Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 2B
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Phạm Thế Anh         0   Yếu
2 Nguyễn Mạnh Cường         0   Yếu
3 Nguyễn Thị Diệu Hà x       0   Yếu
4 Đoàn Trung Hiếu         0   Yếu
5 Trần Quang Hiếu         0   Yếu
6 Phạm Thị Minh Huệ x       0   Yếu
7 Nguyễn Trung Huy         0   Yếu
8 Cao Thị Thuý Huyền x       0   Yếu
9 Cổ Như Lan x       0   Yếu
10 Nguyễn Hoàng Lan x       0   Yếu
11 Lê Thị Mỹ Linh x       0   Yếu
12 Lê Công Lợi         0   Yếu
13 Nguyễn Thị Kiều Ly x       0   Yếu
14 Phạm Phương Nam         0   Yếu
15 Bùi Thị Thanh Nga x       0   Yếu
16 Hoàng Thị Thảo Ngân x       0   Yếu
17 Trần Thanh Phương x       0   Yếu
18 Nguyễn Đức Quang         0   Yếu
19 Trương Anh Quân         0   Yếu
20 Nguyễn Thị Tú Tâm x       0   Yếu
21 Nguyễn Trọng Thanh         0   Yếu
22 Lê Văn Thọ         0   Yếu
23 Phan Thị Hoài Thương x       0   Yếu
24 Lê Thị Kiều Trang x       0   Yếu
25 Nguyễn Thái Tuyến         0   Yếu
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 0 0    
  %   0,0    
  KHÁ SL 0 0    
  %   0,0    
T.BÌNH SL 0 0    
%   0,0    
YẾU SL 0 25    
%   100,0    
25