THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5780818
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5447821
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3392159
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3185373
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3137938
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2684355
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624413
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2461770