Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 4A
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Lê Xuân Bảo         0   Yếu
2 Phạm Quốc Cường         0   Yếu
3 Huỳnh Trung Đức         0   Yếu
4 Đỗ Lê Đức Hải         0   Yếu
5 Lê Khánh Hoàng         0   Yếu
6 Nguyễn Sĩ Hùng         0   Yếu
7 Phạm Đức Huy         0   Yếu
8 Nguyễn Thị Lệ x       0   Yếu
9 Nguyễn Hoàng Khánh Linh x       0   Yếu
10 Nguyễn Văn Linh         0   Yếu
11 Phan Thị Thuỳ Linh x       0   Yếu
12 Trần Thuỳ Linh x       0   Yếu
13 Phạm Thị Kiều Loan x       0   Yếu
14 Lê Văn Lộc         0   Yếu
15 Nguyễn Tài Lộc         0   Yếu
16 Nguyễn Thị Hải My x       0   Yếu
17 Nguyễn Kim Bảo Ngọc x       0   Yếu
18 Phạm Tuấn Ngọc         0   Yếu
19 Lê Yến Nhi x       0   Yếu
20 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi x       0   Yếu
21 Phạm Lâm Uyển Nhi x       0   Yếu
22 Nguyễn Thu Phương x       0   Yếu
23 Nguyễn Đoàn Quân         0   Yếu
24 Lê Quang Tâm         0   Yếu
25 Nguyễn Ngọc Thành         0   Yếu
26 Nguyễn Quang Thành         0   Yếu
27 Nguyễn Thị Khánh Thu x       0   Yếu
28 Nguyễn Lê Đông Trinh x       0   Yếu
29 Nguyễn Thị Cẩm Tú x       0   Yếu
30 Phạm Thị Tú Uyên x       0   Yếu
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 0 0    
  %   0,0    
  KHÁ SL 0 0    
  %   0,0    
T.BÌNH SL 0 0    
%   0,0    
YẾU SL 0 30    
%   100,0    
30