PHÒNG GD&ĐT LĂK DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC: 2013-2014
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC SINH TIÊN TIẾN 
TT HỌ VÀ TÊN GIỚI
TÍNH
NGÀY SINH LỚP HỌC
LỰC
HẠNH
KIỂM
DANH HIỆU GHI
CHÚ
1 NGUYỄN LINH CHI NỮ 1/1/2002 6A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
2 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN NỮ 31/01/2002 6A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
3 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN NỮ 6/2/2002 6A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
4 BÙI NHẬT THÀNH NAM 17/01/2002 6A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
5 NGUYỄN NGỌC THẮNG NAM 15/05/2002 6A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
6 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG UYÊN NỮ 10/12/2002 6A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
7 ĐINH NGỌC ANH NAM 19/04/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
8 NGUYỄN THỊ DIỄM NỮ 20/08/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
9 BÙI THỊ THÙY DƯƠNG NỮ 27/06/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
10 NGUYỄN THỊ ĐIỆP NỮ 20/08/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
11 NGUYỄN THỊ BẢO HÂN NỮ 22/04/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
12 NGUYỄN MẠNH HUY NAM 19/10/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
13 NGUYỄN THU HUYỀN NỮ 1/2/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
14 LÊ MINH HƯNG NAM 21/01/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
15 NGUYỄN THỊ MẾN NỮ 20/01/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
16 HUỲNH THỊ THANH NGÂN NỮ 17/06/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
17 ĐÀM PHÚ QUỐC NAM 12/10/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
18 PHAN THANH THIỆN NAM 5/8/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
19 NGUYỄN TRẦN ANH THỊNH NAM 30/08/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
20 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG NỮ 30/05/2002 6B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
21 ĐẶNG THỊ HUYỀN NỮ 18/04/2002 6C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
22 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN NỮ 7/7/2002 6C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
23 NGUYỄN ĐÕ Ý NHI NỮ 23/09/2002 6C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
24 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH NỮ 15/07/2002 6C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
25 ĐINH NGỌC MINH THƯ NỮ 9/3/2002 6C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
26 ĐINH THỊ NHƯ Ý NỮ 10/1/2002 6C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
27 PHẠM DUY KHÁNH NAM 24/05/2002 6D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
28 TRƯƠNG TUẤN KIỆT NAM 10/10/2002 6D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
29 LƯU THỊ HUỆ LINH NỮ 14/03/2002 6D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
30 BÙI HẢI NAM NAM 10/11/2002 6D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
31 NGUYỄN NGỌC NHI NỮ 24/09/2002 6D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
32 NGUYỄN THIÊN QUÝ NAM 2/1/2002 6D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
33 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH NỮ 14/08/2002 6D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
34 LA CHIẾN THẮNG NAM 20/08/2002 6D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
35 VÕ THỊ CẨM TIÊN NỮ 21/03/2002 6D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
36 PHẠM THỊ TỴ NỮ 28/01/2002 6D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
37 ĐỖ THẾ ANH NAM 8/2/2001 7A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
38 NGUYỄN THỊ VÂN ANH NỮ 11/8/2001 7A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
39 DƯƠNG THỊ THU HÀ NỮ 18/06/2001 7A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
40 HOÀNG THỊ HẰNG NỮ 15/07/2001 7A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
41 BÙI THỊ THÚY HIỀN NỮ 22/10/2001 7A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
42 PHẠM THỊ HÒA NỮ 10/4/2001 7A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
43 TRƯƠNG THỊ TỐ NGA NỮ 9/10/2001 7A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
44 H'  OANH RYAM NỮ 31/08/2001 7A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
45 ĐOÀN NGUYỄN THU TRANG NỮ 1/11/2001 7A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
46 NGUYỄN THỊ HOÀI NỮ 20/11/2001 7B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
47 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG NỮ 10/6/2001 7B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
48 ĐINH THỊ LINH NỮ 5/1/2001 7B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
49 TRẦN THỊ CHÂU LOAN NỮ 12/1/2001 7B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
50 HUỲNH THỊ TIỀN NỮ 13/05/2001 7B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
51 ĐÀO THỊ CẨM TÚ NỮ 28/11/2001 7B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
52 BÙI THỊ HẢI YẾN NỮ 9/11/2001 7B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
53 VŨ HẢI ANH NAM 9/3/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
54 NGUYỄN THỊ MAI HẬU NỮ 9/6/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
55 PHẠM TRỌNG TRUNG HIẾU NAM 15/04/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
