Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 1A
               
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Nguyễn Minh Anh x       0   Yếu
2 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh x       0   Yếu
3 Trần Tiến Dũng         0   Yếu
4 Nguyễn Thị Hồng Duyến x       0   Yếu
5 Võ Thị Thúy Hẳng x       0   Yếu
6 Hoàng Phi Hùng         0   Yếu
7 Bùi Nhật Linh x       0   Yếu
8 Nguyễn Diệu Linh x       0   Yếu
9 Phạm Lê Khánh Linh x       0   Yếu
10 Nguyễn Hoàng Long         0   Yếu
11 Lê Xuân Lộc         0   Yếu
12 Dương Thế Lực         0   Yếu
13 Cổ Cẩm Ly x       0   Yếu
14 Nguyễn Thị Tuyết Mai x       0   Yếu
15 Phạm Nhật Minh         0   Yếu
16 Nguyễn Song Nam         0   Yếu
17 Cổ Nam Ngọc x       0   Yếu
18 Lê Thị Quỳnh Như x       0   Yếu
19 Võ Văn Quý         0   Yếu
20 Nguyễn Hùng Quyền         0   Yếu
21 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh x       0   Yếu
22 Đặng Văn Thái         0   Yếu
23 Lê Phương Thanh x       0   Yếu
24 Lê Phương Thanh x       0   Yếu
25 Lê Xuân Thắng         0   Yếu
26 Trần Lê Thanh Thủy x       0   Yếu
27 Phạm Văn Thức         0   Yếu
28 Phạm Thái Trọng         0   Yếu
29 Nguyễn Lê Yến Tuyết x       0   Yếu
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 0 0    
  %   0,0    
  KHÁ SL 0 0    
  %   0,0    
T.BÌNH SL 0 0    
%   0,0    
YẾU SL 0 29    
%   100,0    
29