TT Họ và tên Lớp Văn Hóa Sinh Anh  Toán Sử Tổng X.Thứ Ghi chú
1 Nguyễn Việt An 10A1 7 9 10 9 9 7 51 10  
2 Đào Ngọc Anh 10A1 5 8 8 9 9 7 46 81  
3 Hà Lê Quế Anh 10A1 7 9 9 9 7 5 46 81  
4 Đào Thị Ngọc Ánh 10A1 6 8 10 10 9 8 51 10  
5 Trịnh Thị Thuỳ Dung 10A1 8 7 9 9 9 6 48 44  
6 Nguyễn Đặng Dũng 10A1 7 9 9 9 9 7 50 16  
7 Hách Hải Dương 10A1 7 10 10 9 9 8 53 3  
8 Lê Văn Đức 10A1 8 7 8 9 9 7 48 44  
9 Nguyễn Văn Đức 10A1 7 10 9 8 8 7 49 31  
10 Ngô Ngân Giang 10A1 9 10 9 9 9 9 55 1  
11 Lê Thanh Hải 10A1 7 8 9 10 9 7 50 16  
12 Trịnh Thị Hằng 10A1 7 9 10 9 9 7 51 10  
13 Hoàng Phúc Hiếu 10A1 6 6 9 9 9 7 46 81  
14 Lê Minh Hiếu 10A1 7 7 9 10 9 6 48 44  
15 Lê Công Hoàng 10A1 6 8 9 8 9 7 47 66  
16 Trịnh Thị Huệ 10A1 8 9 10 7 8 8 50 16  
17 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10A1 7 9 8 8 9 7 48 44  
18 Phạm Thị Huyền 10A1 7 9 10 9 9 8 52 7  
19 Trần Thị Thanh Huyền 10A1 8 9 9 10 9 9 54 2  
20 Nguyễn Đức Huynh 10A1 6 10 9 8 8 6 47 66  
21 Nguyễn Thị Lan Hương 10A1 7 9 8 8 8 6 46 81  
22 Nguyễn Bảo Khánh 10A1 7 9 9 9 8 7 49 31  
23 Lê Thị Hoài Linh 10A1 8 10 10 10 9 5 52 7  
24 Nguyễn Khánh Linh 10A1 7 9 9 6 7 6 44 110  
25 Phạm Thị Thanh Loan 10A1 7 9 9 10 9 8 52 7  
26 Trịnh Tiến Lực 10A1 7 10 9 7 9 6 48 44  
27 Trịnh Huyền Ly 10A1 8 10 9 9 9 8 53 3  
28 Lưu Trần Mạnh 10A1 8 10 9 8 8 6 49 31  
29 Vũ Văn Mạnh 10A1 6 10 9 8 9 6 48 44  
30 Trịnh Đức Minh 10A1 6 8 8 6 8 7 43 129  
31 Lê Thị Kim Ngân 10A1 6 9 8 8 9 7 47 66  
32 Lê Thị Nguyệt 10A1 6 9 9 8 9 7 48 44  
33 Nguyễn Hồng Sơn 10A1 7 9 7 3 9 7 42 153  
34 Lê Phương Thanh 10A1 7 9 9 7 9 7 48 44  
35 Đào Xuân Thành 10A1 6 9 8 8 9 7 47 66  
36 Phạm Trịnh Nhật Thành 10A1 7 9 10 6 9 7 48 44  
37 Lê Văn Thắng 10A1 6 8 10 3 9 5 41 176  
38 Nguyễn Văn Tiến 10A1 5 10 9 6 9 7 46 81  
39 Bùi Thanh Tùng 10A1 8 10 9 7 9 7 50 16  
40 Lê Vĩnh Tùng 10A1 7 10 10 6 9 8 50 16  
41 Trịnh Hữu Tùng 10A1 7 9 9 9 10 6 50 16  
42 Trịnh Anh Văn 10A1 5 10 9 8 10 7 49 31  
43 Đinh Thị Hồng Vân 10A1 6 8 9 6 8 4 41 176  
    10A1 6.8 8.9 9.0 8.0 8.8 6.8      
1 Nguyễn Hoàng Anh 10A2 5 5 7 5 5 7 34 341  
2 Nguyễn Tú Anh 10A2 5 6 4 8 9 7 39 232  
3 Vũ Tuấn Anh 10A2 5 5 6 9 7 7 39 232  
4 Nguyễn Quốc Cường 10A2 5 9 5 7 7 5 38 253  
5 Lê Thị Kim Dung 10A2 8 9 7 9 8 5 46 81  
6 Ngô Thuỳ Dung 10A2 6 8 5 8 8 6 41 176  
7 Vũ Xuân Dương 10A2 5 8 5 9 8 5 40 211  
8 Lưu Việt Đức 10A2 4 5 9 8 8 7 41 176  
9 Phạm Hồng Đức 10A2 7 10 9 8 8 8 50 16  
10 Đào Thị Hoa 10A2 6 6 4 5 6 7 34 341  
11 Lê Xuân Hoàng 10A2 7 8 7 8 8 6 44 110  
12 Lê Xi Ka 10A2 6 9 4 6 6 6 37 275  
13 Lưu Văn Kiên 10A2 6 6 3 7 7 5 34 341  
14 Hoàng Lê Mai Linh 10A2 3 6 6 8 4 2 29 426  
15 Nguyễn Nhật Linh 10A2 6 8 7 6 4 6 37 275  