56 ĐỖ THỊ TRÚC LY NỮ 16/11/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
57 PHẠM THỊ LINH NHI NỮ 18/09/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
58 VŨ UYÊN NHI NỮ 12/1/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
59 PHẠM TRỌNG TẤN PHƯỚC NAM 15/04/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
60 HOÀNG THỊ THÚY NỮ 14/06/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
61 TRẦN NGỌC ANH THƯ NỮ 8/6/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
62 TRẦN HẠNH TRANG NỮ 16/08/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
63 PHẠM THỊ HƯƠNG TRANG NỮ 29/04/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
64 PHẠM THỊ THANH TUYỀN NỮ 24/04/2001 7C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
65 MAI  KHANH NỮ 3/8/2001 7D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
66 LÊ THÚY NGA NỮ 28/08/2001 7D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
67 LÊ THỊ THƯƠNG NỮ 20/04/2001 7D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
68 VÕ THỊ THÙY TRANG NỮ 23/03/2001 7D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
69 LÊ KỲ ANH NỮ 9/4/2000 8A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
70 NGUYỄN PHI ANH NAM 13/05/2000 8A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
71 NGUYỄN ĐỨC BÌNH NAM 8/1/2000 8A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
72 LÊ MINH ĐỨC NAM 29/11/2000 8A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
73 CAO THỊ NHUNG NỮ 10/3/2000 8A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
74 TRẦN HOÀNG PHÚ NAM 10/11/2000 8A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
75 NGUYỄN THỊ ĐỖ QUYÊN NỮ 22/10/2000 8A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
76 TRỊNH HUYỀN TRANG NỮ 26/06/2000 8A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
77 HOÀNG NGỌC THANH BÌNH NAM 30/01/2000 8B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
78 LÊ THỊ BÌNH NỮ 20/01/2000 8B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
79 NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH NỮ 18/03/2000 8B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
80 VŨ THỊ MỸ DUYÊN NỮ 13/08/2000 8B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
81 LÊ KHÁNH LINH NỮ 19/04/2000 8B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
82 NGÔ THỊ KHÁNH LINH NỮ 1/2/2000 8B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
83 NGUYỄN TRẦN HỒNG LINH NỮ 15/03/2000 8B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
84 PHAN THỊ QUÝ NỮ 1/4/2000 8B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
85 NGUYỄN THỊ THU THẢO NỮ 26/05/2000 8B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
86 TRẦN TRUNG TRỰC NAM   8B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
87 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN NỮ 1/10/2000 8B KHÁ TỐT XUẤT SẮC  
88 NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN NỮ 17/11/2000 8C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
89 BÙI MINH HIẾU NAM 15/08/2000 8C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
90 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NỮ 20/04/2000 8C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
91 HUỲNH THỊ NGỌC LOAN NỮ 12/3/2000 8C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
92 TRẦN THỊ KHÁNH LY NỮ 10/8/2000 8C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
93 TRẦN THỊ TRÀ MY NỮ 2/3/2000 8C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
94 PHAN THỊ NHẬT NGA NỮ 14/11/2000 8C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
95 BÙI VŨ THU UYÊN NỮ 20/12/2000 8C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
96 VŨ TRƯỜNG HUY NAM 12/10/2000 8D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
97 ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN NỮ 24/02/2000 8D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
98 BÙI PHƯƠNG NAM NAM 31/08/2000 8D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
99 TRƯƠNG THANH NGÂN NỮ 9/11/2000 8D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
100 TRẦN NGUYỄN VIỆT THẮNG NAM 17/09/2000 8D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
101 PHAN HOÀI THƯƠNG NỮ 1/10/2000 8D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
102 TRỊNH THU HUYỀN TRANG NỮ 20/08/2000 8D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
103 PHẠM NGỌC TRÂM NỮ 19/04/2000 8D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
104 THÁI NGỌC ÁNH Nữ 19/01/1999 9A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
105 LÊ THỊ NGỌC BÍCH Nữ 25/02/1999 9A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
106 NGUYỄN THANH ĐẠT Nam 18/04/1999 9A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
107 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 17/01/1999 9A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
108 LÊ NỮ MINH HUỆ Nữ 02/02/1999 9A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
109 ĐÀO THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 22/02/1999 9A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
110 HOÀNG TRỌNG NGUYÊN KHA Nam 23/06/1999 9A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
111 VŨ THỊ KIỀU LOAN Nữ 08/03/1999 9A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
112 NGUYỄN HOÀNG NHI Nữ 16/06/1999 9A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
113 MAI CAO VĨ Nam 06/06/1999 9A GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
