Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 2B
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Phạm Thế Anh   9 9 8 9   Giỏi Khá
2 Nguyễn Mạnh Cường   10 9 8 9   Giỏi Khá
3 Nguyễn Thị Diệu Hà x 8 8 8 8   Khá Khá
4 Đoàn Trung Hiếu   8 7 7 7   Khá Khá
5 Trần Quang Hiếu   6 6 5 6   T.Bình T.Bình
6 Phạm Thị Minh Huệ x 8 8 8 8   Khá Khá
7 Nguyễn Trung Huy   8 7 6 7   Khá T.Bình
8 Cao Thị Thuý Huyền x 9 9 9 9   Giỏi Giỏi
9 Cổ Như Lan x 6 5 5 5   T.Bình T.Bình
10 Nguyễn Hoàng Lan x 6 4 4 4   T.Bình Yếu
11 Lê Thị Mỹ Linh x 4 5 5 5   Yếu T.Bình
12 Lê Công Lợi   8 7 8 8   Khá Khá
13 Nguyễn Thị Kiều Ly x 9 9 9 9   Giỏi Giỏi
14 Phạm Phương Nam   9 9 9 9   Giỏi Giỏi
15 Bùi Thị Thanh Nga x 6 6 5 6   T.Bình T.Bình
16 Hoàng Thị Thảo Ngân x 9 10 9 10   Giỏi Giỏi
17 Trần Thanh Phương x 6 8 8 8   T.Bình Khá
18 Nguyễn Đức Quang   8 7 6 7   Khá T.Bình
19 Trương Anh Quân   9 9 8 9   Giỏi Khá
20 Nguyễn Thị Tú Tâm x 10 10 9 10   Giỏi Giỏi
21 Nguyễn Trọng Thanh   4 3 3 3   Yếu Yếu
22 Lê Văn Thọ   4 3 3 3   Yếu Yếu
23 Phan Thị Hoài Thương x 8 9 8 9   Khá Khá
24 Lê Thị Kiều Trang x 6 5 5 5   T.Bình T.Bình
25 Nguyễn Thái Tuyến   8 6 5 6   Khá T.Bình
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 8 5    
  % 32,0 20,0    
  KHÁ SL 8 9    
  % 32,0 36,0    
T.BÌNH SL 6 8    
% 24,0 32,0    
YẾU SL 3 3    
% 12,0 12,0    
25 25