16 Lê Thị Mai 10A2 6 10 9 8 9 8 50 16  
17 Trịnh Xuân Minh 10A2 6 6 7 7 6 5 37 275  
18 Vũ Hồng Minh 10A2 5 7 7 9 7 6 41 176  
19 Trịnh Thị Nguyệt 10A2 7 9 8 9 7 7 47 66  
20 Vũ Hồng Nhung 10A2 6 8 7 7 7 6 41 176  
21 Lê Nam Phong 10A2 5 8 10 8 8 6 45 98  
22 Lê Thị Lan Phương 10A2 6 9 10 8 8 7 48 44  
23 Nghiêm Thị Phương 10A2 6 9 7 7 8 6 43 129  
24 Trịnh Minh Quân 10A2 5 9 7 4 7 4 36 297  
25 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10A2 6 5 7 6 6 7 37 275  
26 Nguyễn Thanh Tâm 10A2 6 8 4 7 5 6 36 297  
27 Phạm Lê Tiến 10A2 5 8 8 4 9 8 42 153  
28 Lê Anh Tôn 10A2 4 5 7 7 8 7 38 253  
29 Lê Anh Tú 10A2 6 8 7 9 7 6 43 129  
30 Trịnh Anh Tuấn 10A2 7 9 7 5 8 7 43 129  
31 Trịnh Văn Tùng 10A2 6 9 7 8 9 7 46 81  
32 Trương Thị Trang Thơ 10A2 6 8 7 8 8 7 44 110  
33 Nguyễn Thị Thu 10A2 6 8 8 8 5 7 42 153  
34 Bùi Thị Huyền Trang 10A2 0 8 7 8 9 8 40 211 VP Văn
35 Lưu Huyền Trang 10A2 7 8 6 5 9 8 43 129  
36 Nguyễn Thị Thu Trang 10A2 6 9 6 7 8 7 43 129  
37 Đỗ Nguyễn Minh Trung 10A2 3 6 8 5 7 5 34 341  
38 Lê Thị Vân 10A2 7 9 9 7 9 7 48 44  
39 Trịnh Thị Hồng Vân 10A2 7 8 6 6 8 6 41 176  
40 Trần Đức Vinh 10A2 5 8 6 7 7 6 39 232  
41 Đỗ Thị Yến 10A2 6 9 9 8 8 7 47 66  
42 Lê Thanh Tùng 10A2 5 8 4 5 8 6 36 297  
43 Phạm Đức Anh 10A2 5 9 3 7 8 7 39 232  
    10A2 5.6 7.7 6.7 7.1 7.3 6.3      
1 Lê Đức Anh 10A3 5 3 6 8 7 3 32 380  
2 Lê Quốc Anh 10A3 5 5 6 7 5 6 34 341  
3 Vũ Đức Anh 10A3 6 9 5 9 9 7 45 98  
4 Trịnh Tiến Dũng 10A3 6 9 6 8 8 6 43 129  
5 Bùi Đại Dương 10A3 5 8 7 7 7 6 40 211  
6 Cao Hải Dương 10A3 6 8 9 9 8 6 46 81  
7 Lê Văn Dương 10A3 5 5 7 8 7 5 37 275  
8 Bùi Văn Anh Đức 10A3 7 4 6 8 8 5 38 253  
9 Lê Trí Đức 10A3 7 9 9 9 9 5 48 44  
10 Nguyễn Văn Đức 10A3 6 7 6 4 5 7 35 316  
11 Nguyễn Thị Giang 10A3 5 5 4 9 7 7 37 275  
12 Lê Thị Hiền 10A3 7 9 9 5 8 8 46 81  
13 Lưu Trung Hoàng 10A3 7 6 8 8 9 5 43 129  
14 Nguyễn Đức Hoàng 10A3 5 6 7 8 9 4 39 232  
15 Nguyễn Thị Hồng 10A3 6 8 10 9 8 8 49 31  
16 Vũ Thị Thu Hồng 10A3 7 8 9 9 8 7 48 44  
17 Nguyễn Đình Hùng 10A3 5 8 8 7 7 5 40 211  
18 Vũ Thế Kiệt 10A3 6 9 4 7 8 4 38 253  
19 Lê Thị Là 10A3 7 9 8 7 8 5 44 110  
20 Trịnh Đức Mạnh 10A3 5 8 7 7 7 4 38 253  
21 Lê Đình Minh 10A3 5 5 8 5 5 4 32 380  
22 Trịnh Đức Minh 10A3 6 5 7 5 7 6 36 297  
23 Cao Tây Nguyên 10A3 6 7 5 6 7 7 38 253  
24 Bùi Hồng Nhung 10A3 7 8 8 9 9 7 48 44  
25 Vũ Thị Kim Oanh 10A3 7 8 8 7 9 7 46 81  
26 Lê Hồng Phong 10A3 4 6 9 7 8 6 40 211  
27 Ngô Minh Phúc 10A3 5 7 9 8 7 5 41 176  
28 Lê Ngọc Phương 10A3 5 6 9 8 8 6 42 153  
29 Lê Thị Phương 10A3 6 9 7 5 6 8 41 176  
30 Hoàng Minh Quang 10A3 6 9 7 5 9 7 43 129  
31 Lê Hồng Quân 10A3 6 9 4 3 9 3 34 341  
32 Nguyễn Hoài Quý 10A3 7 9 9 4 10 9 48 44  
