Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 4B
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Trương Thị Ngọc Ánh x       0   Yếu
2 Phạm Mỹ Duyên x       0   Yếu
3 Lê Thị Ánh Dương x       0   Yếu
4 Nguyễn Nhật Đức         0   Yếu
5 Nguyễn Hữu Hải         0   Yếu
6 Nguyễn Phi Hoàng         0   Yếu
7 Nguyễn Thị Mỹ Lệ x       0   Yếu
8 Nguyễn Diệu Linh x       0   Yếu
9 Nguyễn Khánh Linh x       0   Yếu
10 Nguyễn Thị Diệu Linh x       0   Yếu
11 Nguyễn Tiến Lộc         0   Yếu
12 Nguyễn Thành Luân         0   Yếu
13 Nguyễn Thị Ly Ly x       0   Yếu
14 Cổ Ngọc Minh         0   Yếu
15 Nguyễn Thanh Minh         0   Yếu
16 Nguyễn Thị Lê Na x       0   Yếu
17 Nguyễn Thị Việt Nga x       0   Yếu
18 Lê Thị Bích Ngọc x       0   Yếu
19 Bùi Anh Phú         0   Yếu
20 Nguyễn Thị Thanh Thanh x       0   Yếu
21 Nguyễn Trung Thành         0   Yếu
22 Lê Thị Phương Thảo x       0   Yếu
23 Trần Thị Thanh Thảo x       0   Yếu
24 Nguyễn Quốc Toản         0   Yếu
25 Bùi Hải Trí         0   Yếu
26 Nguyễn Ngọc Trinh x       0   Yếu
27 Đặng Thị Minh Tú x       0   Yếu
28 Dương Trần Tuấn         0   Yếu
29 Nguyễn Thanh Vinh         0   Yếu
30 Nguyễn Tuấn Vũ         0   Yếu
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 0 0    
  %   0,0    
  KHÁ SL 0 0    
  %   0,0    
T.BÌNH SL 0 0    
%   0,0    
YẾU SL 0 30    
%   100,0    
30