Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 2A
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Nguyễn Thành Đạt         0   Yếu
2 Phạm Tiến Đạt         0   Yếu
3 Phạm Thị Hương Giang x       0   Yếu
4 Lê Thị Ngọc Hà x       0   Yếu
5 Trần Phạm Ngọc Hân x       0   Yếu
6 Phạm Thị Thu Hiền x       0   Yếu
7 Nguyễn Xuân Hoàng         0   Yếu
8 Nguyễn Quang Huân         0   Yếu
9 Võ Hữu Huyền         0   Yếu
10 Nguyễn Ngọc Lan x       0   Yếu
11 Hoàng Lê Khánh Linh x       0   Yếu
12 Nguyễn Ngọc Long         0   Yếu
13 Trần Đức Long         0   Yếu
14 Nguyễn Hải Lộc         0   Yếu
15 Nguyễn Hoàng Lợi         0   Yếu
16 Phạm Thị Ngọc Mai x       0   Yếu
17 Nguyễn Trần Hương Mơ x       0   Yếu
18 Hoàng Minh Phú         0   Yếu
19 Lê Thị Nhật Phương x       0   Yếu
20 Nguyễn Thị Quỳnh x       0   Yếu
21 Phạm Hiếu Thảo x       0   Yếu
22 Nguyễn Ngọc Thuý x       0   Yếu
23 Nguyễn Thị Huyền Trang A x       0   Yếu
24 Nguyễn Thị Huyền Trang B x       0   Yếu
25 Nguyễn Cẩm Tú x       0   Yếu
26 Lê Anh Tuấn         0   Yếu
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 0 0    
  %   0,0    
  KHÁ SL 0 0    
  %   0,0    
T.BÌNH SL 0 0    
%   0,0    
YẾU SL 0 26    
%   100,0    
26