33 Trịnh Thị Sáng 10A3 8 9 8 5 10 7 47 66  
34 Trịnh Ngọc Sơn 10A3 4 8 3 2 8 4 29 426  
35 Nguyễn Thanh Tâm 10A3 5 9 8 7 9 6 44 110  
36 Đỗ Anh Tuấn 10A3 5 6 3 5 8 7 34 341  
37 Trịnh Thanh Tùng 10A3 7 9 5 3 8 6 38 253  
38 Lê Thị Huyền Thương 10A3 7 9 8 8 7 8 47 66  
39 Lê Huyền Trang 10A3 5 7 6 6 8 8 40 211  
40 Nguyễn Thị Tố Uyên 10A3 6 8 6 7 8 7 42 153  
41 Lê Tuấn Việt 10A3 6 9 7 7 10 7 46 81  
42 Nguyễn Thị Hải Yến 10A3 6 9 8 8 9 8 48 44  
43 Lê Hoàng Anh 10A3 4 5 7 8 7 4 35 316  
    10A3 5.8 7.4 7.0 6.8 7.9 6.0      
1 Hách Công Việt Anh 10A4 5 4 6 8 4 6 33 363  
2 Nguyễn Lê Tuấn Anh 10A4 5 5 6 4 7 7 34 341  
3 Lưu Thị Minh Ánh 10A4 0 4 7 9 8 8 36 297 VP Văn
4 Nguyễn Hà Chang 10A4 6 5 9 6 8 7 41 176  
5 Trần Thị Chinh 10A4 7 8 7 9 9 8 48 44  
6 Lê Ngọc Kim Dung 10A4 6 9 7 6 8 5 41 176  
7 Trịnh Xuân Duy 10A4 3 2 5 5 8 5 28 434  
8 Nguyễn Xuân Điệp 10A4 7 6 7 4 7 6 37 275  
9 Lê Thị Hồng 10A4 7 5 8 8 8 5 41 176  
10 Lê Đức Hùng 10A4 5 9 8 7 7 6 42 153  
11 Ngô Văn Hùng 10A4 4 6 6 6 7 5 34 341  
12 Nguyễn Quốc Hưng 10A4 4 5 8 4 7 4 32 380  
13 Lê Thị Thu Hương 10A4 7 7 7 5 8 7 41 176  
14 Vũ Thị Hương 10A4 6 8 7 6 8 6 41 176  
15 Trịnh Quốc Nhật Minh 10A4 5 6 5 6 7 5 34 341  
16 Nguyễn Thị Huyền My 10A4 6 7 9 4 8 7 41 176  
17 Ngô Thảo Ngân 10A4 7 6 8 7 9 9 46 81  
18 Lê Thị Ngọc 10A4 6 5 7 7 8 8 41 176  
19 Trịnh Thị Ngọc 10A4 7 6 7 6 8 8 42 153  
20 Bùi Thị Nguyệt 10A4 6 9 8 6 9 7 45 98  
21 Mai Thị Sen 10A4 5 9 7 3 8 7 39 232  
22 Lưu Thanh Tâm 10A4 6 9 8 2 8 7 40 211  
23 Trịnh Thị Tình 10A4 6 7 7 6 8 7 41 176  
24 Lê Thị Tú 10A4 6 4 5 3 6 3 27 440  
25 Lưu Anh Tuấn 10A4 4 6 7 3 6 6 32 380  
26 Phạm Văn Tuấn 10A4 3 8 7 7 7 7 39 232  
27 Trịnh Xuân Thái 10A4 5 8 5 3 7 7 35 316  
28 Phạm Văn Thanh 10A4 6 8 5 4 8 6 37 275  
29 Lê Công Thành 10A4 5 9 8 8 9 8 47 66  
30 Lê Thị Phương Thảo 10A4 5 9 8 7 7 6 42 153  
31 Mai Thị Thảo 10A4 6 8 8 7 9 7 45 98  
32 Trương Văn Thắng 10A4 4 7 6 3 7 5 32 380  
33 Nguyễn Thị Kim Thu 10A4 6 6 7 7 4 7 37 275  
34 Đỗ Thị Thuý 10A4 5 9 7 5 8 8 42 153  
35 Trịnh Hoàng Thương 10A4 7 8 8 7 8 6 44 110  
36 Phạm Văn Trung 10A4 0 6 7 6 7 4 30 416 VP Văn
37 Lê Nguyễn Văn Trường 10A4 1 6 7 6 7 5 32 380  
38 Nguyễn Thanh Trường 10A4 6 9 9 5 9 6 44 110  
39 Nguyễn Quang Vũ 10A4 4 7 7 6 6 5 35 316  
40 Lê Minh Tiến 10A4 3 4 8 8 8 6 37 275  
    10A4 5.1 6.7 7.1 5.7 7.5 6.3      
1 Lê Tuấn AnhA 10A5 3 3 6 6 4 5 27 440  
2 Lê Tuấn AnhB 10A5 5 3 4 8 5 6 31 396  
3 Phạm Thị Lan AnhA 10A5 7 6 6 7 7 7 40 211  
4 Phạm Thị Lan AnhB 10A5 6 5 6 9 7 6 39 232  
5 Nguyễn Thị Ánh 10A5 6 3 6 8 6 6 35 316  
6 Phạm Thị Chiên 10A5 6 6 5 9 7 6 39 232  
7 Trịnh Đức Chung 10A5 6 4 6 7 7 5 35 316  
8 Nguyễn Văn Dũng 10A5 5 9 9 7 8 6 44 110  