114 LÝ HOÀNG BẢO LÂM Nữ 26/05/1999 9B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
115 HÀ THỊ THÙY LINH Nữ 30/04/1999 9B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
116 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 21/11/1999 9B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
117 NGUYỄN CẨM TRANG Nữ 17/05/1999 9B GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
118 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 10/08/1999 9C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
119 TRẦN THỊ ÁNH Nữ 24/09/1999 9C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
120 LÊ TRẦN THÙY DUNG Nữ 06/07/1999 9C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
121 LÊ THỊ THU HÀ Nữ 02/02/1999 9C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
122 MAI THỊ HIỀN Nữ 13/11/1999 9C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
123 ĐÀO THỊ NGỌC KHUYÊN Nữ 28/11/1999 9C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
124 ĐẬU ÁNH LINH Nữ 26/08/1999 9C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
125 TÔ PHƯƠNG UYÊN Nữ 21/03/1999 9C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
126 HOÀNG  VINH NIÊ Nữ 05/02/1999 9C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
127 THÁI THỊ YẾN Nữ 20/01/1999 9C GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
128 HOÀNG THỊ TRỌNG ANH Nữ 08/10/1999 9D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
129 NGUYỄN PHẠM MỸ LINH Nữ 03/01/1999 9D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
130 MAI ĐIỀN YẾN LINH Nữ 03/01/1999 9D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
131 LÊ THI NHƯ MAI Nữ 04/06/1999 9D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
132 LÝ DIỄM MY Nữ 10/04/1999 9D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
133 VŨ THỊ KIM OANH Nữ 05/06/1999 9D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
134 PHẠM THỊ THẢO Nữ 13/09/1999 9D GIỎI TỐT XUẤT SẮC  
                 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC SINH TIÊN TIẾN 
135 NGÔ MINH ANH NỮ 22/03/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
136 NGUYỄN THẾ ANH NAM 3/3/2002 6A KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
137 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH NỮ 10/8/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
138 PHẠM THỊ NGỌC ĐƯỢC NỮ 18/03/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
139 PHẠM THANH HOÀI NAM 11/12/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
140 ĐINH THỊ HUYỀN NỮ 18/12/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
141 VŨ VĂN HƯNG NAM 5/11/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
142 NGUYỄN MAI KIỀU LINH NỮ 11/9/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
143 LÊ NGUYỄN QUỲNH NHƯ NỮ 10/9/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
144 NGUYỄN THÁI THỌ NAM 20/10/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
145 LÊ VIẾT THOẠI NAM 22/10/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
146 HOÀNG THỊ LỆ THU NỮ 8/6/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
147 NGUYỄN THÙY TRANG NỮ 8/1/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
148 VÕ THỊ THÚY VI NỮ 20/10/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
149 HUỲNH THỊ HỒNG XUÂN NỮ 24/11/2002 6A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
150 NGUYỄN THÁI ANH NAM 26/08/2002 6B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
151 HÀ NGỌC CHÂU NAM 21/06/2002 6B KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
152 ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAM NỮ 7/9/2002 6B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
153 NGUYỄN THANH QUỲNH NỮ 24/10/2002 6B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
154 NGÔ VĂN THÀNH NAM 29/08/2002 6B KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
155 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO NỮ 27/01/2002 6B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
156 NGUYỄN MINH THÙY NỮ 24/02/2002 6B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
157 TRẦN  TIẾN NAM 8/10/2002 6B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
158 TÔ VĂN TRƯỜNG NAM 5/9/2002 6B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
159 ĐOÀN THỊ MỸ CHÂU NỮ 13/06/2002 6C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
160 LÃ THỊ HUYỀN NỮ 28/01/2002 6C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
161 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG NỮ 31/12/2002 6C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
162 LÊ VÕ NHẬT LINH NỮ 1/9/2002 6C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
163 NGUYỄN ANH QUỐC NAM 7/2/2002 6C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
164 TRẦN ĐỨC THỊNH NAM 17/07/2002 6C KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
165 CAO XUÂN TOẢN NAM 19/03/2002 6C KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
166 NGUYỄN ANH TÚ NAM 29/11/2002 6C KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
167 CAO ĐĂNG MINH TÚ NAM 16/10/2002 6C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
168 NGUYỄN THỊ VÂN NỮ 4/7/2002 6C KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
169 LÊ THỊ MỘNG DUYÊN NỮ 9/4/2002 6D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
170 PHẠM VĂN HIẾU NAM 7/2/2002 6D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
