Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 4A
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Lê Xuân Bảo   6 6 5 6   T.Bình T.Bình
2 Phạm Quốc Cường   7 6 7 7   Khá T.Bình
3 Huỳnh Trung Đức   8 6 7 7   Khá T.Bình
4 Đỗ Lê Đức Hải   8 8 8 8   Khá Khá
5 Lê Khánh Hoàng   9 8 8 8   Giỏi Khá
6 Nguyễn Sĩ Hùng   7 7 5 6   Khá T.Bình
7 Phạm Đức Huy   9 8 9 9   Giỏi Khá
8 Nguyễn Thị Lệ x 10 10 8 9   Giỏi Giỏi
9 Nguyễn Hoàng Khánh Linh x 7 7 7 7   Khá Khá
10 Nguyễn Văn Linh   6 8 8 8   T.Bình Khá
11 Phan Thị Thuỳ Linh x 10 9 10 10   Giỏi Giỏi
12 Trần Thuỳ Linh x 5 4 4 4   T.Bình Yếu
13 Phạm Thị Kiều Loan x 7 9 9 9   Khá Giỏi
14 Lê Văn Lộc   6 6 5 6   T.Bình T.Bình
15 Nguyễn Tài Lộc   10 10 7 9   Giỏi Khá
16 Nguyễn Thị Hải My x 4 6 6 6   Yếu T.Bình
17 Nguyễn Kim Bảo Ngọc x 8 8 8 8   Khá Khá
18 Phạm Tuấn Ngọc   10 10 8 9   Giỏi Giỏi
19 Lê Yến Nhi x 10 9 9 9   Giỏi Giỏi
20 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi x 8 8 8 8   Khá Khá
21 Phạm Lâm Uyển Nhi x 6 5 5 5   T.Bình T.Bình
22 Nguyễn Thu Phương x 9 9 9 9   Giỏi Giỏi
23 Nguyễn Đoàn Quân   6 5 7 6   T.Bình T.Bình
24 Lê Quang Tâm   6 6 4 5   T.Bình T.Bình
25 Nguyễn Ngọc Thành   8 7 7 7   Khá Khá
26 Nguyễn Quang Thành   10 9 8 9   Giỏi Khá
27 Nguyễn Thị Khánh Thu x 8 8 8 8   Khá Khá
28 Nguyễn Lê Đông Trinh x 7 9 9 9   Khá Giỏi
29 Nguyễn Thị Cẩm Tú x 9 9 10 10   Giỏi Giỏi
30 Phạm Thị Tú Uyên x 9 9 8 9   Giỏi Khá
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 11 8    
  % 36,7 26,7    
  KHÁ SL 11 12    
  % 36,7 40,0    
T.BÌNH SL 7 9    
% 23,3 30,0    
YẾU SL 1 1    
% 3,3 3,3    
30 30