9 Đào Thị Duyên 10A5 5 3 4 6 6 6 30 416  
10 Lê Hữu Đại 10A5 5 5 3 6 6 3 28 434  
11 Lê Minh Hiếu 10A5 4 4 5 9 4 5 31 396  
12 Nguyễn Văn Hoàng 10A5 5 6 5 5 7 3 31 396  
13 Nguyễn Thị Huệ 10A5 5 6 8 8 7 7 41 176  
14 Đặng Thanh Hương 10A5 7 6 5 8 8 6 40 211  
15 Lê Thị Hương 10A5 8 6 6 7 5 6 38 253  
16 Lê Thu Hương 10A5 8 6 6 6 5 5 36 297  
17 Lê Thị Lâm 10A5 6 8 6 5 6 3 34 341  
18 Trịnh Trọng Lâm 10A5 6 6 6 5 3 3 29 426  
19 Ngô Thị Loan 10A5 6 6 6 3 5 4 30 416  
20 Nguyễn Văn Long 10A5 5 7 5 6 6 4 33 363  
21 Luyện Sỹ Lực 10A5 7 6 7 7 4 2 33 363  
22 Ngô Thanh Nam 10A5 5 6 3 6 4 6 30 416  
23 Lê Thị Minh Ngọc 10A5 8 5 7 7 7 8 42 153  
24 Lê Công Nguyên 10A5 6 8 7 6 8 7 42 153  
25 Cao Anh Quân 10A5 5 9 5 4 7 4 34 341  
26 Lê Thị Thanh Tâm 10A5 5 9 6 2 8 5 35 316  
27 Bùi Kim Tấn 10A5 5 8 8 6 7 6 40 211  
28 Trịnh Văn Tú 10A5 5 6 4 3 7 7 32 380  
29 Lê Minh Tuấn 10A5 5 8 5 6 7 6 37 275  
30 Ngô Anh Tuấn 10A5 4 5 5 3 5 4 26 446  
31 Ngô Minh Tuấn 10A5 5 8 5 3 7 6 34 341  
32 Lê Thị Tuyết 10A5 7 7 4 3 5 5 31 396  
33 Trịnh Thị Thanh 10A5 5 7 5 3 7 5 32 380  
34 Nguyễn Minh Thành 10A5 5 7 7 7 7 4 37 275  
35 Trịnh Thị Thắm 10A5 5 8 6 1 7 8 35 316  
36 Lê Anh Thắng 10A5 5 8 5 1 8 6 33 363  
37 Vũ Minh Thọ 10A5 5 3 7 6 6 6 33 363  
38 Đào Thị Trang 10A5 6 4 6 4 7 7 34 341  
39 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10A5 5 5 5 6 7 6 34 341  
40 Ngô Ngọc Vinh 10A5             0 465  
41 Lê Thị Minh Yến 10A5 7 9 8 6 7 6 43 129  
    10A5 5.6 6.1 5.7 5.6 6.3 5.4      
1 Nguyễn Thị Hải Anh 10A6 6 5 5 5 4 6 31 396  
2 Nguyễn Thị Ánh 10A6 7 1 3 5 7 8 31 396  
3 Trịnh Quốc Cường 10A6 4 6 5 5 6 4 30 416  
4 Phạm Thị Chi 10A6 7 2 5 6 7 8 35 316  
5 Lê Thành Chung 10A6 6 5 6 6 5 6 34 341  
6 Phạm Thị Diệp 10A6 6 7 5 7 7 5 37 275  
7 Lê Thị Dung 10A6 5 5 4 6 2 3 25 452  
8 Lê Thị Thuỳ Dung 10A6 6 6 6 5 5 6 34 341  
9 Trần Thị Dung 10A6 7 8 6 8 7 6 42 153  
10 Lê Thị Tú Hà 10A6 7 3 6 8 8 6 38 253  
11 Ngô Văn Hải 10A6 5 2 4 5 2 4 22 463  
12 Nguyễn Thị Hằng 10A6 5 4 4 7 2 2 24 458  
13 Vũ Thị Hồng Hải 10A6 6 6 7 5 6 7 37 275  
14 Trịnh Thị Hoa 10A6 6 6 6 5 7 7 37 275  
15 Ngô Thị Hồng 10A6 6 5 7 6 7 5 36 297  
16 Trịnh Thu Hồng 10A6 5 5 4 8 5 6 33 363  
17 Lê Đình Hùng 10A6 4 5 4 6 6 6 31 396  
18 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10A6 6 6 6 8 6 6 38 253  
19 Trần Thị Thu Huyền 10A6 7 5 3 5 5 5 30 416  
20 Trần Thị Hướng 10A6 5 7 6 5 2 4 29 426  
21 Hoàng Thị Lâm 10A6 7 4 3 5 4 4 27 440  
22 Nguyễn Văn Linh 10A6 6 6 7 7 4 7 37 275  
23 Nguyễn Thị Loan 10A6 6 3 4 3 4 6 26 446  
24 Trịnh Thị Long 10A6             0 465  
25 Lê Thị Nam 10A6 7 6 7 4 8 8 40 211  
26 Thiều Thị Nga 10A6 6 5 5 6 8 7 37 275  