171 TRẦN THỊ HƯƠNG NỮ 26/05/2002 6D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
172 PHẠM DUY KHANH NAM 24/05/2002 6D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
173 NGÔ THỊ KIỀU NỮ 11/4/2002 6D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
174 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC NỮ 15/06/2002 6D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
175 CAO ĐẮC NGUYÊN NAM 2/7/2002 6D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
176 NGUYỄN XUÂN PHÚC NAM 24/11/2002 6D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
177 NGUYỄN VĂN PHỤNG NAM 16/06/2002 6D KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
178 DƯƠNG ANH TUẤN NAM 6/9/2002 6D KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
179 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT NỮ 2/6/2002 6D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
180 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG UYÊN NỮ 28/08/2002 6D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
181 NGUYỄN CHÍ CÔNG NAM 12/1/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
182 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP NỮ 4/10/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
183 H'  HÀ-RƠYAM NỮ 21/07/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
184 VŨ THỊ HƯƠNG NỮ 7/12/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
185 DƯƠNG HOÀNG KHANH NAM 9/3/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
186 UÔNG THỊ ÁI LINH NỮ 27/01/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
187 PHAN HẢI NAM NAM 23/11/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
188 PHẠM HOÀNG KIM OANH NỮ 21/05/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
189 NGUYỄN VĂN QUYỀN NAM 25/12/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
190 NGUYỄN DIỄM QUỲNH NỮ 15/07/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
191   SIM BUÔN KRÔNG NỮ 10/3/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
192 LÊ THỊ THANH NỮ 3/4/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
193 HỒ THỊ THU THÙY NỮ 8/11/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
194 HOÀNG THỊ THÙY TRANG NỮ 27/09/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
195 HỒ VĂN TUẤN NAM 24/01/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
196 HUỲNH PHI YẾN NỮ 15/05/2001 7A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
197 NGUYỄN VĂN ANH NAM 23/10/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
198 TRẦN THỊ ÁNH NỮ 17/09/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
199 LÊ TRƯƠNG NGỌC ÁNH NỮ 14/01/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
200 ĐOÀN NGỌC BẢO NAM 19/02/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
201 LÊ ĐỨC DUYỆT NAM 25/06/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
202 CAO THỊ HIỀN NỮ 25/03/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
203 Y  HOÀNG BKRÔNG NAM 11/10/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
204 H  HUYỀN-DU NỮ 21/09/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
205 TRẦN THỊ KIM NGÂN NỮ 14/03/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
206 DƯƠNG THỊ THÚY NGÂN NỮ 13/05/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
207 TRẦN THỊ THU THẢO NỮ 5/10/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
208 VÕ THỊ KIM THƯ NỮ 14/02/2001 7B KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
209 TRẦN QUỐC TRUNG NAM 6/9/2001 7B KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
210 NGÔ QUỐC VIỆT NAM 6/7/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
211 NGUYỄN ĐÌNH VŨ NAM 10/2/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
212 PHAN HỒNG TRIỆU VY NỮ 11/2/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
213 TRẦN NGUYỄN TƯỜNG VY NỮ 6/4/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
214 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN NỮ 5/1/2001 7B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
215 NGUYỄN QUANG BẮC NAM 1/11/2000 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
216 NGUYỄN HỮU BÌNH NAM 25/07/2001 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
217 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH NỮ 2/5/2001 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
218 TRẦN THỊ HỒNG NỮ 6/4/2001 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
219 H  MAI BUÔN ĐÁP NỮ 4/3/2001 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
220 NGUYỄN VĂN PHỤNG NAM 8/9/2001 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
221 NGUYỄN VĂN SƠN NAM 8/11/2001 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
222 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO NỮ 10/6/2001 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
223 NGUYỄN QUANG THUẬN NAM 14/11/2001 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
224 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN NỮ 15/07/2001 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
225 NGUYỄN VĂN TRỌNG NAM 18/06/2001 7C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
226 BÙI THỊ VÂN ANH NỮ 2/9/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
227 NGUYỄN NGỌC ÁNH NỮ 26/10/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
228 ĐINH NGỌC DŨNG NAM 16/02/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
229 LÊ THỊ HÀ GIANG NỮ 5/7/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
