Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 5B
STT HỌ VÀ TÊN NỮ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Nguyễn Đức Anh         0   Yếu
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x       0   Yếu
3 Lê Thanh Bình         0   Yếu
4 Nguyễn Thị Minh Châu x       0   Yếu
5 Phạm Văn Đạt         0   Yếu
6 Lê Thị Thuý Hằng x       0   Yếu
7 Lê Xuân Hậu         0   Yếu
8 Nguyễn Thị Thanh Hiền x       0   Yếu
9 Nguyễn Xuân Hoà         0   Yếu
10 Lê Huy Hoàng         0   Yếu
11 Nguyễn Huy Hoàng         0   Yếu
12 Nguyễn Thị Diệu Hương x       0   Yếu
13 Phạm Thị Ngọc Lan x       0   Yếu
14 Hoàng Thanh Minh         0   Yếu
15 Lê Thị Hồng Ngọc x       0   Yếu
16 Nguyễn Trần Minh Ngọc         0   Yếu
17 Nguyễn Tiến Quang         0   Yếu
18 Hoàng Thị Quế x       0   Yếu
19 Phạm Văn Thành         0   Yếu
20 Hoàng Nguyễn Phương Thuỷ x       0   Yếu
21 NguyễnThị Thuỳ Trang x       0   Yếu
22 Hoàng Thị Kiều Trinh x       0   Yếu
23 Lê Anh Tuấn         0   Yếu
24 Nguyễn Quốc Tuấn         0   Yếu
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 0 0    
  %   0,0    
  KHÁ SL 0 0    
  %   0,0    
T.BÌNH SL 0 0    
%   0,0    
YẾU SL 0 24    
%   100,0    
24