Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 1A
               
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Nguyễn Minh Anh x 10 10 9 10   Giỏi Giỏi
2 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh x 10 9 9 9   Giỏi Giỏi
3 Trần Tiến Dũng   9 8 8 8   Giỏi Khá
4 Nguyễn Thị Hồng Duyến x 5 4 4 4   T.Bình Yếu
5 Võ Thị Thúy Hẳng x 8 8 8 8   Khá Khá
6 Hoàng Phi Hùng   10 9 9 9   Giỏi Giỏi
7 Bùi Nhật Linh x 8 8 8 8   Khá Khá
8 Nguyễn Diệu Linh x 8 8 8 8   Khá Khá
9 Phạm Lê Khánh Linh x 10 9 8 9   Giỏi Khá
10 Nguyễn Hoàng Long   8 7 9 8   Khá Khá
11 Lê Xuân Lộc   8 8 8 8   Khá Khá
12 Dương Thế Lực   10 10 10 10   Giỏi Giỏi
13 Cổ Cẩm Ly x 6 6 6 6   T.Bình T.Bình
14 Nguyễn Thị Tuyết Mai x 9 9 9 9   Giỏi Giỏi
15 Phạm Nhật Minh   10 10 8 9   Giỏi Giỏi
16 Nguyễn Song Nam   10 10 10 10   Giỏi Giỏi
17 Cổ Nam Ngọc x 9 8 10 9   Giỏi Giỏi
18 Lê Thị Quỳnh Như x 8 8 8 8   Khá Khá
19 Võ Văn Quý   9 8 8 8   Giỏi Khá
20 Nguyễn Hùng Quyền   8 8 8 8   Khá Khá
21 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh x 10 10 10 10   Giỏi Giỏi
22 Đặng Văn Thái   6 6 6 6   T.Bình T.Bình
23 Lê Phương Thanh x 10 10 10 10   Giỏi Giỏi
24 Lê Phương Thanh x 3 4 3 4   Yếu Yếu
25 Lê Xuân Thắng   7 8 8 8   Khá Khá
26 Trần Lê Thanh Thủy x 7 4 4 4   Khá Yếu
27 Phạm Văn Thức   10 9 8 9   Giỏi Khá
28 Phạm Thái Trọng   8 8 8 8   Khá Khá
29 Nguyễn Lê Yến Tuyết x 8 6 6 6   Khá T.Bình
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 14 10    
  % 48,3 34,5    
  KHÁ SL 11 13    
  % 37,9 44,8    
T.BÌNH SL 3 3    
% 10,3 10,3    
YẾU SL 1 3    
% 3,4 10,3    
29 29