230 NGUYỄN MINH HIỂN NAM 20/12/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
231 TRƯƠNG VĂN HÙNG NAM 22/02/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
232 HÀ THỊ LINH NỮ 25/06/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
233 TRẦN DIỄM MY NỮ 12/6/2001 7D KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
234 NGUYỄN THỊ TRÀ MY NỮ 24/10/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
235 ĐINH NGUYỄN KIM NGÂN NỮ 26/12/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
236 VƯƠNG NHƯ QUỲNH NỮ 9/10/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
237 LÊ MINH THÀNH NAM 31/05/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
238 NGUYỄN DUY THỊNH NAM 21/01/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
239 MAI PHƯƠNG THỦY NỮ 15/03/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
240 PHAN THỊ THU TRANG NỮ 8/5/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
241 TRẦN QUANG VINH NAM 30/04/2001 7D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
242 TRIỆU THỊ ÁNH NỮ 14/04/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
243 TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN NỮ 19/10/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
244 NGUYỄN THỊ THU HIỀN NỮ 1/5/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
245 ĐÀO QUANG HUYNH NAM 11/12/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
246 NGUYỄN THỊ THU KHÁNH NỮ 24/01/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
247 Y  LÂM ĐĂK BINH NAM 16/08/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
248 TRẦN THỊ BẢO NGỌC NỮ 26/08/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
249 MAI THANH NHÂN NAM 21/06/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
250 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG NỮ 31/07/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
251 NGUYỄN THỊ THIÊN THẢO NỮ 25/06/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
252 LÊ THỊ THỦY NỮ 8/1/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
253 NGUYỄN THỊ THANH THÚY NỮ   8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
254 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC NỮ 28/10/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
255 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN NỮ 6/7/2000 8A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
256 ĐOÀN THỊ HẢI YẾN NỮ 15/12/2000 8A KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
257 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU NỮ 11/8/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
258 TRẦN MINH CHIẾN NAM 21/10/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
259 NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG NAM 8/9/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
260 NGUYỄN VŨ DUY NAM 22/02/2000 8B KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
261 LÊ LÝ MINH DƯƠNG NAM 13/04/2000 8B KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
262 NGUYỄN VÕ NGÂN HIỀN NỮ 18/06/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
263 PHẠM THỊ THANH HUYỀN NỮ 17/03/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
264 TRẦN TRUNG KIÊN NAM 8/5/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
265 TRƯƠNG HOÀNG LONG NAM 16/02/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
266 TRẦN ĐẶNG NHẬT NAM 10/11/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
267 VÕ THỊ NỮ NỮ 28/08/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
268 SƠ RUK SIU_TIÊN NỮ 4/1/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
269 NGUYỄN PHÙNG KHÁNH SƠN NAM 6/1/2000 8B KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
270 BÙI THỊ PHƯƠNG THANH NỮ 1/2/2000 8B KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
271 PHAN THỊ THẢO NỮ 22/05/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
272 NGÔ HỮU MINH THƯ NỮ 18/05/2000 8B KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
273 TRẦN ANH TUẤN NAM 11/7/2000 8B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
274 LÊ TÙNG CƯƠNG NAM 1/11/2000 8C KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
275 CAO HỮU NGỌC HOÀN NAM 2/8/2000 8C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
276 BÙI THỊ THU HƯƠNG NỮ 15/04/2000 8C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
277 TRỊNH NGỌC QUỐC KHÁNH NAM 2/9/2000 8C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
278 LÊ THIÊN LONG NAM 24/09/2000 8C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
279 NGUYỄN KHÁNH LY NỮ 15/10/2000 8C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
280 ĐOÀN HỒNG UYỂN MY NỮ 4/1/2000 8C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
281 NGUYỄN THỊ TRÀ MY NỮ 21/10/2000 8C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
282 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC NỮ 11/7/2000 8C KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
283 VŨ HOÀNG PHƯỚC NỮ 28/02/2000 8C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
284 Y  CHÂU_DU NAM 4/10/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
285 NGUYỄN VĂN ĐẠT NAM 7/3/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
286 Y DU ĐẠT ĐAK CĂT NAM 2/1/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
287 H - HẰNG_DU NỮ 24/12/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
288 TRẦN THỊ HOÀI NỮ 10/11/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
