THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5964173
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5851662
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3499886
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3222079
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3149078
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2716753
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2637275
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2634400