Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 3C
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Trần Thị Phương Anh x 9 9 9 9   Giỏi Giỏi
2 Vũ Hoài Bắc   8 6 6 6   Khá T.Bình
3 Nguyễn Ngọc Dũng   4 5 5 5   Yếu T.Bình
4 Nguyễn Đức Hoàng   6 7 8 8   T.Bình Khá
5 Nguyễn Thị Huyền x 8 7 6 7   Khá T.Bình
6 Nguyễn Minh Khánh   10 9 10 10   Giỏi Giỏi
7 Nguyễn Quốc Khánh   10 10 10 10   Giỏi Giỏi
8 Nguyễn Ngọc Lễ   8 4 4 4   Khá Yếu
9 Ngô Thị Thảo Linh x 10 10 9 10   Giỏi Giỏi
10 Nguyễn Thị Thùy Linh x 8 8 8 8   Khá Khá
11 Nguyễn Phúc Long   6 4 4 4   T.Bình Yếu
12 Nguyễn Ái Lộc   7 7 8 8   Khá Khá
13 Nguyễn Thành Lộc   7 7 7 7   Khá Khá
14 Nguyễn Văn Lợi   10 8 8 8   Giỏi Khá
15 Phạm Thị Cẩm Ly x 9 8 9 9   Giỏi Khá
16 Cỗ Văn Nhẫn 7 8 9 9   Khá Khá
17 Nguyễn Thị Thu Phương x 4 4 4 4   Yếu Yếu
18 Lê Thanh Sơn   9 8 8 8   Giỏi Khá
19 Nguyễn Quang Thái   8 9 9 9   Khá Giỏi
20 Hoàng Thị Thanh Thảo x 9 8 9 9   Giỏi Khá
21 Trần Phương Thảo x 9 8 9 9   Giỏi Khá
22 Trần Lê Quốc Thắng   9 10 9 10   Giỏi Giỏi
23 Nguyễn Thị Kiều Trang x 8 9 10 10   Khá Giỏi
24 Phạm Anh Tuấn   9 8 7 8   Giỏi Khá
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 11 7    
  % 45,8 29,2    
  KHÁ SL 9 11    
  % 37,5 45,8    
T.BÌNH SL 2 3    
% 8,3 12,5    
YẾU SL 2 3    
% 8,3 12,5    
24 24