Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 3C
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Trần Thị Phương Anh x       0   Yếu
2 Vũ Hoài Bắc         0   Yếu
3 Nguyễn Ngọc Dũng         0   Yếu
4 Nguyễn Đức Hoàng         0   Yếu
5 Nguyễn Thị Huyền x       0   Yếu
6 Nguyễn Minh Khánh         0   Yếu
7 Nguyễn Quốc Khánh         0   Yếu
8 Nguyễn Ngọc Lễ         0   Yếu
9 Ngô Thị Thảo Linh x       0   Yếu
10 Nguyễn Thị Thùy Linh x       0   Yếu
11 Nguyễn Phúc Long         0   Yếu
12 Nguyễn Ái Lộc         0   Yếu
13 Nguyễn Thành Lộc         0   Yếu
14 Nguyễn Văn Lợi         0   Yếu
15 Phạm Thị Cẩm Ly x       0   Yếu
16 Cỗ Văn Nhẫn       0   Yếu
17 Nguyễn Thị Thu Phương x       0   Yếu
18 Lê Thanh Sơn         0   Yếu
19 Nguyễn Quang Thái         0   Yếu
20 Hoàng Thị Thanh Thảo x       0   Yếu
21 Trần Phương Thảo x       0   Yếu
22 Trần Lê Quốc Thắng         0   Yếu
23 Nguyễn Thị Kiều Trang x       0   Yếu
24 Phạm Anh Tuấn         0   Yếu
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 0 0    
  %   0,0    
  KHÁ SL 0 0    
  %   0,0    
T.BÌNH SL 0 0    
%   0,0    
YẾU SL 0 24    
%   100,0    
24