27 Lê Thị Thuý Ngàn 10A6 8 6 8 6 8 8 44 110  
28 Trần Thị Kim Ngân 10A6 2 4 4 6 7 8 31 396  
29 Trịnh Thị Phương 10A6 5 7 5 4 2 5 28 434  
30 Trương Thanh Phương 10A6 6 8 3 4 2 5 28 434  
31 Lê Thị Hồng Phượng 10A6 6 8 4 6 2 6 32 380  
32 Lê Thị Phượng 10A6 5 6 5 5 1 4 26 446  
33 Trịnh Hữu Quốc 10A6 6 8 6 2 3 5 30 416  
34 Ngô Yến Quỳnh 10A6 6 8 8 6 7 8 43 129  
35 Trần Quốc Tuấn 10A6 5 8 5 6 7 7 38 253  
36 Trịnh Văn Tuấn 10A6 5 6 5 4 6 6 32 380  
37 Hoàng Thị Thảo 10A6 5 5 5 3 5 3 26 446  
38 Lê Đức Thắng 10A6 7 8 5 2 7 5 34 341  
39 Nguyễn Văn Thuỷ 10A6 4 2 4 3 5 5 23 461  
40 Hoàng Thị Thương 10A6 5 5 8 6 7 5 36 297  
41 Trịnh Thị Thương 10A6 6 8 8 7 8 8 45 98  
    10A6 5.7 5.5 5.3 5.4 5.3 5.8      
1 Hoàng Diệu Anh 10A7 8 5 6 9 4 8 40 211  
2 Hoàng Thị Minh Anh 10A7 8 5 6 9 9 6 43 129  
3 Hồ Quỳnh Anh 10A7 8 7 8 9 8 8 48 44  
4 Lê Thị Vân Anh 10A7 8 8 8 9 8 8 49 31  
5 Nguyễn Trần Diệu Anh 10A7 8 5 4 9 8 9 43 129  
6 Phạm Hồng Anh 10A7 8 7 7 10 9 9 50 16  
7 Trần Thị Lan Anh 10A7 8 7 8 10 9 9 51 10  
8 Hoàng Vũ Ngọc Ánh 10A7 8 7 7 10 9 8 49 31  
9 Nguyễn Thị Bình 10A7 9 9 7 10 9 9 53 3  
10 Trịnh Thị Thiên Cúc 10A7 9 6 7 6 8 7 43 129  
11 Lê Thị Hồng Diên 10A7 8 6 7 8 7 8 44 110  
12 Nguyễn Xuân Dương 10A7 5 7 8 9 9 6 44 110  
13 Lê Quyền Giang 10A7 6 5 6 8 9 8 42 153  
14 Ngô Thanh Hà 10A7 8 5 6 10 9 8 46 81  
15 Lý Mai Hạnh 10A7 7 4 5 8 7 4 35 316  
16 Trịnh Thanh Hằng 10A7 8 6 7 8 8 8 45 98  
17 Trịnh Thị Hằng 10A7 9 8 8 9 8 9 51 10  
18 Phạm Thị Bích Hiền 10A7 8 8 7 9 9 9 50 16  
19 Vũ Phương Hoa 10A7 7 6 8 9 9 8 47 66  
20 Lưu Khánh Huyền 10A7 8 9 8 9 8 7 49 31  
21 Nguyễn Thị Phương Huyền 10A7 8 9 8 8 9 8 50 16  
22 Nguyễn Thị Thu Huyền 10A7 7 8 8 10 9 7 49 31  
23 Lê Thị Thu Hương 10A7 8 7 8 9 9 8 49 31  
24 Lê Tiểu Linh 10A7 8 8 9 10 8 7 50 16  
25 Ngô Phương Linh 10A7 8 8 9 10 8 7 50 16  
26 Nguyễn Thuỳ Linh 10A7 8 8 8 8 8 7 47 66  
27 Trịnh Văn Linh 10A7 6 5 5 8 8 7 39 232  
28 Lê Nguyệt Minh 10A7 8 6 9 9 8 9 49 31  
29 Lê Thị Nga 10A7 8 5 7 8 9 9 46 81  
30 Lê Thị Thuý Nga 10A7 8 5 6 5 9 8 41 176  
31 Hồ Thanh Ngân 10A7 8 5 5 10 9 8 45 98  
32 Mai Thị Nguyệt 10A7 8 8 10 9 8 7 50 16  
33 Nguyễn Thị Dung Nhi 10A7 7 7 8 9 9 8 48 44  
34 Lê Thị Hồng Nhung 10A7 8 7 9 8 8 9 49 31  
35 Vũ Thị Lan Phương 10A7 7 8 5 7 8 5 40 211  
36 Dương Diễm Quỳnh 10A7 8 9 7 6 5 8 43 129  
37 Lê Huyền Trang 10A7 7 7 7 6 9 8 44 110  
38 Lưu Thuỳ Trang 10A7 9 8 6 8 10 9 50 16  
39 Trịnh Quỳnh Trang 10A7 7 7 5 7 9 6 41 176  
40 Trịnh Thị Quỳnh Trang 10A7 8 8 9 10 9 9 53 3  
41 Lê Thị Tố Uyên 10A7 8 7 8 6 8 7 44 110  
42 Nguyễn Thị Tố Uyên 10A7 8 7 8 8 9 8 48 44  
    10A7 7.8 6.8 7.2 8.5 8.3 7.7      
1 Lê Phương Anh 10A8 2 1 6 7 1 1 18 464  
