THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5753578
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5116867
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3354162
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3164377
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133754
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673433
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620349
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2416815