Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 2A
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Nguyễn Thành Đạt   9 9 9 9   Giỏi Giỏi
2 Phạm Tiến Đạt   9 10 9 10   Giỏi Giỏi
3 Phạm Thị Hương Giang x 6 6 6 6   T.Bình T.Bình
4 Lê Thị Ngọc Hà x 10 10 10 10   Giỏi Giỏi
5 Trần Phạm Ngọc Hân x 10 9 9 9   Giỏi Giỏi
6 Phạm Thị Thu Hiền x 7 7 8 8   Khá Khá
7 Nguyễn Xuân Hoàng   6 4 4 4   T.Bình Yếu
8 Nguyễn Quang Huân   4 4 4 4   Yếu Yếu
9 Võ Hữu Huyền   6 6 4 5   T.Bình T.Bình
10 Nguyễn Ngọc Lan x 10 10 10 10   Giỏi Giỏi
11 Hoàng Lê Khánh Linh x 9 8 8 8   Giỏi Khá
12 Nguyễn Ngọc Long   10 9 9 9   Giỏi Giỏi
13 Trần Đức Long   4 4 4 4   Yếu Yếu
14 Nguyễn Hải Lộc   6 6 4 5   T.Bình T.Bình
15 Nguyễn Hoàng Lợi   10 9 9 9   Giỏi Giỏi
16 Phạm Thị Ngọc Mai x 9 9 9 9   Giỏi Giỏi
17 Nguyễn Trần Hương Mơ x 9 8 8 8   Giỏi Khá
18 Hoàng Minh Phú   10 10 10 10   Giỏi Giỏi
19 Lê Thị Nhật Phương x 8 8 7 8   Khá Khá
20 Nguyễn Thị Quỳnh x 10 9 8 9   Giỏi Khá
21 Phạm Hiếu Thảo x 8 7 8 8   Khá Khá
22 Nguyễn Ngọc Thuý x 10 10 10 10   Giỏi Giỏi
23 Nguyễn Thị Huyền Trang A x 8 8 8 8   Khá Khá
24 Nguyễn Thị Huyền Trang B x 8 8 8 8   Khá Khá
25 Nguyễn Cẩm Tú x 10 10 9 10   Giỏi Giỏi
26 Lê Anh Tuấn   6 5 5 5   T.Bình T.Bình
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 14 11    
  % 53,8 42,3    
  KHÁ SL 5 8    
  % 19,2 30,8    
T.BÌNH SL 5 4    
% 19,2 15,4    
YẾU SL 2 3    
% 7,7 11,5    
26 26