Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012       LỚP 5A
STT HỌ VÀ TÊN Nữ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Hoàng Tuấn Anh   8 6 6 6   Khá T.Bình
2 Phạm Thị Mỹ Hạnh x 6 8 7 8   T.Bình Khá
3 Lê Thanh Hậu   8 4 4 4   Khá Yếu
4 Nguyễn Minh Hiếu   6 6 6 6   T.Bình T.Bình
5 Đinh Thị Thu Hoà x 9 9 9 9   Giỏi Giỏi
6 Lê Thị Thanh Hoà x 9 8 8 8   Giỏi Khá
7 Nguyễn Phi Hùng   9 9 9 9   Giỏi Giỏi
8 Cổ Thế Hưng   8 7 7 7   Khá Khá
9 Nguyễn Thị Mỹ Lệ x 10 9 9 9   Giỏi Giỏi
10 Lê Thị Thuỳ Linh x 8 6 5 6   Khá T.Bình
11 Nguyễn Thị Diệu Linh x 7 8 8 8   Khá Khá
12 Nguyễn Thị Mỹ Linh x 6 8 6 7   T.Bình Khá
13 Trần Quốc Nghĩa   8 8 7 8   Khá Khá
14 Lê Bá Ngọc   7 6 6 6   Khá T.Bình
15 Trần Ngọc Phú   6 6 6 6   T.Bình T.Bình
16 Nguyễn Thị Lan Phương x 7 9 9 9   Khá Giỏi
17 Hoàng Ly Sa x 4 7 6 7   Yếu T.Bình
18 Phạm Ngọc Tâm   7 4 2 3   Khá Yếu
19 Lê Thị Thanh Thảo x 9 8 7 8   Giỏi Khá
20 Nguyễn Lê Phương Thảo x 10 7 7 7   Giỏi Khá
21 Nguyễn Thị Phương Thảo x 10 10 9 10   Giỏi Giỏi
22 Phạm Ngọc Thắng   7 7 6 7   Khá T.Bình
23 Nguyễn Vĩnh Thông   10 6 6 6   Giỏi T.Bình
24 Lê Thị Thanh Thuỷ x 10 9 9 9   Giỏi Giỏi
25 Phạm Minh Tuấn   10 10 9 10   Giỏi Giỏi
26 Phạm Ngọc Anh Tuấn   10 9 9 9   Giỏi Giỏi
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 11 8    
  % 42,3 30,8    
  KHÁ SL 10 8    
  % 38,5 30,8    
T.BÌNH SL 4 8    
% 15,4 30,8    
YẾU SL 1 2    
% 3,8 7,7    
26 26