Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 3A
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Phạm Quang An   9 9 9 9   Giỏi Giỏi
2 Nguyễn Lê Tuấn Anh   4 5 6 6   Yếu T.Bình
3 Phạm Tuấn Anh   9 9 9 9   Giỏi Giỏi
4 Nguyễn Phuơng Bắc   9 9 9 9   Giỏi Giỏi
5 Trần Thị Thùy Dương x 8 8 8 8   Khá Khá
6 Nguyễn Thành Đạt   10 8 8 8   Giỏi Khá
7 Hoàng Thị Thúy Hằng x 8 8 7 8   Khá Khá
8 Nguyễn Diệu Hiền x 9 9 8 9   Giỏi Khá
9 Bùi Việt Hoàng   10 9 9 9   Giỏi Giỏi
10 Lê Thanh Hoàng   6 6 6 6   T.Bình T.Bình
11 Hoàng Hùng   9 10 9 10   Giỏi Giỏi
12 Cổ Thái Huy   8 6 5 6   Khá T.Bình
13 Nguyễn Công Huy   8 8 8 8   Khá Khá
14 Dương Tú Linh x 9 10 9 10   Giỏi Giỏi
15 Nguyễn Minh Lợi   6 4 4 4   T.Bình Yếu
16 Nguyễn Duy Khanh   8 7 5 6   Khá T.Bình
17 Bùi Ngọc Phương Minh x 10 10 10 10   Giỏi Giỏi
18 Nguyễn Đoàn Mỹ   4 4 4 4   Yếu Yếu
19 Trần Thị Hồng Nhung x 9 10 10 10   Giỏi Giỏi
20 Bùi Thái Sơn   7 7 6 7   Khá T.Bình
21 Lê Chí Thanh   8 8 7 8   Khá Khá
22 Nguyễn Minh Thành   9 9 9 9   Giỏi Giỏi
23 Nguyễn Thanh Thảo x 9 9 10 10   Giỏi Giỏi
24 Nguyễn Quyết Thắng   8 9 4 7   Khá T.Bình
25 Lê Quang Vinh   9 9 9 9   Giỏi Giỏi
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 13 11    
  % 52,0 44,0    
  KHÁ SL 8 6    
  % 32,0 24,0    
T.BÌNH SL 2 6    
% 8,0 24,0    
YẾU SL 2 2    
% 8,0 8,0    
25 25