Trường Tiểu học Quang Phú
KẾT QUẢ KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012     LỚP 5B
STT HỌ VÀ TÊN NỮ TOÁN TIẾNG VIỆT GHI CHÚ
Đọc Viết TB TOÁN T.VIỆT
1 Nguyễn Đức Anh   4 5 5 5   Yếu T.Bình
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 9 9 9 9   Giỏi Giỏi
3 Lê Thanh Bình   6 4 4 4   T.Bình Yếu
4 Nguyễn Thị Minh Châu x 9 9 9 9   Giỏi Giỏi
5 Phạm Văn Đạt   9 8 8 8   Giỏi Khá
6 Lê Thị Thuý Hằng x 8 6 6 6   Khá T.Bình
7 Lê Xuân Hậu   7 6 5 6   Khá T.Bình
8 Nguyễn Thị Thanh Hiền x 10 9 8 9   Giỏi Khá
9 Nguyễn Xuân Hoà   10 9 9 9   Giỏi Giỏi
10 Lê Huy Hoàng   10 9 9 9   Giỏi Giỏi
11 Nguyễn Huy Hoàng   8 5 5 5   Khá T.Bình
12 Nguyễn Thị Diệu Hương x 9 8 8 8   Giỏi Khá
13 Phạm Thị Ngọc Lan x 7 8 8 8   Khá Khá
14 Hoàng Thanh Minh   8 6 6 6   Khá T.Bình
15 Lê Thị Hồng Ngọc x 9 9 9 9   Giỏi Giỏi
16 Nguyễn Trần Minh Ngọc   8 8 8 8   Khá Khá
17 Nguyễn Tiến Quang   10 9 9 9   Giỏi Giỏi
18 Hoàng Thị Quế x 10 10 9 10   Giỏi Giỏi
19 Phạm Văn Thành   9 7 7 7   Giỏi Khá
20 Hoàng Nguyễn Phương Thuỷ x 10 10 10 10   Giỏi Giỏi
21 NguyễnThị Thuỳ Trang x 9 7 7 7   Giỏi Khá
22 Hoàng Thị Kiều Trinh x 8 7 6 7   Khá T.Bình
23 Lê Anh Tuấn   6 4 4 4   T.Bình Yếu
24 Nguyễn Quốc Tuấn   9 8 8 8   Giỏi Khá
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG
  XẾP LOẠI / MÔN HỌC     Toán Tviệt    
  GIỎI SL 14 8    
  % 58,3 33,3    
  KHÁ SL 7 8    
  % 29,2 33,3    
T.BÌNH SL 2 6    
% 8,3 25,0    
YẾU SL 1 2    
% 4,2 8,3    
24 24