2 Lê Thị Lan Anh 10A8 7 6 9 9 8 7 46 81  
3 Lưu Thị Kim Chi 10A8 6 5 6 9 6 7 39 232  
4 Nguyễn Tiến Dũng 10A8 5 5 5 5 3 6 29 426  
5 Bùi Thị Hà 10A8 8 4 7 9 7 7 42 153  
6 Khương Thị Hào 10A8 7 5 7 8 7 5 39 232  
7 Trần Công Hiếu 10A8 6 6 7 10 7 5 41 176  
8 Lưu Thanh Hồng 10A8 6 5 7 9 9 5 41 176  
9 Trần Thị Huế 10A8 7 5 8 9 8 6 43 129  
10 Trịnh Thị Hương 10A8 7 7 7 6 8 6 41 176  
11 Lê Thị Lan 10A8 7 7 9 0 1 0 24 458 VP Anh, Sử
12 Lê Thị Quỳnh Liên 10A8 7 5 6 8 1 4 31 396  
13 Lê Thị Linh 10A8 6 7 7 9 2 4 35 316  
14 Lê Thị Thuỳ Linh 10A8 7 7 8 8 4 6 40 211  
15 Nguyễn Thị Khánh Ly 10A8 8 7 8 8 6 4 41 176  
16 Nguyễn Thị Mai 10A8 6 6 9 8 7 5 41 176  
17 Trịnh Đào Ngọc Mai 10A8 7 5 8 8 6 4 38 253  
18 Lê Thị Nga 10A8 7 5 7 8 9 7 43 129  
19 Ngô Thị Ngân 10A8 8 6 9 8 9 8 48 44  
20 Trịnh Thị Ngân 10A8 8 7 7 7 8 9 46 81  
21 Lê Thị Nhung 10A8 7 6 9 7 8 8 45 98  
22 Ngô Hùng Phúc 10A8 5 7 9 9 7 3 40 211  
23 Lê Thị Thu Phương 10A8 8 8 9 9 7 8 49 31  
24 Lê Thị Diễm Quỳnh 10A8 5 8 5 4 8 5 35 316  
25 Lê Thị Diễm Quỳnh 10A8 7 9 7 8 8 7 46 81  
26 Nguyễn Ngọc Sơn 10A8 6 9 6 6 8 7 42 153  
27 Lê Đức Toàn 10A8 6 5 7 8 8 7 41 176  
28 Trịnh Thị Tuyên 10A8 7 6 6 8 8 7 42 153  
29 Nguyễn Thị Thắm 10A8 5 6 5 2 7 6 31 396  
30 Trần Thị Hồng Thắm 10A8 7 8 8 7 8 7 45 98  
31 Trịnh Thị Thanh Thuỷ 10A8 6 5 9 7 9 7 43 129  
32 Nguyễn Thu Thuý 10A8 4 9 8 7 8 7 43 129  
33 Trịnh Thị Thuý 10A8 8 8 9 9 8 9 51 10  
34 Lê Thị Thu Trang 10A8 5 5 7 8 9 7 41 176  
35 Nghiêm Thị Trang 10A8 0 6 7 8 8 6 35 316 VP Văn
36 Phạm Thị Huyền Trang 10A8 6 9 8 7 9 8 47 66  
37 Trịnh Thị Thuỳ Trang 10A8 7 7 7 9 8 5 43 129  
38 Trần Vũ Hải Trân 10A8 7 8 8 8 8 8 47 66  
39 Phạm Thị Cẩm Vân 10A8 6 7 4 7 8 6 38 253  
40 Trịnh Long Vũ 10A8             0 465  
41 Trịnh Ngọc Hà Xuyên 10A8 5 7 8 8 7 6 41 176  
42 Vũ Thị Hải Yến 10A8 7 7 8 5 6 7 40 211  
    10A8 6.2 6.4 7.3 7.4 6.9 6.0      
1 Nguyễn Thị Phương Anh 10A9 7 4 6 7 6 6 36 297  
2 Trương Thị Lan Anh 10A9 0 1 4 9 5 7 26 446 VP Văn
3 Trịnh Thị Thảo Diệp 10A9 6 5 4 5 7 6 33 363  
4 Lê Thị Dung 10A9 7 7 6 7 7 5 39 232  
5 Vũ Thị Duyên 10A9 7 3 5 6 8 6 35 316  
6 Nguyễn Hương Giang 10A9 6 2 5 6 7 7 33 363  
7 Trương Thị Giang 10A9 7 3 6 7 6 8 37 275  
8 Trịnh Thị Hạnh 10A9 7 5 5 4 8 6 35 316  
9 Trịnh Thị Hiền 10A9 5 4 6 6 8 7 36 297  
10 Nguyễn Thị Hoa 10A9 7 5 5 5 7 7 36 297  
11 Vũ Quỳnh Hoa 10A9 5 4 6 5 8 7 35 316  
12 Trịnh Thị Hoà 10A9 7 6 5 8 8 7 41 176  
13 Vũ Thị Hồng 10A9 7 5 7 9 7 7 42 153  
14 Dương Việt Hưng 10A9 4 6 5 4 6 4 29 426  
15 Nguyễn Thị Lan Hương 10A9 7 6 5 6 7 7 38 253  
16 Lê Văn Kiên 10A9 6 5 6 6 3 6 32 380  
17 Lê Thị Linh Lam 10A9 5 6 5 6 5 2 29 426  
18 Mai Thị Lan 10A9 7 5 5 0 5 4 26 446 VP Anh
