Ra Trang bìa
lg2
 
 
home
 
   
   
   
      I. GIỚI THIỆU:  
lg2
lg2
lg2
lg2
                                    Chương trình tính điểm dành cho GVCN và GVBM theo chỉ đạo Thông tư 58 được soạn thảo dựa theo Công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh năm học 2011 - 2012; Theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT V/v Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
                                    thực hiện tự động tính điểm trung bình các môn học dành cho GVCN và cả GVBM, ngoài chức năng tính điểm trung bình, CBT58 còn hỗ trợ một số tính năng hỗ trợ khác như: thống kê các điểm trung bình HKI, HKII, CN, các bài kiểm tra định kỳ, điểm danh học sinh tính số ngày nghỉ của học sinh, thư mời họp, phiếu liên lạc . . .
                                   được soạn thảo tương thích cho các trường đa cấp, trường khó khăn có lớp nhô Giáo viên bộ môn phụ trách nhiều môn dạy khác nhau.
            Xin giới thiệu                        cùng các giáo viên tham khảo và xin ý kiến để bảng tính hoàn thiện hơn.
   II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG nqdn1.0  
bt7
bt9
       Trước Khi vào nqdn1.0 GV cần lưu ý và làm theo các bước sau:
- Mở giao diên Excel
- Vào Tools => Macro => Security...

 


- Bảng sau sẽ xuất hiên:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- GV đóng cửa sổ Excel lại từ đây GV vào lại chương trình nqdn1.0.
- Thông báo sau sẽ xuất hiện:
bt10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lúc này màng hình có giao diên trang bìa  
BIA
        1. Giao diện Trang Home: GV làm theo hướng dẫn sau:
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      Tất cả các trang trong CBT58 đều có liên kết tới Trang Home  
      2. Giao diên trang Thông tin ban đầu:  
TTBD
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    - GV phải điền đầy đủ thông tin vào 5 ô trống vì đây là cơ sở dữ liệu cho các trang sau. Nếu 1 trong 5 ô bị bỏ trống GV sẽ không vào được các trang sau.
    - Khi GV chọn Ô Nhập hai chữ số liền, khi nhập điểm GV nhập hai số liền không cần nhập dấu phẩy ( , ). Ví dụ: 56 => 5,6 ; 90 => 9,0.
    - Khi GV chọn Ô
Nhập cổ điển, khi nhập điểm GV nhập bình thường.
   
       3. Giao diện trang GVCN: Đây là trang chính cho GVCN, tất cả những lựa chọn đều bắt đầu từ đây.
 
cn1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LL
     3.1. Mục Lý lịch học sinh: 
 
-  Trang lý lịch học sinh:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý: Ở mục Nam nữ và HS bỏ học hoặc chuyển trường, GVCN thực hiện như sau:
nn1
ct
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HK
    3.2. Mục Tổng hợp điểm HK I, HKII, Cả năm, Tổng hợp kết quả cả năm:
 
3.2.1. Mục Tổng hợp điểm HK I, HKII: (Giao diên và cách sử dụng hai mục đều như nhau, nên tôi chỉ hướng dẫn Tổng hợp HK I)
Trang Tổng hợp điểm HK I:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - GVCN nhập tất cả điểm số vào các cột điểm, xếp loại hạnh kiểm cho HS, ghi số ngày nghỉ có phép ghi vào côt P hoặc không phép vào cột KP.
     - Hệ thống tự tô màu vàng dòng nào có học sinh bỏ học hoặc chuyển đi.
Lưu ý: Để có chức năng hiên màu vàng khi học sinh bỏ học hoặc chuyển đi, GVCN phải cập nhật vào LLHS ở mục "Học sinh bỏ học hoặc chuyển đi".
   
3.2.2. Mục Tổng hợp điểm cả năm và Tổng hợp kết quả cả năm: đều do hệ thống tự động tính :
thcn