Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 3B
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Bùi Đức Anh   8 8 10 9   Khá Giỏi
2 Nguyễn Ngọc Anh x 8 7 9 8   Khá Khá
3 Lê Chí Công   9 6 7 7   Giỏi T.Bình
4 Đặng Thành Công   4 3 3 3   Yếu Yếu
5 Nguyễn Thị Thùy Dung x 9 10 10 10   Giỏi Giỏi
6 Nguyễn Thi Hồng Hạnh x 10 10 10 10   Giỏi Giỏi
7 Đặng Viết Hiền   8 6 6 6   Khá T.Bình
8 Nguyễn Thị Phương Hoa x 8 8 9 9   Khá Khá
9 Nguyễn Minh Hoài   8 7 7 7   Khá Khá
10 Lê Thị Thu Hoài x 10 9 9 9   Giỏi Giỏi
11 Nguyễn Hoàng Hưng   8 6 7 7   Khá T.Bình
12 Phan Tuấn Hưng   5 8 8 8   T.Bình Khá
13 Nguyễn Tùng Lâm   5 6 8 7   T.Bình Khá
14 Hoàng Hải Long   9 8 9 9   Giỏi Khá
15 Lê Xuân Tiến Lộc   10 8 9 9   Giỏi Khá
16 Lê Thị Cẩm Ly x 6 7 8 8   T.Bình Khá
17 Phạm Thảo Ly x 8 8 9 9   Khá Khá
18 Lê Thị Xuân Mai x 9 8 10 9   Giỏi Giỏi
19 Nguyễn Ngọc Thảo My x 9 8 10 9   Giỏi Giỏi
20 Nguyễn Văn Phúc   9 8 9 9   Giỏi Khá
21 Lê Anh Phương   9 8 9 9   Giỏi Khá
22 Phạm Thị Phương Thúy x 9 10 10 10   Giỏi Giỏi
23 Phạm Thi Thùy Trang x 9 10 10 10   Giỏi Giỏi
24 Lê Văn Vũ   8 8 9 9   Khá Khá
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 12 8      
  % 50,0 33,3      
  KHÁ SL 8 12      
  % 33,3 50,0      
T.BÌNH SL 3 3      
% 12,5 12,5      
YẾU SL 1 1      
% 4,2 4,2      
24 24