Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012       LỚP 5A
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Hoàng Tuấn Anh         0   Yếu
2 Phạm Thị Mỹ Hạnh x       0   Yếu
3 Lê Thanh Hậu         0   Yếu
4 Nguyễn Minh Hiếu         0   Yếu
5 Đinh Thị Thu Hoà x       0   Yếu
6 Lê Thị Thanh Hoà x       0   Yếu
7 Nguyễn Phi Hùng         0   Yếu
8 Cổ Thế Hưng         0   Yếu
9 Nguyễn Thị Mỹ Lệ x       0   Yếu
10 Lê Thị Thuỳ Linh x       0   Yếu
11 Nguyễn Thị Diệu Linh x       0   Yếu
12 Nguyễn Thị Mỹ Linh x       0   Yếu
13 Trần Quốc Nghĩa         0   Yếu
14 Lê Bá Ngọc         0   Yếu
15 Trần Ngọc Phú         0   Yếu
16 Nguyễn Thị Lan Phương x       0   Yếu
17 Hoàng Ly Sa x       0   Yếu
18 Phạm Ngọc Tâm         0   Yếu
19 Lê Thị Thanh Thảo x       0   Yếu
20 Nguyễn Lê Phương Thảo x       0   Yếu
21 Nguyễn Thị Phương Thảo x       0   Yếu
22 Phạm Ngọc Thắng         0   Yếu
23 Nguyễn Vĩnh Thông         0   Yếu
24 Lê Thị Thanh Thuỷ x       0   Yếu
25 Phạm Minh Tuấn         0   Yếu
26 Phạm Ngọc Anh Tuấn         0   Yếu
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 0 0    
  %   0,0    
  KHÁ SL 0 0    
  %   0,0    
T.BÌNH SL 0 0    
%   0,0    
YẾU SL 0 26    
%   100,0    
26