TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM Tổng hợp
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A Năm học: 2016 -  2017
GVCN: Lâm Sơn Hải
Stt Họ và  Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Tên cha Tên mẹ Địa chỉ Ghi chú
1 Trần Thị Ngọc Ánh x 6/23/2008          
2 Đỗ Văn Cao   12/25/2008          
3 Trần Bảo Huy   2/26/2008          
4 Đỗ Đức Duy   6/19/2008          
6 Phạm Văn Đầy   11/4/2008          
5 Trần Vũ Hà   4/11/2008          
7 Trần Gia Hân x 3/19/2008          
8 Cao Trung Hiếu   1/1/2008          
9 Cao Hoàng Khang   1/1/2008          
10 Nguyễn Bảo Khang   1/18/2008          
11 Giáp Mỹ Kỳ x 1/24/2008          
14 Dương Quỳnh Lê x 4/2/2008          
13 Cao Kha Ly x 10/13/2008          
12 Đỗ Thị Diễm My x 1/17/2008          
15 Nguyễn Kiều My x 11/6/2008          
16 Nguyễn Ngọc Ngự x 6/28/2008          
17 Trần Thị Hồng Nhung x 7/1/2008          
18 Trương Văn Phú   10/29/2008          
19 Đinh Minh Phúc   8/14/2008          
21 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương x 6/26/2008          
20 Trần Minh Quốc   10/9/2008          
22 Lê Phạm Phương Thảo x 6/2/2008          
23 Trang Phúc Thịnh   2/7/2008          
25 Phạm Tiến Thịnh   5/1/2008          
24 Nguyễn Phan Trung Tính   9/5/2008          
27 Cao Lê Thu Trâm x 6/10/2008          
26 Phạm Thị Bảo Trân x 10/4/2008          
28 Nguyễn Cao Trí   9/3/2008          
29 Đỗ Thị Ngọc Trinh x 3/16/2008          
30 Nguyễn Ngọc Minh Tuệ x 2/27/2008          
31 Nguyễn Thanh Vũ   6/4/2008          
32 Trần Thị Thúy Vy x 9/4/2008          
33 Trần Thị Tường Vy x 1/12/2008          
34 Đỗ Khương Ngọc Yến x 2/14/2008          
35                
36                
37                
38                
39                
40                
34 18
ĐỘ TUỔI
TSHS 6 7 8 9 10 11 12
34 0 0 34 0 0 0 0