289 VŨ THỊ LAN NỮ 6/4/2000 8D KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
290 VŨ QUYẾT BẢO LONG NAM 15/12/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
291 VŨ THỊ NGUYỆT NỮ 10/7/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
292 BÙI THỊ KIM QUYÊN NỮ 6/5/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
293 NGUYỄN ĐẶNG DIỄM QUỲNH NỮ 7/11/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
294 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH NỮ 5/7/2000 8D KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
295 LÊ THÁI SƠN NAM 2/5/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
296 MAI THỊ HUYỀN TRANG NỮ 16/01/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
297 NGUYỄN MINH TUỆ NAM 6/3/2000 8D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
298 NGUYỄN THANH VÂN NỮ 16/06/2000 8D KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
299 NGUYỄN ĐÌNH HẢI HÀ Nam 03/09/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
300 BÙI QUANG HUY Nam 13/02/1999 9A KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
301 HUỲNH VĂN KHẲM Nam 25/12/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
302 PHẠM NGỌC KIÊN Nam 21/03/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
303 THÁI TRÀ MY Nữ 17/09/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
304 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Nữ 16/06/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
305 NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG Nữ 13/06/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
306 NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG Nam 08/06/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
307 PHẠM HỒNG TẤN Nam 14/03/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
308 TRẦN THỊ DIỄM THANH Nữ 12/06/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
309 NGUYỄN PHÚ THỊNH Nam 12/06/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
310 PHẠM THỊ HÀ TRANG Nữ 28/06/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
311 ĐỖ THỊ THUỲ TRANG Nữ 03/04/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
312 NGUYỄN HUỲNH KIỀU TRINH Nữ 24/09/1999 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
313 Y'  TÚ .BUÔN DAP Nam 02/01/1998 9A KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
314 TRẦN THỊ BÍCH AN Nữ 27/12/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
315 TRẦN THỊ ANH ĐÀO Nữ 24/07/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
316 TRẦN THỊ THANH HUYỀN Nữ 24/08/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
317 BÙI THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 05/08/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
318 TRẦN QUANG THẮNG Nam 24/08/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
319 TRẦN THỊ VĂN THƯƠNG Nữ 06/10/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
320 NGUYỄN ĐOÀN HUYỀN TRANG Nữ 24/05/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
321 NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG Nữ 07/01/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
322 LÊ THỊ CẨM TÚ Nữ 12/11/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
323 TRẦN BÁ LAN VI Nữ 14/12/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
324 PHẠM THỊ HOÀNG YẾN Nữ 27/06/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
325 H  YẾN BDAP Nữ 27/03/1999 9B KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
326 VŨ THỊ  NGỌC ANH Nữ 12/10/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
327 NGUYỄN TRẦN THÚY ANH Nữ 10/10/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
328 PHẠM TIẾN ANH Nam 26/07/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
329 H'  HUỆ ĐAK CĂT Nữ 16/06/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
330 BÙI KHẮC HUY Nam 26/08/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
331 BÙI QUANG HUY Nam 25/08/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
332 HỒ VĂN HY Nam 10/04/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
333 H'  NGA KBUÔR Nữ 17/05/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
334 PHAN DUY PHONG Nam 08/05/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
335 NGUYỄN CAO THANH Nam 23/06/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
336 PHAN TRUNG TRỰC Nam 18/04/1999 9C KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
337 TRƯƠNG QUANG ĐẠT Nam 15/01/1999 9D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
338 NGUYỄN BẢO HÀ Nữ 17/07/1999 9D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
339 TRẦN ĐẶNG KIM NGÂN Nữ 16/11/1999 9D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
340 LÊ THỊ NGUYÊN Nữ 02/02/1999 9D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
341 NGUYỄN ANH TÀI Nam 10/02/1999 9D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
342 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO Nữ 10/05/1999 9D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
343 TRẦN PHƯƠNG THẢO Nữ 30/04/1999 9D KHÁ TỐT TIÊN TIẾN  
344 LÊ THỊ BÍCH TRÂM Nữ 08/11/1999 9D KHÁ KHÁ TIÊN TIẾN  
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC SINH TIÊN TIẾN HỌC KỲ II
1 DƯƠNG THỊ QUỲNH NGỌC     6B        
2 PHAN KIM DUNG     6D        
3 H ĐÚP ĐAK CĂT     7A        
4 ĐẶNG QUANG HÙNG     7D        
5 TRẦN MINH CHIẾN     7B        
6 NÔNG THỊ KIM THƯ     8C        
HIỆU TRƯỞNG
PHẠM THẾ HỆ