Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 1B
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Nguyển Thành An         0   Yếu
2 Nguyễn Thị Thùy Dương x       0   Yếu
3 Nguyễn Thị Thùy Dương x       0   Yếu
4 Lê Thị Lệ Hằng x       0   Yếu
5 Nguyễn Thị Thu Hoài x       0   Yếu
6 Nguyễn Thị Hồng x       0   Yếu
7 Nguyễn Thị Thanh Huyền x       0   Yếu
8 Lê Xuân Hưng         0   Yếu
9 Phạm Thị Hiếu Kiên x       0   Yếu
10 Dương Gia Lộc         0   Yếu
11 Phạm Hải Nam         0   Yếu
12 Nguyễn Dương Bảo Ngọc x       0   Yếu
13 Nguyễn Dương Phú         0   Yếu
14 Trần Vĩnh Phúc         0   Yếu
15 Lê Hồng Quân         0   Yếu
16 Nguyễn Phú Quý         0   Yếu
17 Nguyễn Viết Sáng         0   Yếu
18 Nguyễn Đức Trường Sinh         0   Yếu
19 Phạm Ngọc Tài         0   Yếu
20 Nguyễn Thị Phương Thanh x       0   Yếu
21 Nguyễn Tấn Thành         0   Yếu
22 Bùi Phương Thảo x       0   Yếu
23 Nguyễn Thu Thảo x       0   Yếu
24 Nguyễn Minh Thư x       0   Yếu
25 Nguyễn Quỳnh Trang x       0   Yếu
26 Phạm Văn Trung         0   Yếu
27 Nguyễn Anh Tuấn         0   Yếu
28 Nguyễn Quốc Việt         0   Yếu
29 Đổ Nguyễn Hoàng Vinh         0   Yếu
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 0 0    
  %   0,0    
  KHÁ SL 0 0    
  %   0,0    
T.BÌNH SL 0 0    
%   0,0    
YẾU SL 0 29    
%   100,0    
29