung    
872 95 17 Đỗ Nguyễn Văn Quốc   09.4.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Đỗ Văn Lý Nguyễn T. Hồng Anh    
873 95 18 Châu Ngọc   Quý   27.02.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Châu Ngọc Xuyến Bùi Thị By    
874 95 19 Đặng Diễm   Quyên 1 28.8.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Đặng Vũ Đức Châu Thị Quỳnh Lan    
875 95 20 Châu Ngọc   Sự   03.4.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Châu Ngọc Hải Hồ Thị Trị    
876 95 21 Huỳnh Văn   Tài   20.01.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Huỳnh Văn Hương Nguyễn T.Thanh Minh    
877 95 22 Xuân   Thạnh   06.7.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Nguyễn Tấn Hữu Bùi Thị Hiếu    
878 95 23 Trần Đình   Thạnh   13.5.1996 Tịnh sơn Tam Mỹ Tây Nguyễn Thị Liêm Châu Thị Phượng    
879 95 24 Thi Đoàn   Thật   26.02.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Thi Văn Nghĩa Đoàn Thị Thu    
880 95 25 Thị   Thê 1 31.01.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Lê Xuân Ánh Lê Thị Hoa    
881 95 26 Trần Minh   Thông   25.4.1996 Đa Phú 1 Tam Mỹ Đông Trần Đình Trung Ngô Thị Hồng Vân    
882 95 27 Nguyễn Thị Minh Thuý 1 27.11.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Võ Hồng Thanh Phan Thị Kim Hoa    
883 95 28 Trần Thị Thu Thuỷ 1 01.01.1996 Phú Quý 2 Tam Mỹ Đông Trần Minh Lực Trương Thị Thảo    
884 95 29 Nguyễn Thị   Tiền 1 01.01.1996 Tú Mỹ Tam Mỹ Tây Trần Văn Viễn Trần Thị Thương    
885 95 30 Trần Thị Huyền Trang 1 03.9.1996 Trà Tây Tam Mỹ Đông Trần Chung Nguyễn Thị Nga    
886 95 31 Lương   Trị   05.9.1996 Phú Quý 1 Tam Mỹ Đông Nguyễn Minh Hoà Phạm Thị Hạnh    
887 95 32 Nguyễn Hữu   Trung   11.6.1996 Trung Lương Tam Mỹ Tây Lương Bá Bình Lê Thị Tuyết