THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5759371
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5197931
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3364319
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169576
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134617
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2675154
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620894
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2423259