PHÒNG GD & Đ HOÀI ÂN
TRƯỜNG THCS ÂN THẠNH
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2011 - 2012
LỚP : 7A3
TT HỌ TÊN HỌC SINH GT TOÁN SINH HÓA VĂN SỬ ĐỊA ANH GDCD CN TIN TD AN MT TBM XLHK NXCD
1  Đoàn Thị Mỹ Anh Nữ                       Đ Đ Đ     0
2  Hoàng Gia Bảo Nam                       Đ Đ Đ     0
3 Nguyễn Phan Thành Biên Nam                       Đ Đ Đ     0
4  Trần Thị Thúy Cẩm Nữ                       Đ Đ     1
5  Nguyễn Hữu Duy Nam                       Đ Đ Đ     0
6 Lê Thị Bích Hoa Nữ                       Đ Đ     1
7 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ                       Đ Đ Đ     0
8 Lê Thành Huy Nam                       Đ Đ Đ     0
9 Lê Quang Khả Nam                       Đ Đ Đ     0
10 Phạm Hồng Lâm Nam                       Đ Đ Đ     0
11 Lâm Thành Lộc Nam                       Đ Đ Đ     0
12 Phan Văn Lợi Nam                       Đ Đ Đ     0
13 Trần Văn Lực Nam                       Đ Đ Đ     0
14 Nguyễn Thị Đoàn Ly Nữ                       Đ Đ Đ     0
15 Nguyễn Thị Ly Nữ                       Đ Đ Đ     0
16 Nguyễn Thị Trà My Nữ                       Đ Đ Đ     0
17 Phan Thúy Ngân Nữ                       Đ Đ Đ     0
18 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam                       Đ Đ Đ     0
19 Trần Thị Thanh Nguyệt Nữ                       Đ Đ Đ     0
20 Ngô Thị Quỳnh Như Nữ                       Đ Đ     1
21 Đặng  Như Nam                       Đ Đ Đ     0
22 Nguyễn Thị Ái Nương Nữ                       Đ Đ Đ     0
23 Phạm Thị Hằng Ni Nữ                       Đ Đ Đ     0
24 Đoàn Thanh Phong Nam                       Đ Đ Đ     0
25 Nguyễn Thị Mỹ Quyên Nữ                       Đ Đ Đ     0
26 Hoàng  Sơn Nam                       Đ Đ Đ     0
27 Nguyễn Thị Thắm Nữ                       Đ Đ Đ     0
28 Lê Văn Thân Nam                       Đ Đ Đ     0
29 Võ Văn Thiệu Nam                       Đ Đ Đ     0
30 Nguyễn Thanh Thoại Nam                       Đ Đ Đ     0
31 Nguyễn Trung Tín Nam                       Đ Đ Đ     0
32 Trương Văn Tình Nam                       Đ Đ Đ     0
33 Võ Thị Thu Trúc Nữ                       Đ Đ Đ     0
34 Trương Văn Trưởng Nam                       Đ Đ Đ     0
35 Lê Đình Vĩ Nam                       Đ Đ Đ     0
36 Nguyễn Ngọc Viên Nữ                                 0
37 Trần Quốc Việt Nam                                 0
38 Nguyễn Hoài Vũ Nam                                 0
39 Trương Thị Tường Vy Nữ                                 0
40 Võ Thị Ý Nữ                                 0
41                                     0
42                                     0
43                                     0
44                                     0
45                                     0
       
THỐNG KÊ
HỌC LỰC 
  TS GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM
  0 SL % SL % SL % SL % SL %
CL 0 0   0   0   0   0  
Nữ 18 0   0   0   0   0  
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
NGUYỄN VĂN LẬP