19 Trương Thị Lan 10A9 4 5 6 5 1 4 25 452  
20 Trịnh Thị Phương Linh 10A9 6 8 5 8 8 4 39 232  
21 Giáp Trịnh Đời Loan 10A9 5 4 5 3 5 3 25 452  
22 Nguyễn Nhật Long 10A9 6 8 6 6 8 5 39 232  
23 Trịnh Văn Long 10A9 5 3 4 4 5 4 25 452  
24 Nguyễn Thị Khánh Ly 10A9 7 7 8 7 7 5 41 176  
25 Lưu Đức Minh 10A9 5 4 7 4 8 3 31 396  
26 Phạm Thị Nhung 10A9 8 6 8 6 7 5 40 211  
27 Trịnh Thị Nhung 10A9 6 7 8 7 8 6 42 153  
28 Trần Thị Phượng 10A9 7 8 7 5 8 6 41 176  
29 Nguyễn Thị Quỳnh 10A9 6 7 8 5 7 0 33 363 VP Sử
30 Nguyễn Thị Quỳnh 10A9 6 8 3 5 6 4 32 380  
31 Trịnh Ngọc Sơn 10A9 3 7 3 2 5 4 24 458  
32 Phạm Văn Tiệp 10A9 4 3 8 5 8 6 34 341  
33 Nguyễn Thị Tuyết 10A9 8 8 7 6 9 7 45 98  
34 Nguyễn Thị Tuyết 10A9 5 8 4 3 4 3 27 440  
35 Lê Thị Phương Thảo 10A9 6 7 8 7 6 7 41 176  
36 Phạm Thị Thảo 10A9 7 4 8 4 8 8 39 232  
37 Nguyễn Đức Thắng 10A9 5 7 5 3 6 5 31 396  
38 Trịnh Thị Thuý 10A9 6 6 10 7 8 8 45 98  
39 Lê Thị Thu Trang 10A9 7 6 8 6 9 7 43 129  
40 Nguyễn Thị Trang 10A9 5 6 10 7 9 7 44 110  
41 Nguyễn Thuỳ Trang 10A9 7 6 9 7 8 7 44 110  
42 Trần Hải Triệu 10A9 0 7 7 7 7 5 33 363 VP Văn
43 Trịnh Quốc Trung 10A9 4 5 6 6 6 5 32 380  
44 Lê Thị Hải Vân 10A9 7 5 4 3 4 4 27 440  
    10A9 5.7 5.5 6.1 5.5 6.7 5.5      
1 Lê Thị Thu An 10A10 5 4 3 8 6 5 31 396  
2 Nguyễn Thị Thu An 10A10 6 4 3 8 7 4 32 380  
3 Lưu Thị Châm Anh 10A10 8 4 9 9 7 7 44 110  
4 Nguyễn Thị Tâm Anh 10A10 6 4 4 8 6 5 33 363  
5 Nguyễn Thị Tú Anh 10A10 6 9 6 7 6 4 38 253  
6 Lê An Duy 10A10 6 5 6 6 7 5 35 316  
7 Ngô Thị Hà 10A10 5 3 6 8 8 5 35 316  
8 Nguyễn Thị Hằng 10A10 8 7 8 9 8 7 47 66  
9 Lê Thị Hiếu 10A10 6 6 0 7 6 6 31 396 VP Sinh
10 Trịnh Thị Hoa 10A10 7 4 7 6 7 6 37 275  
11 Trịnh Thị Hồng 10A10 6 6 7 6 6 5 36 297  
12 Nguyễn Quang Huy 10A10 6 6 4 8 7 6 37 275  
13 Phạm Nguyễn Hoàng Huy 10A10 5 6 5 6 6 3 31 396  
14 Nguyễn Khánh Huyền 10A10 6 9 6 6 7 6 40 211  
15 Lê Thị Hương 10A10 8 7 8 9 9 7 48 44  
16 Đào Thị Khánh Linh 10A10 8 7 7 9 8 5 44 110  
17 Nguyễn Hà Linh 10A10 6 5 4 8 2 4 29 426  
18 Trịnh Diệp Linh 10A10 6 5 7 9 4 4 35 316  
19 Lê Phương Ly 10A10 7 8 7 6 7 4 39 232  
20 Trịnh Đình Nam 10A10 5 6 4 6 5 5 31 396  
21 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 10A10 6 9 7 7 7 6 42 153  
22 Đỗ Thị Hồng Nhung 10A10 6 8 9 6 7 7 43 129  
23 Phạm Thu Phương 10A10 6 6 7 7 7 6 39 232  
24 Nguyễn Thị Hương Quế 10A10 7 9 6 6 8 7 43 129  
25 Lê Ngọc Quý 10A10 5 9 6 4 6 4 34 341  
26 Lê Văn Quyền 10A10 5 8 4 4 6 5 32 380  
27 Lê Như Quỳnh 10A10 9 8 7 5 8 8 45 98  
28 Nguyễn Thị Quỳnh 10A10 8 8 6 3 6 6 37 275  
29 Vũ Thị Quỳnh 10A10 7 8 5 3 6 7 36 297  
30 Nguyễn Thanh Sang 10A10 7 8 5 7 5 7 39 232  
31 Nguyễn Minh Tài 10A10 5 7 4 6 6 6 34 341  
32 Vũ Minh Tâm 10A10 6 7 5 3 6 6 33 363  
