Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 3A
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Phạm Quang An         0   Yếu
2 Nguyễn Lê Tuấn Anh         0   Yếu
3 Phạm Tuấn Anh         0   Yếu
4 Nguyễn Phuơng Bắc         0   Yếu
5 Trần Thị Thùy Dương x       0   Yếu
6 Nguyễn Thành Đạt         0   Yếu
7 Hoàng Thị Thúy Hằng x       0   Yếu
8 Nguyễn Diệu Hiền x       0   Yếu
9 Bùi Việt Hoàng         0   Yếu
10 Lê Thanh Hoàng         0   Yếu
11 Hoàng Hùng         0   Yếu
12 Cổ Thái Huy         0   Yếu
13 Nguyễn Công Huy         0   Yếu
14 Dương Tú Linh x       0   Yếu
15 Nguyễn Minh Lợi         0   Yếu
16 Nguyễn Duy Khanh         0   Yếu
17 Bùi Ngọc Phương Minh x       0   Yếu
18 Nguyễn Đoàn Mỹ         0   Yếu
19 Trần Thị Hồng Nhung x       0   Yếu
20 Bùi Thái Sơn         0   Yếu
21 Lê Chí Thanh         0   Yếu
22 Nguyễn Minh Thành         0   Yếu
23 Nguyễn Thanh Thảo x       0   Yếu
24 Nguyễn Quyết Thắng         0   Yếu
25 Lê Quang Vinh         0   Yếu
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 0 0    
  %   0,0    
  KHÁ SL 0 0    
  %   0,0    
T.BÌNH SL 0 0    
%   0,0    
YẾU SL 0 25    
%   100,0    
25