33 Lê Anh Tuấn 10A10 7 8 4 3 7 6 35 316  
34 Lê Hồng Thái 10A10 6 6 6 2 7 6 33 363  
35 Vũ Xuân Thành 10A10 3 5 6 4 3 2 23 461  
36 Lưu Thị Thu Thảo 10A10 7 6 8 5 6 6 38 253  
37 Nguyễn Phương Thảo 10A10 6 8 9 6 8 7 44 110  
38 Nguyễn Thanh Thảo 10A10 6 6 8 7 8 7 42 153  
39 Nguyễn Thị Thảo 10A10 0 7 8 7 8 8 38 253 VP Văn
40 Hoàng Thị Hà Trang 10A10 4 5 6 6 6 8 35 316  
41 Trịnh Hà Trang 10A10 6 2 6 2 3 6 25 452  
42 Lê Văn Trung 10A10 2 6 6 4 7 5 30 416  
43 Hoàng Thị Yến 10A10 3 8 5 4 6 5 31 396  
    10A10 5.9 6.4 5.9 6.0 6.4 5.7      
1 Lê Quỳnh Anh 10A11 7 2 7 5 7 5 33 363  
2 Lê Thị Kiều Anh 10A11 7 2 8 6 5 6 34 341  
3 Lê Thị Lan Anh 10A11 7 3 8 7 7 6 38 253  
4 Lê Thị Mai Anh 10A11 6 3 7 7 6 4 33 363  
5 Lê Thị Ngọc AnhA 10A11 7 2 5 4 6 6 30 416  
6 Lê Thị Ngọc AnhB 10A11 7 2 7 8 8 7 39 232  
7 Trịnh Thị Phương Anh 10A11 7 4 7 6 6 8 38 253  
8 Nguyễn Văn Ba 10A11 5 5 5 7 8 6 36 297  
9 Lâm Văn Chung 10A11 8 4 5 5 6 7 35 316  
10 Hoàng Thị Phương Dung 10A11 6 7 8 7 8 5 41 176  
11 Lê Thị Hồng Giang 10A11 5 5 7 5 8 7 37 275  
12 Trịnh Thị Thu Hà 10A11 5 2 5 6 4 5 27 440  
13 Nguyễn Thị HạnhA 10A11 7 4 5 3 7 5 31 396  
14 Nguyễn Thị HạnhB 10A11 7 4 0 4 7 6 28 434 VP Sinh
15 Trịnh Thị Hằng 10A11 7 6 4 5 7 7 36 297  
16 Lê Thuý Hiền 10A11 7 7 6 8 8 6 42 153  
17 Cao Việt Hoàng 10A11 7 5 8 7 8 6 41 176  
18 Lê Bá Hoàng 10A11 5 5 6 6 8 6 36 297  
19 Lê Thị Hồng 10A11 7 5 6 6 8 6 38 253  
20 Lê Thị Huyền 10A11 7 4 4 5 7 4 31 396  
21 Vũ Thương Huyền 10A11 7 5 4 7 7 6 36 297  
22 Lê Thị Hương 10A11 6 5 4 6 6 6 33 363  
23 Lê Thị Thu Hương 10A11 8 7 6 7 7 5 40 211  
24 Bùi Văn Kiên 10A11 6 6 6 6 6 5 35 316  
25 Lê Thị Nga Liên 10A11 5 5 6 7 4 4 31 396  
26 Lê Thị LinhA 10A11 6 6 5 4 5 6 32 380  
27 Lê Thị LinhB 10A11 7 2 6 4 2 4 25 452  
28 Đinh Thị Trà My 10A11 5 5 7 6 7 6 36 297  
29 Lưu Thị Ngà 10A11 5 5 7 6 8 7 38 253  
30 Lê Hồng Nhung 10A11 7 6 8 5 6 6 38 253  
31 Lê Thị Nhung 10A11 7 5 7 5 6 5 35 316  
32 Trịnh Thị Nhung 10A11 7 6 9 7 7 6 42 153  
33 Nguyễn Thị Oanh 10A11 4 3 6 4 5 6 28 434  
34 Nguyễn Thị Thu Oanh 10A11 7 4 7 4 8 6 36 297  
35 Lê Thị Thu Quỳnh 10A11 5 7 3 4 5 6 30 416  
36 Trần Vân Quỳnh 10A11 8 8 9 5 7 7 44 110  
37 Lê Văn Tiến 10A11 6 3 10 7 8 6 40 211  
38 Phạm Trần Anh Tuấn 10A11 7 7 0 5 8 6 33 363 VP Sinh
39 Lê Thị Ánh Tuyết 10A11 7 6 6 5 8 7 39 232  
40 Nguyễn Hoàng Thái 10A11 6 8 9 3 9 7 42 153  
41 Lê Thị Phương Thảo 10A11 7 7 6 4 5 6 35 316  
42 Trần Văn Thiên 10A11 6 6 7 8 6 7 40 211  
43 Lê Thị Ngọc Thư 10A11 8 6 10 7 8 8 47 66  
44 Nguyễn Thị Thương 10A11 7 6 8 7 8 7 43 129  
45 Trần Thị Huyền Trang 10A11 6 7 7 7 7 7 41 176  
10A11 6.5 4.9 6.2 5.7 6.7 6.0
Grand 6.1 6.6 6.7 6.5 7.1 6.1